Právna pomoc advokátky JUDr. Krajníkovej proti covidovému režimu „Respirátor-O-T-O“ (1. časť: pomoc zamestnancom + kartička)

12.01.2022 | 09:45
28
SERIÁL POMOCI voči NEZÁKONNÉMU REŽIMU „RESPIRÁTOR-O-T-P“ na pracovisku, v škole, v zdravotníckych zariadeniach, na úradoch, v obchodoch a službách ...

Seriál pomoci proti režimu O-T-P a PREKRYTIU DÝCHACÍCH CIEST je určený jednak na zvyšovanie právneho povedomia verejnosti, ako aj na „precitnutie“ zodpovedných subjektov do ich vlastnej zodpovednosti. Bude tiež právnym výkladom pre tých, ktorí si ZÁKONY vysvetľujú po SVOJOM.

Zmeny idú zdola, nie zhora… Rozhodnúť sa musí však každý sám.

Seriál sa bude týkať rôznych odvetví dnešných „kontroverzných vzťahov“, a to ZAMESTNANCI a ZAMESTNÁVATELIA
ŽIACI, ŠTUDENTI a ŠKOLY
PACIENTI a ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
OBČANIA a ŠTÁTNE ÚRADY
SPOTREBITELIA a OBCHODY A SLUŽBY…

1. diel:


ZAMESTNANCI a ZAMESTNÁVATELIA
+
KARTIČKA

AKO ÍSŤ DO PRÁCE V REŽIME PREKRYTIA DÝCHACÍCH CIEST a O-T-P, AKO SA TOMU U/BRÁNIŤ.

V spoločnosti prevláda (účelový) názor, že každý je nahraditeľný a luskom prstov ho možno vymeniť za iný „kus“. Pritom platí opak a nikto nahraditeľný nie je.

Osobitne v pracovných vzťahoch platí, a zvlášť dnes, kedy pracovné nadšenie a pracovné návyky nahradil „módny gýč“ zbierky titulov pred menom a za menom, ako aj plagiátorstvo alebo štúdium jalových univerzít, ktorých absolventov nikomu netreba, že normálnych zamestnancov niet. Proste „nejsou lidi“. 

Je jedno, o akú pracovnú pozíciu ide, či robotníka, majstra, špecialistu v technickom alebo humanitnom odbore, v každom prípade je dnes umenie niekoho zamestnať, teda niekoho, kto robiť vie chce. K tomu treba uvážiť potrebu jeho zaškolenia, zaučenia, čas na získanie rutiny, šťastie že bude spoľahlivý, oddaný, lojálny a pod. 

Za tejto situácie vyžadovať od svojho zamestnanca INVAZÍVNE ZÁSAHY DO JEHO ORGANIZMU, dokonca ho strašiť prepustením z práce, že ak si pre účely, aby na zamestnávateľa mohol drieť a vytvárať mu zisk, nezakryje dýchacie cesty a nepodstúpi odovzdávanie telesných vzoriek na výskum a vpichovanie chemických látok do seba, tak ON firme zisk vytvárať nebude, je tak dosť „mimo racia“!  Pred dvoma rokmi by sme si poťukali po čele a partia pri pive by sa hlasno zasmiala… Dnes realita, pred ktorou mnohí ohnú chrbát.

Konštantne vravím, že možnosti sú iba dve. Buď sa človek tomu podriadi a zahodí svoju dôstojnosť, alebo sa tomu postaví za cenu aj straty zamestnania, v ktorom od neho vyžadujú dusiť sa, odovzdávať telesné vzorky na výskum a o výsledku informovať vrátnika a dnes už aj pichať si chemické roztoky. Kde sa však jedny dvere zatvárajú, tam sa druhé otvárajú…

Ľady sa pohýnajú, a vy ma zaplavujete informáciami o svojom odhodlaní sa tomu postaviť. Aj za cenu straty zamestnania, v ktorom sú namiesto zamestnávateľov činní psychopati. Mnohí už máte toho DOSŤ! A mnohí máte už aj predstavu o ďalšom pôsobení. Niečo sa deje v myslení ľudí… Zrno sa delí od pliev… 

Ako ísť do práce a zachovať si svoju dôstojnosť, teda ostať riadne dýchať, nie riadne si klásť na dýchacie cesty ako otrok prekážky, a ako legitímne odoprieť nezákonné požiadavky na zamedzenie dýchania, testovanie a očkovanie, tu je KARTIČKA vo forme ŽIADOSTI ZAMESTNANCA ZAMESTNÁVATEĽOVI o označenie istých právnych povinností. Bez toho totiž zamestnávateľ nemôže vyžadovať NIČ!!!

Zamestnávateľ musí podľa Zákonníka práce zamestnanca riadne oboznámiť s každou povinnosťou, ktorú od neho vyžaduje, t. j. označiť mu ustanovenie zákona a znenie skutkovej podstaty. Aj tej na prekrytie dýchacích ciest, aj tej na testovanie, očkovanie, prekonanie Covid-19… Inak ich vyžadovať nemôže. „Čaro“ je v tom, že takéto povinnosti neexistujú v žiadnom zákone!

Navyše tieto svojvoľné požiadavky (nie povinnosti určené zákonom) sú v príčinnej súvislosti s možným vznikom pracovného úrazu. A tu sa vec posúva na pracovno-trestnú úroveň.

Pokiaľ zamestnávateľ vnucuje zamestnancovi také pracovné podmienky, ktoré sú rizikovým faktorom vzniku pracovného úrazu:

  • nútené znižovanie riadneho prívodu kyslíka a riadneho odvádzania oxidu uhličitého, čo vyvoláva nevoľnosť, závraty, stratu koncentrácie, sťaženie videnia (napr. pod seba, do strán, čo je u niektorých profesií vážnym momentom),
  • testovanie, po ktorom je mnohým jednotlivcom nevoľno, dostavujú sa bolesti hlavy, krvácania z nosa, uší…,
  • očkovanie sa experimentálnymi látkami, po ktorých je kedykoľvek možné náhle zlyhanie organizmu,

odopiera tým zamestnancovi právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci.

Ide o trestný čin nátlaku podľa § 192 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona s trestnou sadzbou odňatia slobody na jeden rok až päť rokov, pokiaľ je skutok spáchaný za krízovej situácie (v ktorej sa teraz nachádzame) je trest odňatia slobody na desať až dvadsaťpäť rokov alebo doživotie.

Podľa § 192 ods. 2 písm. e) Trestného zákona: Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom.

Zamestnávatelia sa zahrávajú s ohňom, pretože politické zoskupenia sa menia a vo večnom Covide istotu nemajú.

Ja osobne vynucované povinnosti O-T-P ani prekrytia dýchacích ciest nepoznám, a to lúskam Zbierku zákonov každým dňom a hodinou, viem však, že vynucované skutočnosti sú spôsobilé privodiť pracovné úrazy… Možno zamestnávatelia tieto právne povinnosti poznajú, a potom ich musia označiť znením zákona. Inak páchajú závažnú trestnú činnosť…

Od Nového roka sa pracuje dôstojne a iba podľa zákona!

ŽIADOSTI ZAMESTNANCA ZAMESTNÁVATEĽOVI stiahnete kliknutím na obrázok alebo na link pod obrázkom

https://olpzs.sk/produkt/f591b742-abc3-443d-ad51-1a96866225c0

Nie vy sa máte báť o stratu zamestnania pod kladením zvrhlých a práce nebezpečných podmienok, ale zamestnávateľ sa má báť, že o vás príde, a že za svoje konanie skončí v base…

Ak máte záujem o osobitne vypracovanú žiadosť (z dôvodu osobitných podmienok na pracovisku a pod.), môžete poslať požiadavku prostredníctvom tohto linku:

https://olpzs.sk/vzor/e00217e2-304f-45f6-b30b-a7f2a1758a5f

Príspevkom na KARTIČKU alebo vypracované dokumenty sa podieľate na činnosti pre ochranu vašich práv a slobôd a tým na tvorbe celej našej spoločnosti. Vďaka všetkým a za všetkých.

Akú spoločnosť si vytvoríme zdola, takú ju budeme mať. Nie zopár politikov robí spoločnosť, ale robia ju všetci občania. Ako sa rozhodneme rešpektovať zákonnosť alebo tolerovať nezákonnosť, tak budeme aj žiť. SLOBODNE alebo ako OTROCI.

O tom, ako začala GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA sa dočítate tu:

 

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti