VIDEO: Zavrhnuté svedectvá - Zakázaný dokument

28.07.2018 | 15:09 Premietanie dokumentu sa malo konať 8. augusta v popradskom Kine Tatran. Mesto Poprad nakoniec prezentáciu filmu v kine zrušilo.

„Spomienky a skúsenosti pamätníkov na život v našom prvom samostatnom štáte v moderných dejinách, ktore nemali nikdy uzrieť svetlo sveta. Náš dokument nie je pokus vytvoriť alternatívnu históriu, ale snaha uchovať svedectvá. Pre poznanie tejto časti našej minulosti odporúčame štúdium odbornej literatúry,“ uvádzajú vo svojom stanovisku autori dokumentárneho filmu Ján Pastuszek a Dávid Pavlík.

"Vzhľadom k tomu, že obsah predmetného dokumentu je silne politicky a názorovo nevyvážený, že nám bola zamlčaná prítomnosť hostí, pričom politická príslušnosť autorov a hostí, ako aj načasovanie na dátum 8.8.2018, ktorý je symbolicky používaný v extrémistických hnutiach, robia toto podujatie nevhodným pre kultúrne priestory mesta, obzvlášť mesta Poprad, vzhľadom na jeho históriu, máme za to, že sme boli uvedený do omylu," píše sa v stanovisku mesta.

"Kino Tatran a ja ako vedúca kina sa od podujatia konajúceho sa dňa 8.8. dištancujeme. Osobne mám za to, že kino má byť apolitické. Podujatie nie je v programe kina, ide o prenájom priestorov schválený mestom," napísala na sociálnej sieti vedúca kina Tatran Ľubomíra Olejárová.

Zdroj: Facebook (1), (2), YouTube, Mesto Poprad


Zaujímavosti