Ústav dejín kresťanstva protestuje proti cenzúre a rozhodnutiu RTVS stiahnuť Tisovu nomináciu z ankety Najväčší Slovák

08.11.2018 | 14:01 Ústav dejín kresťanstva (UDK) je pokračovaním činnosti Centra štúdií dejín strednej a východnej Európy (CESEO) na Štátnej univerzite v Padove.

Ústav dejín kresťanstva vyjadruje svoj protest voči rozhodnutiu riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka z 31. 10. 2018, ktorým oznámil stiahnutie nominácie Dr. Jozefa Tisu z ankety „Najväčší Slovák“.

Ako je z mediálneho kontextu zrejmé, išlo o dôsledok nátlaku vplyvnej skupiny zo zahraničia. Na jednej strane chápeme, že Tiso ako katolícky kňaz nie je v súčasnej dobe agresívneho liberalizmu žiaduci. Rovnako rozumieme aj tomu, že jeden z jeho politicky prvých krokov vo funkcii predsedu vlády – zatvorenie všetkých slobodomurárskych lóži na Slovensku – je previnením, ktoré mu vplyvné slobodomurárske kruhy podnes neodpustili ani nezabudli.

Na druhej strane, historické fakty nemožno meniť. Faktom je, že Jozef Tiso je historicky prvým slovenským premiérom i prvým slovenským prezidentom a ako taký má čelné miesto v galérii osobností slovenskej histórie. Na tom nemôže zmeniť nič ani nátlak rôznych zahraničných lóží či momentálne vajatanie RTVS.

Ústav dejín kresťanstva (UDK) je pokračovaním činnosti Centra štúdií dejín strednej a východnej Európy (CESEO) na Štátnej univerzite v Padove. V Slovenskej republike sa etabloval krátko po historických zmenách hneď na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia, keď sa okolo Prof. Milana S. Ďuricu združila pracovná skupina historikov, ktorí boli presvedčení, že v slovenskej historiografii chýba nielen slobodný prístup k historickému štúdiu, ale najmä výklad zistených skutočností, ktorý by nebol podmieňovaný vládami a oficálnymi vedeckými inštitúciami, kde dodnes sedia tí istí, ktorí držia svoje pozície spred roku 1989 a stále účinne ovplyvňujú značnú časť myslenia i vedeckej a publikačnej činnosti historikov v Slovenskej republike.

Zdroj: udk.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti