VIDEO: Hrnko na bezpečnostnej konferencii v Moskve povedal, že väčšina Slovákov si želá zlepšiť vzťahy medzi NATO a Ruskom

05.04.2018 | 18:55 Predseda parlamentného branno-bezpečnostného výboru a podpredseda SNS Anton Hrnko varoval, že globálna vojna môže spôsobiť zánik nášej civilizácie.

„Vojna, najmä vojna medzi globálnymi veľmocami, už nehrozí len zničením protivníka a ovládnutím jeho zdrojov ako v minulosti, ale znamenala by totálne zničenie bojujúcich strán a s najväčšou pravdepodobnosťou by priniesla zánik ľudskej civilizácie ako takej,“ vyhlásil predseda branno-bezpečnostného výboru.

„Keď roku 2003 Slovenská republika vstupovala do NATO, nič nenasvedčovalo tomu, žeby kooperatívna bezpečnosť v Európe tvorená OBSE, NATO a Partnerstvom za mier spojená so základným aktom o spolupráci NATO a Ruska nemala dlhodobo fungovať. Práve naopak, Slovenská republika so svojimi historicky dobrými vzťahmi s Ruskom videla v tom určitú šancu prispieť do celkovej stability na európskom kontinente,“ pokračoval podpredseda SNS.

Hrnko poukázal aj na vzťah NATO - Rusko, zdôrazňuje potrebu zachovania rovnováhy vzťahov.

„Momentálna situácia vo vzťahu NATO – Rusko nás neuspokojuje. Na Slovensku je len málo takých ľudí, ktorí by si neželali tieto vzťahy zlepšiť. Nevidíme perspektívu sústavného zvyšovania napätia medzi Východom a Západom,“ uviedol.

Poukázal na možnú úlohu Slovenska v pozitívnom prehlbovaní vzťahov medzi Západom a Východom a tiež vyzval na otvorený dialóg medzi krajinami.

„Niet alternatívy ku kooperatívnej bezpečnosti, ktorej rečou nebudú sankcie, ultimáta a vyhrážky, ale poctivý dialóg, ktorý bude zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených a výsledkom ktorého bude situácia win – win, nie win – lost,“ uviedol na záver svojho prejavu Andrej Hrnko.

Zdroj: aktuality.sk / facebook.com/AntonHrnko4


Zaujímavosti