Rodovo neutrálny Ježiš vo Švédsku

29.12.2017 | 11:58 Evanjelická cirkev vo Švédsku sa rozhodla, že odkazovať na Ježiša zámenom „on“ je príliš obmedzujúce.

Z toho dôvodu chce odvolávanie sa na Boha rodovo „rozšíriť“ na rodovo neutrálne ponímanie.

V nedávnej vianočnej reklame inzerovanej švédskou evanjelickou cirkvou sa na Ježiša neodkazuje už staromódnym rodovým zámenom „on“. Na označenie Boží Syn bude v tejto škandinávskej krajine z jazykového hľadiska využité pohlavne neutrálne osobné zámeno hen - (ono).

„Nie je to nevyhnutné ... Ale dôležitý nie je až tak fakt, že bol Ježiš mužom, ale skôr pravým človekom,“ povedala v rozhovore pre švédsky rozhlas Susanne Senterová, ktorá je dekankou kongregácie švédskej evanjelickej cirkvi v diecéze Västerås.

Senterová síce priznala, že nie je nevyhnutné zmeniť zámeno odkazujúce na Ježiša, no podľa jej vyjadrenia je rodovo neutrálny slovný druh viac inkluzívnejší. Dekanka luteránskej cirkvi nepredpokladá, že by sa v dôsledku toho ľudia od náboženskej obce odvrátili.

„Ľudia môžu žiť svojou vierou a svojimi prejavmi ... Ale niektoré tradičné výrazy môžu zabrániť niektorým ľuďom (chodiť do kostola),“ domnieva sa naopak predstaviteľka kongregácie.

Švédska cirkev sa nedávno dostala do pozornosti médií za svoju averziu používať zámená, ktoré nie sú rodovo neutrálne alebo politicky korektné.

Zdroj: sputniknews.com

Zaujímavosti