Občianska iniciatíva vyzvala Slovákov na zjednotenie národných síl

16.09.2019 | 11:45 Výzva občianskej iniciatívy Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko.

Výzva Slovenským občanom a politickým predstaviteľom

Demokratický, ústavný a kultúrny spôsob obnovenia slovenskej štátnosti 1.1.1993 akceptoval celý civilizovaný svet. To nás zväzuje, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom o tzv. majdanizáciu pomerov vedúcich k spoločenskému chaosu a rozvratu nášho štátu.

Vyzývame slovenských občanov – konkrétne tie národné sily,

ktoré chcú zmenu k lepšiemu a slovenské národnoštátne záujmy sú pre nich vždy dôležitejšie ako cudzie - na zásadnú zmenu svojho doterajšieho pasívneho postoja na aktívny a zapojenie sa do predvolebného zápasu národných síl v kľúčových, prelomových a možno aj osudových voľbách 2020. Tie rozhodnú či budeme podľa Ústavy SR naďalej zvrchovaným slovenským štátom alebo protektorátom.

Úspešnosť národných síl vo voľbách 2020 je priamo podmienená bezvýhradným obetavým podriadením osobného „ega“ politických vodcov aj straníckych záujmov politických subjektov slovenským národnoštátnym záujmom a zastavením vzájomných osočovaní sa. Súčasné nezodpovedné konanie – ako „strieľanie do vlastných radov“ - kompromituje politické subjekty hlásiace sa k národným silám a odrádza ich voličov od účasti na voľbách.

Vyzývame slovenské politické subjekty,

aby – ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie aj svojej zodpovednosti za slovenský národ a štát – zasadli za „stôl národnej dohody“, podpísali dohodu o vzájomnom neútočení, povolebnej spolupráci - vo vláde či v opozícii - a verejný záväzok, že o hlasy voličov budú bojovať výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov.

Vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky je najvyšší čas uskutočniť celonárodnú mobilizáciu a spoluprácou pod spoločným heslom „BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!“ programovo zjednotiť všetky národné sily hlavným dlhodobým strategickým zámerom a cieľom – „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“

Za Slovensko slovenské - nie cudzie - bojovali všetky generácie slovenských vlastencov a prirodzenou povinnosťou súčasných generácií Slovákov je v tomto boji pokračovať!

Bratislava – Devín 11. 9. 2019

Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“:

Výzvu podpísalo tridsať signatárov:

za združenia slovenskej inteligencie KORENE ich predseda Viliam Hornáček
za MS správca a šéfredaktor SNN Maroš Smolec
za SKSI Slovakia plus Ján Dudáš
za SAN jeho podpredseda Ľudovít Števko
za OZ SLAVICA Miloš Zverina
za OZ RASTIC René Pavlík
za ZSV Edita Dürrerová
za INFOVOJNA Adrián Repčok
za UDK Ján Košiar
za OZ SUVERENISTI Bruno Čanády
Július Binder
Július Handžárik
Viktor Timura
Ján Cuper
Ivan Mrva
Martin Lacko
Matej Mindár
Margaréta Vyšná
Roman Michelko...a ďalší

Zdroj: Facebook / InfoVojna


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti