VIDEO: Dr. Sucharit Bhakdi – Vysvětlení očkování proti covidu (neberte si druhou dávku)

16.07.2021 | 12:16
13
Dr. Sucharit Bhakdi názorně vysvětluje problematiku očkování proti covidu a důrazně vyzývá lidi, aby si nebrali druhou dávk, a aby se očkování zastavilo.

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi je specialista na mikrobiologii a epidemiologii infekcí. 22 let vedl Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na univerzitě Johannes Gutenberg University v Mohuči a pracoval v péči o pacienty, výzkumu a výuce. Publikoval více než 300 prací z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a kardiovaskulárních chorob. Kromě řady ocenění mu byl udělen Řád za zásluhy státu Porýní-Falc.

Zdroj: otevrisvoumysl.cz / rumble.com


Zaujímavosti