Fíni odmietajú vstúpiť do NATO

07.11.2017 | 08:39
0
Prieskum Gallupovho inštitútu zistil, že 52 percent obyvateľov Fínska nechce, aby sa ich štát stal členom Severoatlantickej aliancie.

Aj keby susedné Švédsko súhlasilo so vstupom do NATO, čo je považované za faktor, ktorý by mohol ovplyvniť verejnú mienku vo Fínsku, 52 percent Fínov by bolo proti tomuto kroku. Tieto údaje potvrdzujú klesajúci trend podpory NATO v štátoch Európskej únie.

Podľa prieskumu, ktorý si objednal najväčší fínsky denník Helsingin Sanomat, iba 22 percent opýtaných uviedlo, že by chcelo, aby sa Fínsko pripojilo k vojenskému bloku vedeného Spojenými štátmi. Nerozhodnutých bolo 19 percent občanov.

Účastníkom prieskumu bola taktiež položená otázka, či by podporili vstup NATO, ak by členom Aliancie bolo susedné Švédsko. V takomto prípade sa podpora členstva v NATO zvýšila na 33 percent. Napriek tomu nadpolovičná väčšina – 52 percent ľudí so vstupom svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie nesúhlasila.

Matt Pesu, ktorý je výskumným pracovníkom vo Fínskom inštitúte pre medzinárodné záležitosti, novinám Helsingin Sanomat povedal, že švédske členstvo v NATO je považované odborníkmi za jeden z hlavných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť proaliančné nálady Fínov. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo 11-percentné zvýšenie počtu respondentov podporujúcich vstup do NATO v prípade švédskeho členstva „prekvapujúco malé“.

Fíni sú historicky skeptickí voči vstupu svojho neutrálneho štátu NATO. Účasť tejto severskej krajiny vo vojenskej aliancii podporovalo v roku 2000 percent obyvateľov. Podpora vstupu do Aliancie dosiahla svoj vrchol v roku 2014, keď ho podporilo 26 percent opýtaných. Je dôležité dodať, že štáty Západu vtedy obvinili Rusko z údajnej podpory obyvateľov ukrajinských regiónov Doneck a Luhansk, ktorí odmietli uznať vládu v Kyjeve, ktorá úraduje od štátneho prevratu v roku 2014. Od toho času má podpora fínskej verejnosti  Severoatlantickej aliancii klesajúcu tendenciu.

Napriek agresívnym aktivitám NATO, členstvo Slovenska v tejto vojenskej aliancii v súčasnosti podporuje 58 percent našich občanov. Je však dôležité poukázať taktiež na klesajúcu tendenciu sympatií Slovákov smerom k Aliancii. Napriek masívnej kampani korporátnych médií a mimovládnych organizácií.

Tomáš Hlaváč

Zdroj: narodnenoviny.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti