VIDEO: Viktor Timura o falšovaní histórie a pôvode Slovanov

10.02.2019 | 10:26 Autor kníh Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny, odkrýva falošný, progermánsky pohľad na históriu Európy, ako aj najnovšie poznatky o našich slovanských predkoch.

Združenie Slavica zverejnilo sériu štyroch prednášok Viktora Timuru, ktorý v našom časopise píše pravidelný a obľúbený seriál o slovanských dejinách. Aj v týchto štyroch prednáškach pán Timura, autor kníh Dávnoveká EurópaZamlčané dejiny, odkrýva falošný, progermánsky pohľad na históriu Európy, ako aj najnovšie poznatky o našich slovanských predkoch.

1. prednáška: O falošnom historickom povedomí

2. prednáška: Staroeurópske civilizácie

3. prednáška: K etnogenéze Slovanov a Slovákov

4. prednáška: Kde sa vzali Sloveni

Zdroj: zemavek.sk


Zaujímavosti