OSN prijalo rezolúciu Ruska v boji proti rasizmu, xenofóbii a heroizácii nacizmu. Slovensko sa hlasovania zdržalo

25.12.2019 | 10:13 Iniciatívu podporili predstavitelia 133 krajín, hlasovania sa zdržalo 52, z ktorých väčšina patrí k európskym štátom, vrátane, napríklad, Rakúska, Francúzska, Česka a Slovenska.

Valné zhromaždenie OSN schválilo väčšinou hlasov rezolúciu o boji s heroizáciou nacizmu navrhnutú Ruskom. V dokumente sú navrhnuté opatrenia „proti neonacizmu a iným druhom praktík, ktoré napomáhajú eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a s tým spojenej intolerancie“.
 
Proti vystúpili delegácie dvoch krajín, ktoré sa v posledných rokoch pravidelne pokúšali sabotovať prijaté dokumenty s takýmto obsahom, - boli to USA a Ukrajina.

Iniciatívu podporili predstavitelia 133 krajín, hlasovania sa zdržalo 52, z ktorých väčšina patrí k európskym štátom, vrátane, napríklad, Rakúska, Francúzska, Česka a Slovenska.
 
Dokument, ktorého spoluautormi sa stalo okolo 60 krajín, obsahuje naliehavé odporúčanie na prijatie opatrení s tým, aby „sa zabránilo prehodnocovaniu výsledkov Druhej svetovej vojny a popieraniu zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov“ spáchaných v tomto historickom období. Znie odsúdenie pokusov o heroizáciu a propagáciu nacizmu.

Komentár ruského ministerstva informácií a tlače k prijatiu rezolúcie o boji proti heroizácii nacizmu 74. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN:

Osemnásteho decembra v New Yorku na plenárnom zasadnutí 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN prijali rezolúciu navrhnutú delegáciou Ruskej federácie   „Boj proti heroizácii nacizmu, neonacizmu a iným praktikám, ktoré prispievajú k eskalácii moderných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a s ňou súvisiacej intolerancie “.  V novembri text rezolúcie schválil tretí výbor 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

V tomto roku počet spoluautorov dokumentu dosiahol 62. Drvivá väčšina štátov- 133 -  rezolúciu podporila. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, sa iba delegácie USA a Ukrajiny vyslovili proti a 52 krajín (vrátane členských štátov EÚ) sa zdržalo hlasovania.

Toto je bezpochyby téma, ktorá by mala zjednocovať členské štáty OSN, najmä vzhľadom na blížiace sa 75. výročie víťazstva v Druhej svetovej vojne na budúci rok. Vznik OSN bolo odvetou  štátov protihitlerovskej koalície na hrôzy a zločiny nacizmu. Sme presvedčení, že toto historické víťazstvo je spoločným vlastníctvom všetkých členských štátov OSN.

Jedným z kľúčových bodov uznesenia je odsúdenie vojny s pomníkmi bojovníkov proti nacizmu a fašizmu, ktorá v niektorých krajinách naberá na obrátkach,  ako aj  odsúdenie odhaľovania memoriálov a monumentov príslušníkom SS a rôznym kolaborantom, ako aj  organizovanie  pochodov  a fakľových sprievodov nacionalistov a neonacistov. Zároveň sa vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokusmi povýšiť na  hrdinov tých členov zločineckých ozbrojených oddielov Waffen-SS, ktorých odsúdil Norimberský tribunál,  ako aj tých, čo bojovali proti protihitlerovskej koalícii, spolupracovali s nacistickým hnutím a páchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

Rozsiahla podpora ruskej iniciatívy a rastúci počet jej spoluautorov z roka na rok potvrdzujú dôležitosť boja v moderných podmienkach proti oslavovaniu nacizmu a neonacizmu, dôležitosť zachovávať historickú spomienku národov  na ponaučenia z Druhej svetovej vojny, ktorá priniesla ľudstvu nesmierne utrpenie, spomienku na tých, čo položili životy v mene Víťazstva.

V tejto súvislosti  je pozícia štátov, ktoré nepodporujú rezolúciu, údajne pod zámienkou, že sa obávajú o slobodu prejavu, mimoriadne poľutovaniahodná.

Zdroj: srspol.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti