ĽSNS chce viac chrániť štátne symboly, navrhuje zaviesť trestný čin ich hanobenia

03.09.2018 | 20:06 Na Slovensku podľa kotlebovcov pôsobia aj rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom.

Štátne symboly by mali byť pred hanobením chránené dôslednejšie a prísnejšie. Pomôcť má tomu zavedenie nového trestného činu, a to hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky. V novele Trestného zákona s tým prichádzajú poslanci ĽSNS Rastislav Schlosár, Ján Mora, Stanislav Mizík a Natália Grausová. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na septembrovom rokovaní.

Do zákona sa má doplniť paragraf, podľa ktorého „kto verejne hanobí štátny symbol Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na jeden až tri roky“. Ak to robí ako člen organizovanej skupiny, ako verejný činiteľ alebo z osobitného motívu, hroziť mu majú dva roky až päť rokov za mrežami.

Štátnymi symbolmi sú podľa ústavy štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Ich hanobenie je podľa ĽSNS hrubým a nebezpečným prejavom protislovenského extrémizmu. „V súčasnosti sme svedkami čoraz agresívnejších útokov na štátne symboly. Rôzni pseudoumelci úmyselne a verejne hanobia štátny znak Slovenskej republiky formou rôznych vulgárnych karikatúr. Ich správanie pritom ospravedlňujú dokonca významní ústavní činitelia,“ hovoria autori novely.

Na Slovensku podľa kotlebovcov pôsobia aj rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom. "Hanobenia štátnych symbolov sa dopúšťajú dokonca aj samotní verejní činitelia, ako napríklad poslanec NR SR Igor Matovič, ktorý vylepil na vchod do budovy NR SR znevažujúcu karikatúru štátneho znaku SR v tvare opice s banánom," uviedli v dôvodovej správe.

Aj preto je podľa autorov novely nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré tvrdo a nekompromisne zabránia tomuto nebezpečnému protispoločenskému konaniu.

V súčasnosti platný Trestný zákon postihuje verejné hanobenie akýchkoľvek štátnych symbolov, a to v rámci trestného činu výtržníctva. To však ĽSNS nestačí, keďže tu nie je určená dolná hranica trestnej sadzby. "Páchateľ tak môže v praxi dostať trest odňatia slobody v dĺžke len niekoľkých dní. Preto navrhujeme novelizovať Trestný zákon a zaviesť nový trestný čin hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky, ktorý bude podstatne prísnejšie postihovať každého, kto bude verejne hanobiť štátne symboly SR," dodali.

Zdroj: 24hod.sk

Zaujímavosti