Hegerova vláda schválila prítomnosť cudzích vojsk na území Slovenska aj vyslanie slovenských vojakov mimo naše územie

14.04.2021 | 12:55
Materiál sa týka výhradne pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Predkladacia správa Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 795 zo 16. decembra 2020 schválila podľa čl. 119 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021 (ďalej len „materiál“).

Uvedený materiál sa predkladá v nadväznosti na zmeny realizované v procese plánovania medzinárodných cvičení v spolupráci so zahraničnými partnermi a zmeny spojené s prijímaním opatrení spojených s pandemickou situáciou COVID-19.

Uvedenou aktualizáciou sa spresňujú údaje celkovo v 8 cvičeniach, z toho v 2 cvičeniach na území Slovenskej republiky a v 6cvičeniach mimo územia Slovenskej republiky. K aktualizácii dochádza aj pri niektorých cvičeniach(v počte 14), ktoré boli z dôvodu epidemiologických opatrení pri COVID-19 odložené na neskoršie obdobie, alebo v danom období neboli z rovnakého dôvodu vykonané.

Materiál sa týka výhradne pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Finančný vplyv materiálu je obsiahnutý v doložke vplyvov, pričom tieto výdavky sú plne zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Schválený návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021 si môžete prečítať TU.

Zdroj: davdva.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti