Kauza Carlton, manipulácie v obchodnom registri a masírovanie verejnej mienky v prospech oligarchov z ESETu

29.06.2020 | 18:55
Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej - Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd sa viacej ako rok venujú kauze bratislavského hotela Carlton a dnes podali ďalšie trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo spáchania trestného činu Založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. 

Sme toho názoru, že je okrem OČTK potrebné upozorniť a informovať aj širokú verejnosť, pretože prípad hotela Carlton ukazuje, že na Slovensku je bohužiaľ stále možné urobiť zmeny v spoločnosti ako napríklad odvolať konateľa spoločnosti alebo navýšiť základné imanie na základe vymysleného rozhodnutia jediného spoločníka a pozmeneného výpisu z obchodného registra. 

V kauze Carlton na základe takýchto dokumentov, ktoré boli v rozpore s aktuálny stavom v spoločnosti, boli pracovníkom obchodného registra JUDr. Jurajom Kürtim expresne zapísané zmeny v spoločnosti, ktorá ovládala hotel Carlton. Vo výpise, ktorý slúžil súdnemu úradníkovi Kürtimu k overení údajov chýbali stránky č.2 a č.4, ďalej na výpise chýbalo číslo výpisu na strane č.1 a podpis s pečiatkou na strane č.5 - z výpisu nebolo vôbec zrejmé, kto bol konateľom spoločnosti a údaje v ňom uvedené neodpovedali skutočnému stavu.

JUDr. Juraj Kürti a jeho kolegyne dokonca ignorovali neodkladné opatrenie vydané OS Bratislava V, ktoré osobám Rudolf Hrubý a Maroš Grund nariadilo povinnosť zdržať sa výkonu práv spoločníkov a členov štatutárneho orgánu v spoločnostiach ovládajúcich hotel Carlton. To akým spôsobom pracovali niektorý sudcovia a súdny úradníci na tomto súde je alarmujúce a členovia o.z. Prinášame nádej majú indície, že tento prípad nieje ojedinelý. 

Veľmi intenzívne sa tejto kauze venovali aj novinári z „nezávislého“ Denníka N, najmä Monika Tódová, ktorá ako je jej zvykom doslova masírovali verejnú mienku v prospech oligarchov z ESETU - Rudolfa Hrubého a Maroša Grunda, ktorý sú mimochodom aj členovia dozornej rady Denníka N. 

O skutočnostiach, ktoré popísali vo svojom podaní na Generálnu prokuratúru členovia o.z. Prinášame nádej však novinári z Denníka N alebo zo SME vôbec nepísali. PREČO? 

Po policajnej akcii Búrka sa dostala na verejnosť komunikácia podpredsedu OS Bratislava I JUDr. Vladimíra Sklenku s Mariánom Kočnerom, ktorá potvrdila informácie o podvodoch a ovplyvňovaní niektorých súdnych konaní na OS Bratislava I a „pracovné“ praktiky niekoľkých sudcov, ktorý sú schopný pre svoj vlastný prospech zapredať morálku sudcovského stavu a rozhodovať na základe požiadavok rôznych osôb, ktoré im za „objednané“ rozhodnutia poskytujú finančné odmeny alebo rôzne ďalšie výhody.

Členovia Občianskeho združenia Prinášame nádej Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd

DOKUMENT:

Zdroj: OZ Prinášame nádej

Články súvisiace s tematikou:


Zaujímavosti