VIDEO: MUDr. Bukovský: Médiá prestali plniť svoje pôvodne hlavné funkcie = objektívne informovať a kontrolovať politikov. Stali sa nástrojom propagandy, zastrašovania, zosmiešňovania a ponižovania

11.09.2021 | 11:11
27
MUDr. Igor Bukovský, PhD.vo svojom videoblogu označil korporátne médiá za zodpovedné za spoločenský konflikt medzi ľuďmi.

Kedysi mienkotvorné médiá a novinári sa v spoločenskej kríze prejavili ako škodlivé a sú zodpovedné za veľkú časť spoločenského konfliktu, narušenia medziľudských vzťahov aj vznik alebo rozvoj psychických a psychiatrických porúch a ochorení. A keď mohli konečne podporiť potrebnú verejnú diskusiu, spustili zúrivé útoky na ľudí, ktorí prejavili a doteraz prejavujú občiansku zodpovednosť a statočnosť.

Zdroj: Dr. Igor Bukovský – AKV


Zaujímavosti