Po skončení COVIDu-19 príde nová pandémia. Vlády po celom svete sú ovládané globálnymi elitami s vopred pripraveným scenárom!

08.04.2021 | 11:01
Článok obsahuje dostatok odkazov na iné zdroje, ktoré dôsledne dokladujú tvrdenia obsiahnuté v texte. Každý hyperlink je odkazom na fakty k tejto teórii o celosvetovom sprisahaní! 

Hlavnému denníku sa podarilo pozorne a dôkladne preskúmať anglojazyčnú časť svetovej internetovej siete a vydolovať odtiaľ niekoľko zaujímavých dokumentov. Objavené dôkazy a fakty sú natoľko závažné, že všetky tvrdenia bolo nutné overiť a podložiť hneď z niekoľkých dôveryhodných zdrojov. Všetky tieto zistenia však pomáhajú do veľkej miery objasniť túto záhadnú a znepokojujúcu mašinériu covidománie, ktorá ničí životy miliónom ľudí.

Takmer všetko sa deje podľa vopred naplánovaného scenára

Ako sa ukázalo, korene tejto globálnej krízy siahajú až do roku 2010, kedy bol Rockefellerovou nadáciou publikovaný „Scenár technológií a internacionálneho rozvoja budúcnosti“ (na ich stránke sme ho už nenašli, preto sme priložili náš záložný link z dôveryhodného zdroja, pozn. red.). V tomto dokumente, alebo lepšie povedané v tomto scenári, bola prvýkrát popísaná možnosť výskytu nového respiračného vírusu, ktorý dokáže napadnúť celý svet a spôsobiť úmrtie miliónov obyvateľov planéty.

Autori štúdie sa tiež pokúsili predpovedať dôsledky tejto situácie pre ekonomiku, medicínu a ďalšie oblasti života. Po desiatich rokoch sa ukuje, že boli veľmi blízko tejto skutočnosti. Presvedčiť sa o tom môžete, keď nahliadnete na pôvodný zdroj v odkaze.

Patent na COVID-19 z roku 2015

Ďalším dôležitým medzníkom v rozvoji tohto projektu sa stal rok 2015. Je nutné podotknúť, že predložený scenár je dielom konkrétnych ľudí a nie nejakých anonymných pseudointelektuálov. V tomto roku sa udialo čosi, čo stojí za povšimnutie. Práve v roku 2015 bola v rámci holandského patentového systému podaná žiadosť na registráciu patentu o spôsobe biometrického testovania na Covid-19. Čítate správne! V roku 2015 bola podaná žiadosť o patent pod číslom US201562240783P·2015-10-13, a táto následne vydaný patent US2020279585A1·2020-09-03 pod názvom „System and Method for Testing for COVID-19“

Túto žiadosť o patent nepodal len tak hocikto. Podpísaný je pod ňou samotný Richard Rotschild.

Tak to aspoň tvrdí populárny kanadský novinár Benjamin Fulford. Ako dôkaz uvádza screenshot z vyhľadávacej databázy „Espacenet“ ktorá združuje informácie patentných úradov rôznych krajín.

Zahmlevanie skutočnosti a osočovanie z konšpirácií

O udalostiach z októbra r. 2019, ktoré prebehli pod záštitou Univerzity Johnsa Hopkinsa, Fondu Billa a Melindy Gatesovcov a ďalších „vážených“ organizácií a o udalosti „Event 201“ s neoficiálnym názvom „pandemické cvičenie“ je na Internete celá hromada informácií. Preto sa k tejto téme v tomto vstupe vracať nebudeme a ôžeme prejsť hneď k tomu najzaujímavejšiemu.

Dňa 2. apríla 2020 Svetová banka zverejnila „Program strategickej prípravy a reakcie na Covid-19„. Táto skutočnosť vyzerá na prvý pohľad trochu zvláštne. Z akého dôvodu sa finančná inštitúcie odrazu rozhodla, že medzi jej kompetencie patria otázky epidemiológie a zdravotníctva?

Globálne sily planéty

V skutočnosti je The World Bank dávno riadiacim nástrojom v rukách globálnych síl, ktoré s jej pomocou vnucujú vládam a regionálnym elitám „metodiky“ s návodom toho, ako je nevyhnutné konať v tých či iných situáciách. Lockdown, plošná vakcinácia, zavedenie imúnnych pasov, obmedzenie pohybu a dokonca špeciálnej karantény pre chorých „s covidom“, a to je len čiastočný zoznam príprav, zavádzaných dnes do nášho života priamo z rúk globalistov.

Avšak vo vyššie uvedenom dokumente je jedna veľmi zaujímavá poznámka. Tá zdôrazňuje, že sa jedná len o prvú fázu „pandémie“, ktorá musí skončiť podľa plánu jej autorov do 31. marca r. 2025. A tu sa dostávame azda k najdôležitejšiemu odhaleniu súvislostí. Na internete sa podarilo objaviť ešte jedno svedectvo o realizácii tohto zlovestného plánu. To bolo vydané v marci minulého roka a jedným zo spoluautorov sa stal zamestnanec tej istej Univerzity Johnsa Hopkinsa.

Druhá fáza pandémie nás ešte len čaká

Názov tejto údajne vedeckej publikácie znie „Pandémia Sparse 2025-2028: futuristický scenár“ a v nej je, ako môžeme z titulu usúdiť, popísaný priebeh a rozšírenie nového vírusu, ktorý bude tiež respiračný a bude sa prenášať na človeka zo zvierat. A to najdôležitejšie na tom je, že táto publikácia vznikla v októbri 2017. Teda celé dva roky pred tým, ako sa údajne vo Wu-chane na mokrom trhu objavil netopier a nakazil celú planétu.

Autori tohto scenára predpokladajú, že určitá časť obyvateľstva odmietne veriť oficiálnym médiám a bude tvrdo vzdorovať vláde pri pokuse o obmedzení ich osobných práv a podľa všetkého sa tiež boja s nesúhlasom občanov, s ktorými sa bude musieť nakladať veľmi tvrdo a dôsledne.

Je ešte čas to zvrátiť

Takýto súhrn predložených faktov umožňuje s istotou konštatovať, že všetko, čo sa deje, nie je ani len zďaleka sledom akýchsi náhodných dejov, ale dôslednou realizáciou dávno navrhnutého a teraz len poctivo zrežírovaného zámeru. Celkový efekt všetkých akcií sa však zatiaľ neukázal natoľko všestranným, ako by si svetové zákulisie prialo. Prispel k tomu hlavne výrazný odpor zo strany nespokojného obyvateľstva a niektorých nezávislých médií a ľudí, ktorí sa už nehrdia titulom novinár.

Autor: Imrich Kovačič

Zdroj: hlavnydennik.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujímavosti