Slovensko prijme dočasne 250 utečencov

29.10.2018 | 13:36 Výdavky spojené s ich pobytom na našom území uhradí štát.

Slovensko plánuje pokračovať v spolupráci s medzinárodnými organizáciami v programe pomoci pri presídlení utečencov. Krajina by mala dočasne prijať ďalších 250 utečencov. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorú zverejnilo ministerstvo vnútra.

Na základe pripravovanej dohody medzi vládou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov, ako aj Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, Slovensko poskytne utečencom útočisko na obdobie spravidla najviac pol roka, kým budú umiestnení v cieľovej krajine. Výdavky spojené s ich pobytom na Slovensku uhradí Slovensko. Na Slovensku budú utečenci ubytovaní v azylovom zariadení ministerstva vnútra.

Na základe podobných dohôd Slovensko vykonalo od roku 2009 už šesť humanitárnych transferov. Týmto spôsobom pomohlo pri presídlení vyše tisícky utečencov do vyspelých krajín, hlavne do Spojených štátov, Kanady a Nórska. Išlo o osoby z utečeneckých táborov v Afrike, Ázii a na Blízkom východe.

Slovensko, ktoré po vypuknutí migračnej krízy v EÚ odmietlo prijímanie utečencov na základe povinných kvót, pred tromi rokmi pomohlo Rakúsku s náporom utečencov a časť žiadateľov o azyl v alpskej republike dočasne ubytovalo na svojom území. Okrem toho tiež poskytlo azyl 149 sýrskym kresťanom z Iraku a podľa skorších informácií zvažuje prijatie sýrskych sirôt.

Slovensko dlhodobo presadzuje názor, že krajiny by samy mali rozhodovať o podobe svojho príspevku pri riešení migrácie v EÚ a že je potrebné chrániť vonkajšie hranice únie.

Zdroj: ČTK

Zaujímavosti