Transformácia závisí od nás všetkých, uviedol Putin v inauguračnom prejave a poukázal na dôležitosť veľkých časov premien

07.05.2018 | 13:27 Vladimír Putin zložil v Kremli prezidentský sľub a ujal sa svojho štvrtého funkčného obdobia na čele Ruskej federácie.

Prezident vo svojom inauguračnom prejave uviedol, že počas prezidentovania v predchádzajúcom období cítil obrovskú zodpovednosť vo vzťahu k svojej krajine. Pri tejto príležitosti prezentoval aj kľúčové úlohy ruskej vlády v najbližších šiestich rokoch.

„Naším cieľom je Rusko pre ľudí, aby sa krajina stala príležitosťou pre sebarealizáciu každého človeka,“ oznámil novozvolený ruský prezident.

Putin zdôraznil, že ruská vláda by mala zebezpečiť rozvoj oblastí, v ktorých bola krajina silná, ale aj v tam, kde nebol dosiahnutý požadovaný pokrok.

„Zaručenie mierovej a prosperujúcej budúcnosti Ruska je mojou povinnosťou a zmyslom života,“ povedal šéf Kremľa.

Poukázal na to, že Ruská federácia musí napredovať vo všetkých odvetviach, čo môže dosiahnuť iba slobodná spoločnosť.

„Potrebujeme dôverovať našej spoločnosti a všetci by sme sa v tomto smere mali angažovať. Transformácia závisí od nás všetkých,“ dodal Putin.

Novozvolený prezident vyjadril istotu, že Rusko dosiahne významný pokrok, pretože celá krajina je „jeden veľký tím, ktorý dokáže vyriešiť akúkoľvek úlohu“.

„Je potrebný pokrok vo všetkých sférach života. Som hlboko presvedčený, že takýto prielom môže zaistiť len slobodná spoločnosť, ktorá vníma všetko nové a pokrokové, odmieta nespravodlivosť, stagnáciu a byrokratickú strnulosť, ktorá ľudí zväzuje a bráni im vo vlastnom naplnení,“ pokračovala hlava Ruskej federácie.

Vyzval tiež na využitie všetkých príležitostí v riešení ekonomických a technologických objavov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť v tých oblastiach, ktoré určujú budúcnosť.

Putin opísal súčasné obdobie ako turbulentné časy premeny, kde „cesta vpred nie je jednoduchá“.

Zdôraznil tiež potrebu „držať krok s globálnymi zmenami, ako aj v budovaní agendy pre pokrokový vývoj tak, aby žiadne prekážky a okolnosti nemohli zabrániť definovaniu našej budúcnosti a realizácii tých najodvážnejších plánov a snov“.

„Sme za rovnoprávnu a vzájomne prospešnú spoluprácu so všetkými štátmi v záujme mieru a stability na našej planéte. Rusko je silným, aktívnym a vplyvným aktérom na celosvetovej scéne. Bezpečnosť a obranné schopnosti krajiny sú spoľahlivo zaistené. Budeme venovať potrebnú a neustálu pozornosť týmto otázkam,“ uzavrel Putin.

Zdroj: sputniknews.com

Zaujímavosti