Sme svedkami 3. svetovej psychologickej vojny totalitného liberalizmu

28.08.2020 | 10:32 Psychologická vojna sa usiluje o dosiahnutie nepretržitého latentného strachu o existenciu a tým o dosiahnutie akceptácie totalitných nútených zvráteností.

História ľudstva je históriou vojen. V histórii vojenstva platí jeden poznatok: vládcovia sa vždy pripravovali na formy prekonaných vojen, pričom im unikali zákernosti nových foriem vedenia vojny, tieto ich potom prekvapili. Výsledkom je neskorá a málo účinná reakcia. Konečným dôsledkom je totálna porážka nepripravených a najmä zbabelých na to, aby sa jej postavili. Každá choroba aj každá vojna si vyžaduje správnu diagnózu. Len na základe správnej diagnózy sa dá nasadiť účinná liečba. Problém treba najskôr pomenovať.

Človek je najtvorivejší, práve preto aj najzákernejší tvor, akého poznáme. Psychologická vojna je vojnou o ovládnutie myslí a sŕdc ľudí. Je to vojna o naše vedomie. Preto je to najzákernejšia forma vojny a treba o nej začať hovoriť. Najúčinnejším nástrojom v boji o vedomie ľudí je nastolenie strachu. Psychologická vojna sa usiluje o dosiahnutie nepretržitého latentného strachu o existenciu a tým o dosiahnutie akceptácie totalitných nútených zvráteností.

Psychologická vojna má v každej jednotlivej krajine svoje špecifiká, ale základným nástrojom je čo najkomplikovanejšia neprehľadná štátna legislatíva, obmedzujúca základné atribúty slobody národov a jednotlivcov. Predpokladom opatrení proti psychologickej vojne je na jednej strane radikálne zjednodušenie legislatívy, počínajúce od odstránenia všetkých prekážok slobody, vrátane národnej. Čiže suverenitou národnej legislatívy. Zároveň s prijatím ústavného zákona na ochranu pred psychologickou vojnou. Zákon sa musí začať definovaním psychologickej vojny ako extrémistického terorizačného nástroja globalizačného neoliberalizmu na ovládnutie myslenia, vedomia a prirodzenosti ľudí, politických strán, médií, vzdelávacieho systému, bezpečnostných a iných štátnych inštitúcií, antidemokratickým vnucovaním náhradných hodnôt mikro-menšinovej abnormálnosti, v rozpore s drvivo-väčšinovou prirodzenosťou.

Psychologická vojna je sama osebe extrémizmus, ba aj terorizmus. Nemá miesto v žiadnej zdravej slobodnej spoločnosti s vyváženým modelom práv a povinností. Doteraz bola súčasťou vojen, dnes je to samostatná forma vojny, veľmi nebezpečná a zákerná. Psychologická vojna pôsobí tak proti jednotlivcom, ako aj proti najvyšším organizačným jednotkám ľudskej spoločnosti, ktorými sú národné štáty. Psychologická vojna nadobudla charakter 3. svetovej vojny. Je to najnebezpečnejšia forma vojny. V súčasnosti disponuje množstvom paralelných metód od kybernetickej, cez informačnú, mediálnu, spravodajskú, špionážnu, diskreditačnú, infiltračnú, až po politickú, kultúrnu, propagandistickú vojnu...

Cieľom 3. svetovej psychologickej vojny je uvedenie ľudí do strachu, neistoty, chaosu, beznádeje, stavu prehltenosti informačným balastom, aby im unikali podstatné veci. Rozhodujúcou cieľovou skupinou sú deti, mládež a povrchní ľudia. Vo vzťahu k všeobecnej populácii ide o vytvorenie masy 'jednoduchov', ktorí sa nekriticky nepýtajú múdre otázky, ale majú pohotové odpovede na všetko z podsúvaných povrchných zdrojov. Potrebujú fragmentované štáty s infiltrovanou nestabilitou. Túto vojnu nevedú vojaci, ale zahmlené, zdrojovo silné oligarchické prvky v pozadí.

Prebuďme sa. Zastavme tých, ktorí 3. svetovú psychologickú vojnu vyvolali a živia. Je to vážnejšie ako v roku 1939!

Peter Švec, bezpečnostno-vojenský a letecko-bezpečnostný analytik, kapitán aerolínií

Zdroj: InfoVojna

Článok súvisiaci s tematikou:


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti