MUDr. Piják má plné zuby ohovárania zo strany vakcinátora Sabaku a jeho urážania ľudí s iným názorom. Hrozí mu trestným oznámením, keď príde vhodná doba

23.08.2021 | 13:00
8
Mám kopu nepriestrelných dôkazov, že tento paragraf opakovane porušil a že keď bude vhodnejšia doba, tak podám trestné oznámenie, píše vo svojom statuse špecialista na internú medicínu, hepatológiu, reumatológiu, imunológiu a alergológiu MUDr. Michal Piják.

MUDr. Michal Piják vo svojom príspevku na sociálnej sieti upozornil na urážky zo strany propagátora očkovania, nosenia rúšok a ďalších protipandemických opatrení MUDr. Petra Sabaku nielen na jeho adresu, ale aj na adresu iných ľudí a odborníkov:

Pán Sabaka má asi krátku pamäť, pretože som ho opakovane upozornil, že v zmysle § 373 Trestného zákona citujem:

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Pán Sabaka už zrejme zabudol, že som ho opakovane upozorňoval, že mám kopu nepriestrelných dôkazov, že tento paragraf opakovane porušil a že keď bude vhodnejšia doba, tak podám trestné oznámenie.

V prípade, ak niekto rozširuje o niekom nepravdivé informácie a znižuje jeho morálny profil v očiach spoluobčanov, ohováraním danú osobu verejne vydáva na posmech, uráža danú osobu a svojim konaním poškodzuje jej dobrú povesť, môže sa voči danej osobe dopúšťať priestupku, ale i trestného činu.

Ďalší status MUDr. Pijáka:

MUDr. Piják upozornil, ako „zasran“ Sabaka s titulom lekára kádruje svojich starších a skúsenejších kolegov

MUDr. Michal Piják dal pred nedávnom slovenskej verejnosti do pozornosti mentálny svet agresívneho propagátora očkovania a vládnych korona-opatrení. Viac v článku TU.

Zdroj: Facebook Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti