Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 28.1.2020

28.01.2020 o 09:00 do 12:00 Ráno o 9:00.

1. Agentúrky aktuálne
2. a)Politika a výchovno-vzdelávací systém
b) Boj dobra a zla nielen na školách
c) Extrémne o extrémizme
d)Kultúrna revolúcia a devolúcia v našej aktuálnej situácii
Hostia: Ing. arch. Juraj Michálek, Doc.Ing. Ján Dudáš, DrSc

Email do štúdia: rano@infovojna.sk
Telefón do štúdia: 0950 66 11 16


Zaujímavosti