Písala o detskom porne v bratislavskom klube Nu Spirit, SME jej vymazalo blog. Stoja za tým mimovládky?

23.07.2019 | 19:12
3
Z udalosti existuje zvukový záznam, ktorý je síce v zlej kvalite, no je verejne dostupný na YouTube.

Lenka Kaliská na svojom blogu (ktorý sa na denníku SME už nenachádza, no stále si ho môžete prečítať vďaka webarchívu), upozornila na udalosť spred štyroch rokov. Zrejme aj preto, že sa aktuálne začína v niektorých médiách rozvíjať téma zľahčovania a ospravedlňovania pedofílie. 

Kaliská uverejnila blog „Zoofilné, nekrofilné a detské porno v klube Nu Spirit“ o udalosti spred štyroch rokov – „Večer najbizarnejšieho porna“. Blog najskôr nadväzuje na nedávnu vlnu zľahčovania pedofílie denníkom SME.

Blog teda upozorňuje na udalosť z jari 2015 – „Večer bizarného porna„.

„O tom, že sa Večer bizarného porna bude konať, som vedela. Rovnako ako väčšina ľudí, čo sa večer zišli v Nu Spirite, vrátane moderátora, som ale ani ja netušila, že organizátori do programu zaradia detské porno,“ uvádza Kaliská vo svojom blogu.

O udalosť bol veľký záujem, účasť potvrdili alebo mali záujem prísť tisícky ľudí.

Práve preto mali organizátori v pláne urobiť livestream z dôvodu, aby si tento „skvost“ mohli pozrieť aj tí, ktorí sa nachádzali v druhom priestore organizátorov, teda v priestoroch Paralelní Polis v Prahe. K Paralelnému Polisu sa však ešte vrátime neskôr.

Ohlasy na udalosť boli skôr negatívne než pozitívne. Kaliská na blogu píše, že si ľudia „strieľali z organizátorov, IT expertov, čo nevedeli spojazdniť live stream“.

„Okrem sarkastických poznámok na technickú zaostalosť však v kruhu mojich známych padla aj veta, že organizátori „chceli na akcii premietať detské porno“. Keďže ma predstava, že niekto plánoval stovkám ľudí na verejnosti pustiť detské porno, šokovala a znechutila, rozhodla som sa zistiť, čo je na tom pravdy,“ píše Kaliská ďalej v blogu.

Z udalosti existuje zvukový záznam, ktorý je síce v zlej kvalite, no je verejne dostupný na YouTube:

„Komu by sa nechcelo počúvať audiozáznam, zaradenie videa s detským pornom do prezentácie naznačuje aj rozhorčený komentár, ktorý účastník podujatia napísal do facebookového eventu. Zvukový záznam napovedá nielen, že sa v pripravenej prezentácii nachádzalo detské porno, ale že si organizátori prichystali na premietanie aj nekrofilný obsah a zoofilné videá, vrátane takzvaného snuffu. Z audiostopy sa zároveň zdá, že autori podujatia zoofilné video aj snuff publiku pustili,“ pokračuje Kaliská.

V kinematografii sa za označením snuff najčastejšie objavujú aj tvrdšie prvky násilia, no hlavným „ťahákom“ je v tomto prípade vražda.

V niektorých prípadoch sa na videách nachádza nielen fingovaná vražda, ale aj reálna, teda sú to doslovné videozáznamy vrážd. Z audionahrávky vyplýva, že pred štyrmi rokmi prehrávali organizátori na udalosti fingovaný variant.
 
Kaliská následne v súvislosti spomína § 371 Trestného zákona – Ohrozovanie mravnosti:

(1) Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania, alebo verejne.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

„Keď sa jedná o podobne výbušnú tému, akou je detská pornografia, je dobré rozumieť kontextu. Oplatí sa tiež ostať skeptický a overiť si fakty. Nakoniec, mohlo ísť o podujatie, na ktorom chceli organizátori upozorniť na to, aké násilné a zničujúce druhy pornografie existujú a publikum pred nimi varovať,“ uvádza sa ďalej v blogu.

Organizátori sa nakoniec rozhodli, že „istý“ druh pornografie nakoniec nebudú prehrávať. Nie však preto, že by sa v nich niečo pohlo. „Ospravedlňujeme sa za kratší odprezentovaný obsah, ako ste si pôvodne predstavovali. Vzhľadom na reštriktívnú slovenskú legislatívu sme bohužiaľ niektoré bizarnosti nemohli vôbec zaradiť do programu,“ napísali v diskusii po udalosti.
 
„Téma porna sa naším a vaším pričinením detabuizovala a vy si pýtate ešte väčšie bizarné brutality a absurdity a ešte kvalitnejší obsah a my sa Vašim požiadavkám snažíme vyhovieť. … Ďakujeme za vašu snahu odtabuizovať alternatívnu sexualitu,“ zakončili svoju „ďakovačku“ organizátori.

Udalosť bola pod paľbou kritiky ešte nejaký ten čas – mnoho ľudí žiadalo vrátiť peniaze, keďže zaplatili 15 eur za amatérsku prezentáciu.

„Prezentácia bola urobená na štýl strednej školy. Téma bola Večer najbizarnejšieho porna, a šokovanie by bolo namieste. Vy ste tam však bizarnosti dali minimum, a skôr ste tam úmyselne dali úplne trápne a občasne zbytočne oplzlé klipy. Porná ste rozdelili do 9 kruhov pekla, úplne nelogicky, ale úplný gól bol 9. kruh. To si naozaj myslíte, že tam patrilo? (detské porno),“ napísal v diskusii účastník spomínanej udalosti. (Príspevok sme doplnili o diakritiku, ktorá nebola v originále použitá, pozn. redakcie.)

Organizátori na tento príspevok reagovali „diplomaticky“. „Obsahom sme sa snažili zorganizovať večer najbizarnejšieho porna a výber videí a spracovanie určite zodpovedalo odborným a legislatívnym znalostiam,“ napísali z účtu Progressbar Cowork.

„Legislatívne znalosti“ a legislatíva sú však dve rozdielne veci. Ignorantia iuris non excusat – neznalosť zákona neospravedlňuje.

Pomaly sa dostávame do finále, kedy Kaliská prezrádza hlavný dôvod uverejnenia jej blogu.

„Cieľom tohto blogu je aj upozorniť na fakt, že ľudia, ktorí mali, podľa mojich informácií, v úmysle verejne premietať detskú pornografiu, sa stále medzi nami pohybujú a sú verejne činní,“ píše Kaliská.

Vďaka zvukovému záznamu zistila, kto stál za touto udalosťou – tvrdí, že moderátor akcie spomenul mená Pavol Lupták a Marianna Sádecká. Kaliská si z toho odvodila, že teda ide o hlavných organizátorov akcie.

„Pavol Lupták pracuje v oblasti počítačovej bezpečnosti, je spoluzakladateľom bratislavského „hackerspace-u“ Progressbar, pražskej Paralelní polis a pôsobí v jej bratislavskej pobočke, Paralelnej polis. V minulosti ho českí a slovenskí novinári často spovedali na tému IT bezpečnosti,“ predstavuje Kaliská prvého z organizátorov.

Paralelná Polis je „komunitný neziskový projekt, ktorého cieľom je zvyšovanie osobnej slobody“, ako ho opisuje jeden zo spoluzakladateľov Juraj Bednár.

„Paralelná Polis propaguje, poskytuje a vytvára technológie a vzdelanie, ktoré ľudia potrebujú pre zapojenie sa do nezávislej spoločnosti a ochranu individuálnej slobody. Vytvárame slobodné a inšpiratívne prostredie šírením myšlienok a nástrojov pre nezávislú a dobrovoľnú spoločnosť,“ uvádzajú na ich webovej stránke. Za zmienku stojí aj „Manuál na prežitie„, ktorý tam tiež nájdete.

„Cieľom tohto “manuálu” je zadefinovať základný rámec vnútorného fungovania (zakladateľského) kmeňa Paralelnej Polis v Bratislave,“ píše sa na začiatku manuálu. Ak máte čas, určite si ho zbežne prejdite – ostanete prekvapení, čím sa ľudia angažujúci sa v tomto projekte riadia.

Druhá spomenutá organizátorka Marianna Sádecká je spoluzakladateľkou OZ Slovak Students for Liberty, teda Slovenskí študenti za slobodu.

„Našou víziou je Slovensko ako nielen ekonomicky, ale aj občiansky, a kultúrne, vyspelá krajina založená na princípoch slobodnej spoločnosti,“ uvádza sa na stránke tohto občianskeho združenia.

Na stránke sa o združení toho nedozviete zrovna veľa – je tam pár preložených článkov zo zahraničných webov, ktoré sa týkajú najmä osobných slobôd, či pozvánky na udalosti, ktoré spoluorganizujú.

Nikde na stránke však nenájdete priame pomenovanie „ideológie“, ktorou sa toto združenie, ale aj Paralelná polis, riadi – libertarianizmom.

„Libertarianizmus je označenie skupiny politických ideológií, ktoré nadväzujúc na klasický liberalizmus zdôrazňujú individualizmus odrážajúci sa v osobnej i ekonomickej slobode. Prívrženec libertarianizmu sa označuje ako libertarián.

Libertariánov spája skepticizmus voči autorite a štátnej moci, zvyknú sa však rozchádzať v otázkach odporu voči existujúcim politickým a hospodárskym systémom. Rôzne školy libertariánskeho myslenia ponúkajú množstvo názorov na legitímne funkcie štátnej a súkromnej moci, ktoré často vyžadujú obmedzenie alebo zrušenie donucovacích sociálnych inštitúcií,“ uvádza sa na Wikipédii.

Keďže je to jedna z narozvetvenejších ideológii, je takmer isté, že názory niektorých prívržencov tejto ideológie budú extrémne v mnohých smeroch.

„Myslím si, že ideológia, ktorú ľudia v Paralelnej polis a v Slovak Students for Liberty vyznávajú, môže ľahko vyústiť až do obhajovania detského porna, do normalizovania zneužívania detí, či obhajovania ďalších druhov porušovania práv zraniteľných skupín,“ napísala autorka blogu Kaliská.

Ako príklad uvádza Roberta LeFevreho, ktorý tvrdil, že „ľuďom, ktorí chcú dobrovoľne vstúpiť do otroctva, by to malo byť dovolené“. Kaliská sa pri tomto tvrdení odvoláva na publikáciu „Mayer, Jane: Dark Money (2016), Doubleday“.

Teraz si skúste dobrovoľný vstup do otroctva vymeniť za sexuálne aktivity s deťmi – v tom prípade by to teda nebolo zneužívanie, keďže to dieťa robí „dobrovoľne“.

Pavol Lupták z Paralelnej Polis na jeho facebookovom profile zdieľal 8. júla už vyššie spomenutý článok zo SME, kde zľahčujú problematiku pedofílie.

Do statusu pridal aj link na text, ktorý je uverejnený na WikiLeaks. „Môj názor na pedofilov zmenil radikálne tento článok,“ pripísal k statusu.

„V texte, ktorý Luptákovi radikálne zmenil názor na pedofilov, sa píše, že existuje zlé detské porno a dobré detské porno. Tvrdí to muž, ktorý v článku sám o sebe hovorí, že sa „pohyboval vo svete detskej pornografie“. Autor textu, ktorý Lupták súhlasne zdieľal, rozlišuje medzi dobrovoľným detským pornom a nedobrovoľným. Dobrovoľné detské porno sa podľa neho spozná podľa toho, že sa na ňom deti usmievajú a zabávajú,“ opisuje Kaliská text z WikiLeaks.

Kaliská tiež upozorňuje, že v „anglo-americkom priestore zároveň odborníci považujú pozeranie detskej pornografie za jeden z typov sexuálneho zneužívania detí. Okrem iného je tomu tak preto, že dopyt po detskej pornografii je zodpovedný za skutočnosť, že videá a obrázky sexuálneho zneužívania detí vôbec niekto vyrába„.

Odborníci na sexuálne zneužívanie detí už dlhú dobu vravia, že o zneužívanie ide aj vtedy, ak dieťa pri akte zažíva rozkoš.

Pre autorku blogu je „nepochopiteľné, že počas Večera bizarného porna nikto nevzniesol výraznejšie protesty. Ešte menej chápem, že sa nikto neozval ani po jeho skončení.“

Na záver dodala, že sa rozhodla blog uverejniť preto, aby „túto nehoráznosť napravila“.

Počas tvorby tohto článku blog Lenky Kaliskej zmizol z webu blog.sme.sk. Stále sa však dá dostať k diskusii k článku a niekto s vysokou mierou intuície tento blog aj zálohoval na serveri web.archive.org.

Prečo bol blog vymazaný nie je známe.

Články súvisiace s tematikou:

Zdroj: hlavnydennik.sk / InfoVojna


Zaujímavosti