VIDEO: Závěrečná část poselství prezidenta RF V. V. Putina Federálnímu shromáždění 2018

25.04.2018 | 09:32
Titulky CZ.

„A všem, kterí so po dobu posledních 15ti let pokušejí rozdmýchat závody ve zbrojení, kteří se pokoušejí získat ve vztahu k Rusku jednostranné výhody, zavádi z hlediska mezinárodního práva nezákonná omezení a sankce s cílem potlačit rozvoj naší země včetně vojenské oblasti, řeknu jen jedno: Všechno čemu jste se pokoušeli zabránit a překazit to vedením takové politiky se již stalo. Zadržet Rusko se vám nepovedlo!

Teď je nutné tuto realitu si uvědomit, přesvědčit se o tom, že všechno, co jsem dnes řekl, není žádný bluf. A žádný bluf to není, mužete mi věřit. Pořádne se zamyslet, poslat na zasloužený odpočinek ty, kteří stále žijí minulostí a nejsou schopni nahlédnout do budoucnosti, a přestat rozhoupávat loďku, na které všichni společne plujeme a která se nazýva planeta Země.“


Zaujímavosti