VIDEO: Korčok oznámil, že Slovensko podpíše s USA deklaráciu o spoluprácii v oblasti 5G sietí, ktorú Česko odmietlo

14.10.2020 | 11:31
Spustenie 5G siete na Slovensku má podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) rozmer technický, ekonomický a bezpečnostný.

Slovenská republika podpíše so Spojenými štátmi americkými spoločnú deklaráciu o odhodlaní posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti 5G sietí. Informáciu o spoločnom vyhlásení ako právne nezáväznej politickej deklarácii vzala v stredu vláda na vedomie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ako predkladateľ materiálu pripomína, že rozvoj moderných informačných technológií vrátane sietí 5G je nevyhnutnou podmienkou ďalšieho technologického rozvoja a zaistenia prosperity moderných spoločností, pričom dynamický rozvoj v tejto oblasti nemá len technický, ale aj strategický a bezpečnostný rozmer.

Deklarácia vychádza z príslušných dokumentov Európskej únie v oblasti podpory spoločného prístupu k bezpečnosti 5G sietí vrátane Oznámenia Európskej komisie o "Bezpečnom zavádzaní 5G v EÚ - vykonávanie súboru nástrojov", ktoré identifikujú pravidlá a požiadavky na vybudovanie a spustenie bezpečných 5G sietí.

Spustenie 5G siete na Slovensku má podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) rozmer technický, ekonomický a bezpečnostný. "SR je viazaná usmerneniami Európskej únie v tejto oblasti, ktoré sa viažu určitými bezpečnostnými princípmi, ktoré musia byť uplatnené pri budovaní sietí, a tieto sa priamo premietajú do legislatívy SR, konkrétne do zákona o kybernetickej bezpečnosti, " podotkol.

Korčok doplnil, že ide o to, aby si Slovensko, ktoré bude prevádzkovať 5G siete, mohlo vymieňať informácie s USA bezpečným spôsobom. "Je to krok, ktorý robíme voči spojencom," poznamenal minister.

MZVEZ približuje, že obdobné spoločné vyhlásenia k bezpečnosti 5G sietí už podpísali Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko.

Česko odmietlo memorandum podpísať

Americká administratíva chcela v polovici augusta, aby minister zahraničia Mike Pompeo počas jeho návštevy v Prahe podpísal memorandum, ktoré malo okrem iného rozšíriť česko-americkú dohodu o bezpečnosti 5G sietí. Česká reublika to však odmietla s argumentom, že drží spoločnú pozíciu Európskej únie a nechce robiť jednostranné kroky.

Zdroj: parlamentnelisty.sk / InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti