Marček a jeho skupina prijali deklaráciu: Ľud Krymu si slobodne uplatnil svoje neodňateľné právo na sebaurčenie

15.08.2018 | 12:27 Deklarácia vyzýva slobodné a demokratické štáty a ich občanov, aby vôľa krymského ľudu bola s úctou rešpektovaná a akceptovaná.

Nezaradený poslanec NR SR Peter Marček nazval cestu na Krym pod jeho vedením slovenskou súkromnou pozorovacou a obchodnou misiou. Jej členovia prijali po ceste aj deklaráciu. V stredu ju poskytol agentúre SITA.

„Jediným oprávneným subjektom na určenie formy a štruktúry štátneho a politického zriadenia, ako aj spôsobov uplatňovania zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci na zvrchovanom území svojich predkov je ľud, ktorý demokratickým a slobodným spôsobom určuje, aká je jeho vôľa a každý jeden občan sa dobrovoľne prispôsobuje vôli väčšiny. Krymská republika existuje na princípe tejto zásady a neodňateľného práva všetkých obyvateľov Krymskej oblasti ako jedna z republík, ktorá sa na základe referenda svojich obyvateľov rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v štruktúrach správneho usporiadania v štátnom zväzku Ukrajiny a následne na to sa rozhodla vstúpiť ako samostatný a slobodný štát do Ruskej federácie,“ uvádza sa hneď v úvode deklarácie.

Právo na sebaurčenie

Podľa Marčekovej skupiny ľud Krymu si slobodne uplatnil svoje neodňateľné, nescudziteľné a neprenosné právo na sebaurčenie, ktoré je nepopierateľné. „Preto je oprávnené vyžadovať od všetkých slobodných demokratických štátov a ich občanov, aby táto vôľa krymského ľudu bola s úctou tomu primeranou rešpektovaná a akceptovaná,“ píše sa v deklarácii.

Podľa deklarácie okrem zvrchovaného práva na sebaurčenie jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré sa ľud Krymu rozhodol vystúpiť zo štruktúr správneho usporiadania Ukrajiny, bola aj otázka ekonomickej nestability, ktorá po podriadení sa ukrajinského politického vedenia a štátnych orgánov cudzej moci zapríčinila také legislatívne zmeny, ktoré mali štátoprávne ohrozujúci efekt na obyvateľov Krymu.

„Táto ekonomická nestabilita sprevádzaná rozkrádaním a drancovaním majetku v prospech zahraničných subjektov a mocností prerástla aj do oslabenia vonkajšej a vnútornej bezpečnosti krymského ľudu,“ konštatujú členovia Marčekovej skupiny s tým, že dnes, napriek krutým sankciám zo strany zahraničných mocností a súkromno-štátnych skupín drancujúcich Ukrajinu, sa aj vďaka pomoci zo strany republík združených do Ruskej federácie ekonomická integrácia Krymu rozvíja tak, že oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, životného prostredia, kúpeľníctva a cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva a vnútornej správy a bezpečnosti plnia uspokojivo svoje funkcie.

Systém obrany Ruskej federácie

Podľa Marčekovcov je obrana a bezpečnosť Krymu zabezpečená prostredníctvom systému obrany Ruskej federácie, ktorý je v danom teritóriu najmodernejším obranným systémom.

„Práve snaha o udržanie trvalého mieru je základom pre účasť na globalizačnom procese, ktorý so sebou, tak ako poloha Krymu, prináša veľa dobrého aj zlého. Preto aj strategické postavenie ponorkových základní Ruskej armády, o ktorých zrušenie sa pokúsila bábková vláda Ukrajiny, riadená poradcami z USA, schovaných za deklarované záujmy všetkých členských štátov NATO, boli krymským obyvateľstvom odhalené, a tak ako vždy v histórií práve Krymský ľud zabránil narušeniu rovnováhy síl,“ konštatujú účastníci cesty na Krym.

Na prelome júla a augusta mal nezaradený poslanec Peter Marček spolu s viacerými vládnymi poslancami odletieť cez Moskvu na Krym. Marček však bol jediný poslanec parlamentu, ktorý letel na Krym, sprevádzali ho však viacerí slovenskí podnikatelia. Marček sa na Kryme dohodol na vytvorení Európsko-krymskej obchodnej komory, ktorá má sídliť v Bratislave.

Zdroj: SITA

Zaujímavosti