Súdne procesy a administratívne konania Covid-19

22.11.2020 | 20:15 Advokátka JUDr. Adriana Krajníková sa bude v samostatných blokoch venovať agende vybavených prípadov jej klientely.

Po počiatočných vybavovaniach vašich e-mailov, a začatí súdnych a administratívnych konaní, otváram sekciu „SÚDNE PROCESY a ADMINISTRATÍVNE KONANIA Covid-19“.

V nasledujúcich samostatných blokoch budeme spoločne a verejne sledovať niektoré z vybavovaných prípadov. Pôjde o veci z rôznych problematík, ako je rúško, Covid testy, pokuty, výpovede zo zamestnania, odňatie detských prídavkov, neošetrenie pacienta, nevpustenie dieťaťa do školy atď atď atď., celá „plejáda“ pošliapaných práv a slobôd.

Cez tieto prípady začnete všetci chápať, čo sa na Slovensku deje na „úrovni“ štátu a práva.

Začnete rozumieť, v čom a prečo sú všetky akty Covid-19 nulitné, a sami uvidíte, ako k žiadnej z donucovaných „povinností“ neexistuje PRÁVNA povinnosť – t.j. neexistuje ustanovenie zákona, ktoré nanucovanú „povinnosť“ ukladá.

Potom si položíte otázku, či máme skutočne stret so psychopatmi. A ja vravím, že ÁNO.

§§§

Niektorí mi na FB píšu, že neodpovedám na ich e-maily. No neodpovedám… A ani nebudem. Porovnaním veci v došlej pošte som zistila, že v drvivej (!) väčšine ide o dezinformácie Covid jednotky, ako znechutiť mojich klientov a verejnosť.

K oprávneným dotazom na „omeškanie“ znova iba toľko, že neodpovedám vám nie preto, že ma práve Vaša vec nezaujíma (ak by mal niekto skutočne taký dojem, potom spoluprácu navrhujem ihneď ukončiť, pretože dôvera medzi klientom a advokátom je prvá vec, ktorá musí byť zachovaná), ale preto, že ma práve aj Vaša vec zaujíma. Iba na to, aby som ju mohla úspešne vybaviť, potrebujem vybaviť právne vážnejšiu otázku, ktorá predchádza riešeniu Vášho problému.

Za týmto účelom podobne ako lekár, ktorý z „čakárne“ vyberie ten akútnejší prípad, rovnako aj ja vyberám veci, ktoré sú skutkovo a právne najviac „horúce“ a významné. Skrz tieto veci sa vytvoria precedensy na právne otázky, ktoré potrebujem k vyriešeniu práve tiež aj vašich (ostatných) vecí.

§§§

Asi ste si viacerí všimli, založila som stranu PRÁVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Ako advokát môžem vytvoriť tú najlepšiu žalobu a postaviť tie najlepšie právne argumenty, avšak pokiaľ sa VÁM (nie mne, ale vám, všetkým ŽALOBCOM sporov voči ŠTÁTU) sudca „vyškerí“, a zo zákona a Ústavy si urobí toaletný papier na vaše náklady, ja ako advokát neurobím nič.

Preto som sa rozhodla k uvedenému kroku, so zjavným zámerom o PRÁVO Slovenskej republiky a jeho „neobmedzené vládnutie“, a posunutiu svojho PRÁVNEHO vplyvu do verejného diania.

Aby som mala dosah na legislatívu a veci s tým spojené, a dokázala vám všetkým zabezpečiť všetky vaše základné práva a slobody, vrátane vašich nárokov na odškodnenie za Covidové útrapy.

Byť priamo účastná spoločensko-politickému dianiu na Slovensku v tom „najhorúcejšom“ odvetví PRÁVO, a vidiac, čo a ako sa tu deje, kde ZÁKLADNÉ PRÁVA a SLOBODY sú porušované výsmechom občanom do očí s tým, že „…áno, nútime vás plniť, čo vám zákon neukladá“, je dnes každému príčetnému zrejmé, že bez zmeny „garnitúry“ to nepôjde. Garnitúry, ktorá tu ten teror svojim dovtedajším konaním priniesla, garnitúry, ktorá ho priamo zaviedla, ako aj garnitúry, ktorá ten teror rúškami a plexisklami výdatne „osviežila a usilovne živí“.

O tom je moja, a ak to prijmete tak NAŠA strana PRÁVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY…

Aby som vám všetkým mohla vaše prípady riadne právne vybaviť. Aby som vám všetkým mohla zabezpečiť zákonné odškodné. Aby som vám všetkým mohla domôcť sa vašich práv a nárokov. To je môj cieľ…  Pretože za dnešnej situácie sú právo a spravodlivosť ohrozené tak, ako si to nikto z vás nevie ani len predstaviť.

Niektorí sú k politike skeptickí, ja vravím však, že zbytočne… Problém nie je samotná politika, je to pojem z gréčtiny, a ide o „umenie spravovať veci verejné“. Problém je „zámena“ tohto pojmu na vládnutie inému.

Problém teda je, ak niekomu ide o osobné zneužitie politiky na ŠKODU ľudí. A tu sa asi sotva zhodnem s akýmkoľvek Covid kritikom, že mi ide o škodu ľudí.

§§§

Je vás skutočne veľmi veľa, ktorí mi dôverujete, a ja vám za to ďakujem. A tým, ktorým zatiaľ neodpovedám iba zopakujem, že aj vo vašom záujme vybavujem ťažiskové právne otázky.

Za situácie „vojny“ nie je podstatné, aby som dnes vyriešila každého dielči (aj keď pre neho skutočne podstatný) problém, ale aby tá vojna skončila.

A o to mám ako advokát záujem, a ak príde potreba a požiadavka, tak aj cestou politiky ! Po skončení tej vojny sa následne dorieši aj každý jeden prípad. V prípade vplyvu na verejný chod štátu a práva sa o to určite osobitne zasadím. Tak, ako sa o to zasadzujem ako advokát. A znova iba zopakujem – o tom je „strana“…

Neskôr budem osobitne komunikovať tiež predstavu o odškodnení občanov postihnutých Covid šialenstvom, k čomu mám už dnes obrovskú databázu prípadov a smutných ľudských osudov a príbehov. A len ako detail – všímajte si, ako tému odškodňovania budú o chvíľu preberať práve tí, ktorí Covid šialenstvo spôsobili a utužovali ho aj v tých maskách a plexisklách.

Súčasne verejne dávam dostatok informácii k tomu, čo je treba v ktorých situáciách urobiť a vykonať, a rovnako verejne dávam dostatok odborných informácii aj pre kolegov (ktoré vzájomné referovanie problematík kvitujem z každej strany, a každému z nich za to ďakujem).

A teda ako je povedané v úvode, o chvíľu verejne začínam spúšťať sekciu „SÚDNE PROCESY a ADMINISTRATÍVNE KONANIA Covid-19“, a ručím vám, že budete riadne znechutení z „odbornej a morálnej spôsobilosti“ konajúcich orgánov.

Uvidíte, ako na Slovensku skutočne funguje zákon, právo a štát.  Nebude to naaranžovaná súdna sieň z „televízora“, bude to divoká jazda reálnych súdnych a administratívnych postupov a prehliadka zneužívaní práv verejných činiteľov !

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti