VIDEO: Hegerova vláda pripravuje šokujúci zákon o policajnom štáte. Policajti nás budú môcť spútať, ak odmietneme ísť k lekárovi

28.08.2021 | 13:35
36
Predseda ĽSNS Marian Kotleba varuje pred schválením novely zákona o Policajnom zbore, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní.

Ministerstvo vnútra na základe vládneho plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore.

V novele sa navrhuje vypustiť povinnosť používať na služobnej rovnošate menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta.

Rezort vnútra pod vedením ministra Romana Mikulca (OĽaNO) to odôvodňuje tým, že pri služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu ich osobných údajov.  

Nové oprávnenia pre policajtov

• Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu.

• Upravuje sa oprávnenie zaistiť osobu, pričom sa zároveň upúšťa od potreby vydávať o zaistená osoby rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam.

• Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m.

• Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.

• Oprávnenie otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor sa rozširuje aj o situáciu, ak je dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza týrané zviera.

• Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Z donucovacích opatrení sa rozširuje použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv (nielen železničnej).

Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára dodaná do zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

Viac k tejto šokujúcej novele sa dozviete v článku TU.

Kotleba: Vláda pripravuje policajný štát

Predseda ĽSNS Marian Kotleba vo svojom videu upozorňuje, že vláda takto pripravuje policajný štát. Policajti budú môcť napríklad pri blokovaní ciest a dopravy použiť policajných psov. Ďalšia novinka bude, že kým do dnes, aby policajti mohli vniknúť do vášho obydlia, museli mať súdny príkaz, po tejto novele im bude stačiť aj podozrenie, že vo vašom byte je týrané zviera. Šéf ĽSNS upozorňuje, že takúto zmenu budú môcť využiť na to, aby nepohodlnej osobe mohli vniknúť do bytu za iným účelom, napríklad pre uloženie odpočúvacej ploštice.

V novele má byť ďalej rozšírené oprávnenie pre policajtov, ktorí budú môcť na základe rozhodnutia lekára pri odvlečení osoby k lekárovi, použiť putá či spútavací opasok. Kotleba upozorňuje, že ak o rok bude povinné očkovanie a lekár rozhodne, že vy ako osoba sa musíte povinne zaočkovať, policajti vás budú môcť spútať, ak s tým nebudete súhlasiť.

Viac vo videu:

MUDr. Bukovský: Túžia ovládnuť iných ľudí a strácajú absolútne kontakt s realitou

K tejto téme sa vyjadril vo svojom videoblogu aj MUDr. Igor Bukovský, podľa ktorého z pripravovanej novely zákona o Policajnom zbore musia každému súdnemu človeku behať zimomriavky nielen po chrbte, ale aj po mozgu.

Tvrdí, že politici prevzali riadenie zdravotnej situácie a svoju odbornú nekompetentnosť, morálnu zvrhlosť a túžbu po moci nám dokazujú každý deň. Podľa Bukovského túžia ovládnuť iných ľudí, pričom absolútne strácajú kontakt s realitou.

Bukovský je presvedčený, že v Policajnom zbore slúži mnoho čestných policajtov, ktorí si robia svoju prácu dobre. Myslí si, že policajti sú svojím spôsobom tiež iba obeťou politikov, ktorí dopustili stav, v ktorom už dochádza a začalo dochádzať ku konfrontácii a k následným prejavom, ktorých sa potom zúčastňujú aj policajné aj ozbrojené zložky našej krajiny.

Viac v článku a videu TU.

Zdroj: InfoVojna / YouTube / hlavnydennik.sk / magazin1.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti