Štúdia: Zvýšená miera kriminality v Nemecku súvisí s príchodom migrantov

04.01.2018 | 16:12 Zistenia vyplývajú zo štúdie zürišskej univerzity.

Nový výskum naznačuje, že existuje priamy vzťah medzi narastajúcim počtom násilných trestných činov v nemeckom spolkovom štáte Dolné Sasko a zvýšeným prílvom migrantov do regiónu.

Štúdia, ktorú s finančnou podporou nemeckého ministerstva pre rodinné záležitosti uskutočnila Univerzita aplikovaných vied v Zürichu zistila, že polícia zaznamenala v rokoch 2015 a 2016 nárast hlásených násilných trestných činov o 10,4 percenta. Viac ako 92 percentami z nich bolo spáchaných migrantmi.

Pracovníci, ktorí sa na prieskume podieľali uviedli, že násilné trestné činy spáchané žiadateľmi o azyl predstavovali v porovnaní s kriminalitou nemeckých občanov dvojnásobné množstvo.

Zo zverejnenej štúdie vyplýva, že muži vo veku od 14 do 30 rokov páchajú násilnú trestnú činnosť vo zvýšenej miere v porovnaní s inými vekovými skupinami.

Autori okrem toho venovali pozornosť aj tomu, z akých krajín prisťahovalci pochádzajú. Na základe výskumu dospeli pracovníci univerzity Zürichu k tomu, že  muži zo Sýrie, Iraku a Afganistanu sa do násilných trestných činov zapájali v menšej miere ako tí, ktorí prišli zo severnej Afriky.

Uvedené zistenia potvrdzujú predchádzajúce správy, že počet násilných trestných činov narástol počas migračnej krízy. Iné štúdie však uvádzajú, že medzi rastúcou kriminalitou a migráciou neexistuje žiadna korelácia.

Nemecko sa už takmer tri roky snaží vyrovnať s dôsledkami utečeneckej krízy, ktorá vyvrcholila v roku 2015. Príliv migrantov do krajiny bol výsledkom politiky otvorených dverí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Zdroj: sputniknews.com

Zaujímavosti