Odpoveď Pellegriniho úradu na žiadosti o sprístupnenie informácií ohľadne Migračného paktu OSN, Istanbulskej dohody a Globálneho paktu o utečencoch

04.01.2019 | 11:46 Úrad vlády vo svojom liste uviedol, že predseda slovenskej vlády nie je v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou a žiadosť postúpil na Oddelenie styku premiérovho úradu s verejnosťou.

 


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti