VIDEO: Zastrašovanie, šikanovanie a diskriminácia detí, ktoré nebudú očkované vakcínou proti Covid-19 je porušením všetkých princípov európskej civilizácie

11.06.2021 | 09:55
MUDr. Igor Bukovský, PhD. prišiel s verejnou výzvou všetkým politikom a médiám, ktoré sú zodpovedné za šírenie jednostranných a účelových informácií a dezinformácií.

MZ SR otvorilo očkovanie pre deti od 12. roku života a už sa objavili úvahy, že nezaočkované deti by nemali mať od septembra možnosť účasti na prezenčnej výučbe.

Ak k tomu dôjde... Pod hrozbou nepripustenia detí a mladých ľudí na výučbu, ktorá patrí k ich neodňateľným základným právam, nútite rodičov a opatrovníkov detí podať im prípravok z kategórie liekov, ktorý však nemá za sebou kompletné klinické testy ani dostatočne dlhé obdobie používania, ktoré by mohlo preukázať alebo vyvrátiť bezpečnosť tohto prípravku pre deti do 18 rokov.

Vzhľadom na doteraz známe vedecké fakty o rizikách infekcie vírusom SC2 a jej šírenia u detí a mladých ľudí od 12 do 18 rokov možno takýto krok núteného očkovania vakcínou považovať z medicínskeho a etického hľadiska za unáhlený a nezodpovedný.

Navyše, zastrašovanie, šikanovanie a diskriminácia detí, ktoré nebudú očkované vakcínou proti vírusu SC2 je porušením všetkých princípov európskej civilizácie a jej štandardov, ktoré boli počas stáročí vykúpené utrpením, námahou, krvou a životmi našich predkov.

Dovolím si preto ako slobodný občan SR s právom vstúpiť do spoločnej diskusie v dôležitých spoločenských otázkach verejne predniesť túto výzvu všetkým politikom a médiám, ktoré sú zodpovedné za šírenie jednostranných a účelových informácií a dezinformácií, za potláčanie základných ľudských práv a slobôd ako aj za šírenie paniky, bezzákonosti a anómie v našej spoločnosti.

Zdroj: YouTube Dr. Igor Bukovský – AKV


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti