VIDEO: Politici bez vzdelania, morálky, zodpovednosti, empatie a pokory valcujú Ústavu, zákony, slušnosť, ekonomiku, vzdelanie, morálku aj nádej

09.06.2021 | 21:31
Výsledkom Anómia rozvracia dušu človeka aj dušu spoločnosti. MUDr. Igor Bukovský, PhD. dáva do súvislosti informácie a realitu úmrtí v SR.

Zdroj: YouTube Dr. Igor Bukovský – AKV


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti