Europarlament schválil novú copyright smernicu, dotkne sa Internetu

27.03.2019 | 09:02 Európsky parlament na svojom dnešnom zasadaní schválil viacerými subjektami kritizovanú novú smernicu EÚ o autorskom práve, aj s navrhovanými kritizovanými zmenami.

Viaceré zmeny v smernici budú mať zrejme výrazný dopad na podobu viacerých internetových služieb.

Kritizované okrem iného veľkými internetovými platformami ale aj ďalšími subjektami sú najmä ustanovenia známe ako články 11 a 13 smernice.

Podľa článku 13 budú rozličné platformy zobrazujúce obsah od užívateľov vrátane sociálnych sietí zodpovedné za obsah nahrávaný ich užívateľmi a budú tak musieť tento samé aktívne monitorovať na obsah porušujúci autorské práva. Veľké platformy zrejme budú potrebovať automatické monitorovanie a pri súčasnej úrovni technológií to môže vyústiť v preventívne blokovanie často aj legitímneho obsahu.

Podľa článku 11 zase nebudú môcť napríklad vyhľadávače bez dohody zobrazovať väčšie úryvky zo spravodajských článkov médií.

Za novú smernicu hlasovalo 348 europoslancov, 274 bolo proti a 36 sa zdržalo. Podobu smernice musia ešte schváliť členské štáty a následne ju jednotlivé štáty budú musieť implementovať do svojich zákonov do dvoch rokov.

Zdroj: dsl.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti