Generálna prokuratúra vyslovuje vážne znepokojenie nad výrokmi poslanca SaS Baránika, ktorý obviňuje všetkých prokurátorov z korupcie

21.05.2020 | 10:22 Generálna prokuratúra vyslovuje vážne znepokojenie nad výrokmi poslanca SaS Baránika, ktorý obviňuje všetkých prokurátorov z korupcie

Generálna prokuratúra SR vyslovuje vážne znepokojenie nad vyjadreniami predkladateľa novely zákona o prokuratúre poslanca Alojza Baránika (SaS) v relácii „Z prvej ruky“ z 20.mája 2020. Takéto verejné vyjadrenie stanoviska poslanca ako ústavného činiteľa považujeme za krajne nevhodné a nezodpovedné voči právneho štátu vo všeobecnosti i autorite orgánov vymožiteľnosti práva. 

Zásadne sa ohradzujeme voči prezentovaniu obrazu prokuratúry poslancom v spoločnosti, ktorý veľmi nespravodlivo obviňuje všetkých prokurátorov z nečestnosti korupcie a fungovania ako súčasti organizovaného zločinu. 

Odmietame  zneužívanie všeobecných tvrdení, paušalizovanie individuálnych zlyhaní a zaťahovanie do politického boja. Populistické politické obvinenia na hranici šírenia poplašnej správy sa veľmi necitlivo sa dotýkajú každodennej odborne i psychicky náročnej práce viac ako 900 prokurátorov. 

Postup, ktorým bol pripravený a predložený návrh novely zákona o prokuratúre je v rozpore s princípom spolupráce štátnych orgánov, ktorý je odporúčaný v správe Benátskej komisie (časť E bod 35) pre proces voľby generálneho prokurátora.

Orgány prokuratúry SR a prokurátori boli v rozpore s týmto princípom vynechaní z odbornej diskusie o poslaneckom návrhu novely zákona o prokuratúre, ale aj odborná verejnosť. Zmeny právnej úpravy sa nemajú robiť s predsudkami a animozitou bez verejnej diskusie. Takto nemožno dospieť k rozumným zmenám právneho systému Slovenskej republiky. 

Prokuratúra SR a prokurátori nezakrývajú porušenia zákona, ktoré boli riadne preukázané. V súčasnosti sa v predmetných veciach koná. 

V tej súvislosti poukazujeme aj na to, že disciplinárne komisie Generálnej prokuratúry SR opakovane zbavili funkcie prokurátora Dr. Trnku, ktoré však krajský súd z dôvodov, ktoré nám neprináleží komentovať, zrušil. 

Generálna prokuratúra so znepokojením konštatuje, že pán poslanec Baránik v rozhovore opakovane potvrdil ambíciu zasahovať z pozície politickej moci do výkonu pôsobnosti generálneho prokurátora. 

Takýto prístup je v zásadnom rozpore s postavením orgánov prokuratúry a generálneho prokurátora v právnom systéme, ktoré má byť stabilné a nezávislé od aktuálnych politických zmien (správa Benátskej komisie časť E bod 37). 

Táto skutočnosť by mala byť alarmujúcou pre všetkých zástancov budovania právneho štátu založeného na rovnováhe mocí a systéme vzájomných bŕzd a rovnováh medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Benátska komisia zdôrazňuje, že rozhodnutie, či trestne stíhať alebo nie, by mala prijímať jedine prokuratúra, a nie výkonná moc, ani zákonodárna moc. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Zdroj: extraplus.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti