Ruské ministerstvo zahraničia o najnovších obvineniach zo strany Londýna: V najbližšom čase oboznámime medzinárodné spoločenstvo s tým o čo tu ide

06.09.2018 | 17:00 Vyhlásenie ruského rezortu diplomacie k incidentom v mestách Salisbury a Amesbury.

Vystúpenie britskej premiérky Theresy Mayovej na pôde britského parlamentu v súvislosti s tzv. „prípadom Skripaľovcov“ 5. septembra t. r. sa nieslo v absolútne neprijateľnom tóne. Obsahuje celý rad kategorických obvinení na adresu Ruskej federácie a, podľa jej vyjadrení, dvoch našich občanov. Takéto osočovanie rozhodne odmietame.
 
Všimli sme si najmä vyhlásenie, podľa ktorého ako keby „iba Rusko malo technické možnosti a skúsenosti s použitím takzvaného ,Novička´ a motív na jeho použitie v meste Salisbury“. Túto „správičku“ zverejnili deň predtým, ako v Haagu, na žiadosť Londýna v súvislosti s incidentom v Amesbury, vyšla správa Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o výsledkoch práce jej expertov.
 
V správe sa uvádza, že výsledky analýzy ekologických a biomedicínskych vzoriek odobratých expertmi OPCW potvrdzujú závery o podstate toxickej chemickej látky, ktorou boli otrávení britskí občania v meste Amesbury. Z chemického zloženia látky možno usudzovať, že ide o nervovo-paralytickú látku, takú istú, akú objavili vo vzorkách v prípade otravy Skripaľovcov, ako aj v prípade policajta Nicka Baileyho 4. marca t. r. v meste Salisbury. Popritom je typické, že v správe niet ani slova o pôvode tejto nervovo-paralytickej látky, nespomína sa ani termín „Novičok“, ktorý svojho času bezostyšne dali do obehu britskí „politickí machinátori“.
 
Znova zdôrazňujeme, že ani OPCW, ani britské laboratórium v Porton Downe jednoducho neboli schopní určiť krajinu pôvodu otravnej látky z miest Salisbury a Amesbury. S takýmito chemickými zlúčeninami už niekoľko rokov narábajú mnohé krajiny, vrátane USA, Veľkej Británie, Nemeckej spolkovej republiky, Švédska, Českej republiky či Holandska. Svedčia o tom údaje z nezávislých výskumov, ktoré prichádzajú aj z verejne dostupných zdrojov. Znova to opakujeme kvôli tým, čo majú možno „krátku pamäť“.
 
Táto téma si vyžaduje zo strany OPCW dôkladné spracovanie. Apelujeme na Technický sekretariát OPCW, aby veľmi pozorne skúmal informácie, ktoré dostáva ako odpovede od členských štátov Dohovoru o zákaze chemických zbraní na svoje otázky ohľadom chemických látok, nepodliehajúcich kontrole Dohovoru. Rusko ešte v máji t. r. oficiálne predložilo 400 stranovú správu, v ktorej vymenovalo približne 1000 nových otravných látok s nervovo-paralytickým účinkom, ktoré by bolo účelné zaradiť do Prílohy Dohovoru o zákaze chemických zbraní ako zmenu v zozname chemických látok. Zaujímalo by nás, v akom rozsahu postúpili informácie od tých krajín, kde tak kategoricky spájajú smutne známe „Novičky“ výlučne s Ruskom. A prišli vôbec nejaké takéto informácie do Haagu?
 
Je len pochopiteľné, že britskej strane nie sú ľahostajné závery, ku ktorým dospeli experti OPCW. Pre Londýn je podstatné ešte zosilniť poburujúce obvinenia na našu adresu a očividne bezohľadne „pripútať“ túto organizáciu k výsledkom výskumov, ktoré robia poprední vojenskí výskumníci z Porton Downu, a tak dosiahnuť, aby Organizácia „potvrdila pravdivosť“ týchto ich nepodložených obvinení.
 
Proti pokusom o rozdúchavanie protiruskej hystérie v súvislosti s „prípadom Skripaľovcov“ sme uvádzali a naďalej uvádzať budeme len fakty. Je poľutovaniahodné, že Technický sekretariát OPCW je chtiac-nechtiac zatiahnutý do neférových politických hier Veľkej Británie a jej spojencov, ktorí ignorujú požiadavky Dohovoru o zákaze chemických zbraní.
 
Už predtým sme opakovane poukazovali na to, že v Organizácii pre zákaz chemických zbraní neexistuje nič, čo by Technickému sekretariátu predpisovalo, že má poskytovať členskej krajine pomoc pri potvrdzovaní výsledkov jeho národných výskumov. Presnejšie povedané, pomoc sa poskytuje tým členským štátom, ktoré ju potrebujú nato, aby splnili svoje záväzky, uvedené v tomto Dohovore, súvisiace v prvom rade s likvidáciou zásob chemických zbraní. Je jasné, že toho i toho majú Briti hojne. Už spomínané laboratórium v Porton Downe je presne to miesto, kde prebiehajú a pokračujú výskumy s látkou, ktorú na Západe zvyknú nazývať „Novičok“.
 
Ak u jednej členskej krajiny vznikajú otázky voči druhej, tak sa podľa Dohovoru o zákaze chemických zbraní využíva proces konzultácií. Tieto možno uskutočňovať buď priamo v dvojstrannom formáte, alebo prostredníctvom Technického sekretariátu a Výkonného výboru Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Takúto ponuku sme Britom dali niekoľkokrát, ale oni ju odmietli. Nuž čo, je to voľba Londýna.
 
Pripomíname že pokusy „žonglovať“ s ustanoveniami Dohovoru a hromadiť nepodložené obvinenia, nemajú perspektívu. Londýn sa musí vrátiť do právneho poľa tohto dokumentu.
 
V najbližšom čase znova oboznámime medzinárodné spoločenstvo s tým, „o čo tu ide“. Urobíme tak v Haagu a v New Yorku. Sme presvedčení, že britské pokusy hľadať zámienky na ustavične nové invektívy, sa skôr či neskôr skončia.

Zdroj: Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike

Zaujímavosti