Penta chce od štátu za zákaz vyplácania zisku zdravotných poisťovní 400 miliónov eur

08.02.2019 | 15:07 Národná rada SR, ktorá v spore zastupuje Slovenskú republiku, odmieta nielen meritum sporu, ale aj jeho výšku, ktorá je podľa nej neopodstatnená.

Zástupcovia Penty a štátu sa stretli na treťom súdnom pojednávaní pre zákaz vyplácania zisku akcionárom zdravotných poisťovní. Otázka, aká vysoká škoda vznikla finančníkom, zostáva nateraz nezodpovedaná.

Je to jeden z najväčších sporov súčasnosti, aký kto vedie proti Slovenskej republike. Investičná skupina Penta sa súdi o stovky miliónov eur za to, že štát zakázal ešte za prvej Ficovej vlády vyplácať zdravotným poisťovniam zisk majiteľom. Penta vlastní poisťovňu Dôvera.

Spor sa ťahá osem rokov, súd začal pojednávať až vlani.

Penta pôvodne žiadala náhradu škody 750 miliónov eur. Finančníci ju neskôr znížili na 138 miliónov eur, k tomu ale ešte treba pripočítať úroky 270 miliónov eur.

Sumu podľa ich slov stanovili na základe riadneho znaleckého posudku.

Tretie pojednávanie

Národná rada SR, ktorá v spore zastupuje Slovenskú republiku, odmieta nielen meritum sporu, ale aj jeho výšku, ktorá je podľa nej neopodstatnená.

„Máme za to, že žalobcovi nevznikla žiadna škoda, za ktorú by Slovenská republika zodpovedala," uviedla NR SR.

V piatok sa konalo tretie pojednávanie a očakávalo sa, že sudkyňa Zuzana Belanová by mohla rozhodnúť. Aspoň tak sa to uvádzalo na stránke okresného súdu. Nestalo sa tak. 
Hoci sa sudkyňa hneď na úvod pýtala na možný zmier, stanovisko Penty ostalo nezmenené.

Zástupcovia štátu argumentovali najmä tým, že verejné zdravotné poistenie je založené na princípe solidarity, nejde o podnikateľskú činnosť.

Ministerstvo financií, ktoré v spore vystupuje ako účastník konania dopĺňa, že verejné zdravotné poistenie namiesto toho, aby sa používalo na úhradu zdravotnej starostlivosti, sa používa aj na výplatu zisku súkromným majiteľom. Navrhlo preto, že dá ústavnému právnikovi Jánovi Drgoncovi vypracovať analýzu. Súd mu vyhovel.

Situácia by sa ale mohla skomplikovať, ak bude Drgonec zvolený za ústavného sudu, lebo z tejto pozície by už analýzu dokončiť nemohol. 

V analýze chcú riešiť, či nie je rozpor medzi „zdravotníckymi“ zákonmi a Ústavou.
Rezort argumentuje tým, že v zdravotnom poistení ide o verejné zdroje, ktoré majú slúžiť na úhradu zdravotnej poisťovne a aj napriek tomu, že zdravotná starostlivosť nie je uhradená všetka, majitelia si generujú zisk.

Analýza sa má vysporiadať najmä s tým, či je poistný kmeň vlastníctvom zdravotnej poisťovne, on jej totiž prináša peniaze.

O poistný kmeň sa opiera Penta pri vyčísľovaní škody.

Právnici Penty kontrovali, že analýza nebude mať prínos, pretože to či je poistný kmeň vlastníctvom poisťovne, alebo nie, nie je rozhodujúce.

Protiústavný zákon

Zákaz vyplácania zisku trval od roku 2007 až do roku 2011, kedy Ústavný súd SR rozhodol, že zákon je protiústavný.

Majitelia Dôvery aj napriek zákazu zisku ale neboli úplne ukrátení. Keď sa v roku 2009 spájala poisťovňa Dôvera s poisťovňou Apollo vytvorili si "vankúš" vo výške 400 miliónov eur. Nazvali to záväzky voči akcionárom. Dôvera si kvôli vyplácaniu týchto záväzkov zobrala úver.

Právny zástupca Penty na súde hovoril, že to nebolo vytiahnutie zisku, ale transformácia majetku. Podľa neho bolo krajne nespravodlivé, že Národná rada SR prijala zákon adresovaný trom subjektom- zdravotným poisťovniam. 

„Ten benefit si vytiahli tak či tak,“ reagovala protistrana.

Namietajú súdne konanie

V súdnom procese Penta žiada milióny eur aj napriek tomu, že jeden z jej partnerov Eduard Maták sa vlani pred Denník N vyjadril, že daňových poplatníkov nechcú pripraviť ani euro.

„Stále platí, že našim hlavným záujmom je dosiahnuť stabilné legislatívne prostredie tak, aby štát neustále nemenil podmienky fungovania zdravotných poisťovní. Ak sa budeme môcť v tomto úsilí oprieť aj o právoplatný súdny verdikt, pevne veríme, že to môže výrazne prispieť k zodpovednejšiemu prístupu k regulácii zdravotníctva,“ uviedol hovorca Penty Gabriel Tóth.

Keďže stále ide o neukončený spor, stratégiu komentovať nechce.

Národná rada okrem toho, že odmieta nároky Penty, namieta aj samotné súdne konanie. To podľa nej nemôže prebiehať, pretože Penta voči Slovenskej republike už v tejto veci viedla medzinárodné arbitrážne konanie, v ktorom neuspela.

„V spore vystupujú ako intervenienti Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré majú ohľadne nárokov žalobcu rovnaký postoj,“ uviedla NR SR.

Arbitrážne konanie, na ktoré odkazuje bolo ukončené ešte v roku 2011. Spoločnosť HICCE (patrí Pente) pohorela na tom, že v tom čase nebola priamym vlastníkom Dôvery.

Sudkyňa Belanová sa chce na ďalšom pojednávaní prepracovať už k tomu, či nejaká škoda vznikla, alebo nie. Má za to, že akcionári boli zákonom obmedzení, pretože nemohli narábať s finančnými prostriedkami, ale otázkou ostáva samotná škoda vyčíslená Pentou.

Ďalšie pojednávanie je naplánované na 29.marca 2019.

Ďalšie arbitráže

Pre zákaz zisku sa na medzinárodný súd obrátili aj vlastníci ďalších zdravotných poisťovni. Akcionár poisťovne Apollo, spoločnosť EURAM BANK so žalobou neuspel. Keďže sa obrátil aj na bratislavský okresný súd, vyhodnotili to tak, že sa vlastne vzdal práva domáhať sa svojich údajne porušených práv prostredníctvom arbitráže.

V prípade vlastníka Unionu, holandskej spoločnosti Achmea to dlho vyzeralo na jej úspech, nakoniec ale uspel štát. 

Na Krajskom súde v Bratislave vedie ešte spor s majiteľ om MCH Medical niekdajšej Európskej zdravotnej poisťovne o približne 30 miliónov eur. Poisťovňa už dávno zanikla.

Zdroj: aktuality.sk


Zaujímavosti