Soták vyzval Matoviča, aby nefilozofoval a uvoľnil päť miliárd eur pre ekonomiku, ktoré premiér nechce dať

29.07.2020 | 12:43 Predseda Klubu 500 Vladimír Soták v otvorenom liste Matovičovi tvrdí, že má vláda dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohla udržať zamestnanosť vo všetkých firmách. 

Predseda klubu 500 Vladimír Soták poslal premiérovi Igorovi Matovičovi, vláde a prezidentke Zuzane Čaputovej otvorený list, v ktorom ich vyzýva na komunikáciu a zdôrazňuje potrebu navýšenia štátnej pomoci.

Klub 500 reagoval na informácie, podľa ktorých sa vláda nechystá pomoc zvyšovať. "Úrad vlády argumentuje tým, že v budúcom roku by mala slovenská ekonomika rásť, avšak Klub 500 nežiada podporu na udržanie zamestnanosti v budúcom, ale práve v tomto, pre ekonomiku krízovom roku," uvádza sa vo vyhlásení.

Nik nevie, kedy sa ekonomika zotaví

Združenie tvrdí, že vláda má k dispozícii takmer päť miliárd eur na udržanie zamestnanosti a podporu ekonomiky, ktoré však na tento účel nechce uvoľniť.

"Treba zdôrazniť, že ak tieto prostriedky neminieme, budeme ich musieť vrátiť do Bruselu," dodáva.

Klub 500 ďalej uvádza, že nerozumie vyjadreniam Matoviča, ani jeho poradcom. "Nik predsa nevie, kedy sa ekonomika zotaví. Ak ešte dnes podniky platia svojich zamestnancov z úverov, nakoľko sú v prevádzkových stratách je otázkou, dokedy to ešte vydržia. Mesiac? Dva?" 

Soták tvrdí, že niekoľkokrát žiadal premiéra o stretnutia, nikto však na jeho žiadosť nereagoval. 

Šéf klubu 500 adresoval minulý týždeň premiérovi výzvu

Žiadame vás, aby ste nefilozofovali

V otvorenom liste žiada vládu, aby začala s plnou vážnosťou komunikovať na tému naštartovania ekonomiky. 

"Sme presvedčení, že v súčasnej dobe je našou povinnosťou vytvoriť maximálne podmienky na udržanie zamestnanosti na Slovensku. Avšak bez primeranej pomoci štátu toto nie je možné dosiahnuť," píše Soták.

Tvrdí, že už pred dvomi mesiacmi upozorňovali, že štátna pomoc je nedostatočná a príspevok pokryje podnikom osobné náklady len do výšky 10 až 30 percent. 

Podľa Klubu 500 má vláda dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohla udržať zamestnanosť vo všetkých firmách. 

"Žiadame Vás, aby ste vo svojich vystúpeniach len nefilozofovali o tom, ako budete míňať finančné prostriedky na veľké projekty. Pripravme takéto projekty, ktoré budú v budúcnosti prinášať zdroje do štátneho rozpočtu," apeluje Soták na vládu a premiéra. 

Klub 500 ďalej tvrdí, že na Slovensku:

• medziročná priemyselná produkcia klesla v máji o 33,5 %,
• medziročný pokles objednávok bol v máji na úrovni 41,9 %,
• export tovarov a služieb klesol medziročne v máji o 33,9 %, pričom Inštitút finančnej politiky prognózuje jeho pokles za II. kvartál 2020 až o 36,6 %,
• odhadovaný pokles HDP v roku 2020 je na úrovni 9,8 %.

Klub 500: Výzva k vláde Slovenskej republiky pod vedením predsedu vlády Igora Matoviča

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, dovoľujeme si ako predstavitelia Klubu 500 obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste začali s plnou vážnosťou s nami komunikovať na tému naštartovania slovenskej ekonomiky. Sme si vedomí, že koronakríza je objektívny faktor, za ktorý nie je zodpovedná ani vláda, ani spoločnosti na Slovensku.

Dovoľujeme si upozorniť vládu, že Slovenská republika je podľa Ústavy Slovenskej republiky sociálny štát a takto má byť budovaná. Ako sociálny štát má povinnosť pomáhať aj obchodným spoločnostiam pokiaľ sa dostanú do problémov z objektívnych príčin. Ako hlavní predstavitelia štátu by ste mali rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky a byť si vedomí, že štát má legálny prospech z majetku, ktorý štátu nepatrí, z majetku, ktorý vlastnia všetky súkromné firmy na Slovensku či už v oblasti priemyslu, služieb, poľnohospodárstva, stavebníctva a v ďalších odvetviach. Finančné prostriedky, ktoré štát dostáva formou platenia daní za majetok, odvodov za svojich zamestnancov, odvodov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne, štát finančné výhody z týchto príjmov má primerane prerozdeľovať v prípade, že sa tieto spoločnosti dostanú do problémov z dôsledku nepredvídaných okolností, nie svojou vinou (koronakríza).

Sme presvedčení, že v súčasnej situácii je našou povinnosťou vytvoriť maximálne podmienky na udržanie zamestnanosti na Slovensku. Avšak bez primeranej pomoci štátu toto nie je možné dosiahnuť. Súhlasili sme s vládou keď rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti pre veľké, stredné a malé podniky, ale už pred dvomi mesiacmi sme upozornili, že tieto finančné prostriedky sú nedostatočné. Príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30%.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, sme si vedomí skutočnosti, že Slovenská republika má dnes absolútny dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohla udržať zamestnanosť vo všetkých firmách, pretože naši kmeňoví zamestnanci sú odborne zdatní, za uplynulé roky sme investovali do ich vzdelávania nemalé finančné prostriedky. Ovládajú svoje profesie, majú osvojenú pracovnú a technologickú disciplínu a len vďaka Vladimír Soták predseda 2 nim má Slovenská republika podiel priemyslu na HDP 25%. Ak títo zamestnanci budú musieť odísť, už sa nevrátia.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, žiadame Vás, aby ste vo svojich vystúpeniach len nefilozofovali o tom, ako budete míňať finančné prostriedky na veľké projekty. Pripravme také projekty, ktoré budú v budúcnosti prinášať zdroje do štátneho rozpočtu.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, žiadame Vás, aby ste vytvorili podmienky a priestor na stretnutie s nami, na spoločnú komunikáciu, aby sme mali možnosť spolupodieľať sa s Vami na naštartovaní ekonomiky Slovenska. Pokiaľ chceme spolu hovoriť o zdravej ekonomike, nech hovoria o nej tí, ktorí v tomto prostredí žijú a tvoria hodnoty.

Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, v závere si dovolíme jednoznačne skonštatovať, že Vláda nemá dostatok odborníkov na to, aby sa príprava a naštartovanie ekonomiky mohlo zvládnuť bez komunikácie s predstaviteľmi slovenského priemyslu. Stručne povedané, podľa známeho hesla „o nás bez nás“ sa proces obnovy ekonomiky nedá zvládnuť.

Zdroj: hnonline.sk / noviny.sk / InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:


Zaujímavosti