VIDEO: Ako sionisti sabotovali záchranu slovenských Židov

08.11.2019 | 18:35 Kniha o katastrofe slovenských Židov a o tom, ako záchrannú akciu členov židovskej komunity počas druhej svetovej vojny sabotovali sionistické kruhy.

Nasledujúce video v stručnosti predstavuje knihu bratislavského rodáka Arona Grünhuta "Katastrofa slovenských Židov". Príbeh predstaviteľa slovenských židov, ktorý sa v čase druhej svetovej vojny pokúsil o záchranu čo najväčšieho počtu svojich súkmeňovcov. V oficiálnej anotácii knihy, ktorú nájdete napríklad na stránkach kníhkupectva Martinus, sa píše len o záchranných akciách a židovskom odboji. Už sa tam nespomína, že Grünhutove plány sabotovali sionistické kruhy.

Podľa knihy vláda Slovenského štátu povolila emigráciu slovenskych židov do Palestíny a vyčlenila na financovanie transportov milión libier, ktoré poukázala na účet banky Barclays. Sionisti však akciu sabotovali, rôznymi udaniami a nátlakovými akciami. Horko-ťažko sa podarilo zrealizovať prvý a zároveň posledný transport. Potom sa sám Grünhut stal terčom sionistického prenasledovania a musel zachraňovať sám seba.

Politicky nekorektné svedectvo židovského lekára o prezidentovi prvého Slovenského štátu Jozefovi Tisovi

O tragédii Židov v Európe napísal knihu Zamlčaná pravda o Slovensku židovský lekár MUDr. Gabriel Hoffmann. Podľa neho neprestajné obviňovanie Slovákov zo zodpovednosti za tragédiu spáchanú na našich židovských spoluobčanoch je nespravodlivé, zlomyseľné a zavádzajúce.

Dr. Hoffman v minulosti k obvineniam prvého prezidenta Slovenského štátu ThDr. Jozefa Tisu z vojnových zločinov v tejto súvislosti v rozhovore s Leou Gallovou uviedol:

"Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabínom Slovenska doktorom Arminom Friederom, ktorý mi povedal, že dovtedy, kým Tiso sedí na prezidentskom stolci, my židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú. My sme si plne vedomí toho, že odstránením Jozefa Tisa by prišiel na prezidentský stolec doktor Tuka alebo podobní ľudia, čo by znamenalo koniec všetkých židov na Slovensku. .... Hlavný prokurátor Izraela doktor Gideon Hausner, ktorý s celým svojím aparátom preskúmal všetky archívy, všetky ustanovizne, ktoré mali čo do činenia s deportáciami židov, vyhlásil, že nikde sa nenašiel a ani neexistuje dokument, ktorý by potvrdil, že Jozef Tiso bol vojnový zločinec. To by potom všetci vtedajší prezidenti z Európy museli byť vojnoví zločinci."

Odsúdením Jozefa Tisa na trest smrti obesením bol spáchaný justičný zločin

Prvú autentickú správu o vraždení židov v nemeckých koncentračných táboroch doniesli na Slovensko dvaja utečenci z Osvienčima, Rudolf Vrba a František Wetzler, koncom apríla 1944. Ani samotní židia neverili správam o likvidácii svojich súkmeňovcov v Poľsku.

Keď sa Tiso prostredníctvom spišského biskupa Jána Vojtaššáka dozvedel, že vysídlení slovenskí židia hynú v koncentračných táboroch, vyhlásil: Od tejto hodiny ani jeden žid neopustí Slovenskú republiku. A ani neopustil. Okamžite boli zastavené všetky transporty židov zo Slovenska. Katolícki biskupi na čele s Jozefom Tisom vydali pastiersky list na záchranu židovských spoluobčanov, ktorý sa čítal vo všetkých katolíckych kostoloch a bol uverejnený aj v Katolíckych novinách.

Jozef Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15-tisíc prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko. Bolo to ešte v čase, keď nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom.

Kňazi na omšiach vyzývali veriacich, aby všetkými možnými spôsobmi a prostriedkami chránili židovské obyvateľstvo na Slovensku. Jozef Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15-tisíc prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko. Bolo to ešte v čase, keď nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom. Všetky tieto udalosti sú zdokumentované v archívoch i v mojej knihe.

Viac v článku: VIDEO: Politicky nekorektné svedectvo židovského lekára o prezidentovi prvého Slovenského štátu Jozefovi Tisovi

Článok súvisiaci s tematikou:

Zdroj: zemavek.sk / InfoVojna


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti