Exsiskár Pavol Forisch je v kóme

09.01.2020 | 13:37
Roman Kvalténi z portálu Eurorešpekt uviedol, že bývalý siskár mu ešte stihol potvrdiť pár informácií, ktoré na svojom profile počas vianočných sviatkov zverejnil.

Podľa najnovšej informácie sa Pavol Forisch nachádza v kóme.

Požiadal o politický azyl

Ako sa na sociálnej sieti Pavol Forisch vyjadril, po policajnej akcii “HYENA” sa mu začal zhoršovať zdravotný stav. Už počas zadržania sa sťažoval na opúchanie jazyka a krv v stolici. Bol aj na vyšetrení v nemocnici.

Celý priebeh týchto skutočností svojsky popísal na svojom facebook profile:

 

Popisuje tu priebeh a to, ako sa začali jeho zdravotné problémy v CPZ (cela predbežného zadržania, pozn. autora). Na začiatku však podotkol aj to, že v rámci domových prehliadok mu bola zhabaná celá zdravotná dokumentácia. Podľa tvrdení Pavla Forischa nemala polícia na zhabanie zdravotných dokumentov právo a neobsahoval ho ani príkaz na domovú prehliadku. Na vyšetrení v nemocnici MV SR mu bol predpísaný Nalgesin. Podľa niektorých ľudí, ktorý na články o stave a situácii Pavla Forischa reagovali, môže tento liek spôsobiť a podporiť krvácanie a taktiež opuch jazyka. Na oba problémy sa Forisch sťažoval. Tieto informácie na sociálnej sieti napísal už v čase, keď sa nachádzal v zahraničí, kde s najväčšou pravdepodobnosťou požiadal o politický azyl.

Bál sa o život?

Zhruba v tom čase som Pavla Forischa kontaktoval a požiadal ho o vyjadrenie k tejto téme. Hovoril veľmi ťažko a v pozadí bolo počuť rytmické zvuky nemocničných prístrojov. V krátkom rozhovore mi stihol potvrdiť pár informácií, ktoré na svojom profile počas nedávnych vianočných sviatkov zverejnil. Povedal mi, že po prepustení z NAKA začal v priebehu pár dní tušiť, že jeho stav sa nezhoršil len tak náhodou a rozhodol sa odísť do zahraničia. Ďalej sa vyjadril, že mu počas policajnej akcie boli zhabané všetky dokumenty, týkajúce aj informácií, ktoré s kolegom Žiaranom poskytli zavraždenému Jánovi Kuciakovi a neboli zatiaľ nikým zverejnené. Nakoniec sa vyjadril, že vie o ohrození svojej osoby. V rozhovore,  ktorý mi poskytol písomnou formou, niekoľko týždňov predtým sa vyjadril, svojim svojským, trochu stručným spôsobom aj k tomu, že ešte mnohými informáciami stále disponuje. Je pravdepodobné, že aj v čase tohto rozhovoru bol už mimo územia Slovenska.

Keď som spomenul meno Kuciak, situácia sa začala rýchlo meniť

Počas ústneho rozhovoru som sa Pavla Forischa pýtal aj na jeho zdravotný stav. K tejto téme sa však odmietol vyjadriť. Povedal, že to už budú mať na starosti iné orgány. Ešte mi prezradil pár detailov, súvisiacich s príchodom do Nórska, kde by sa mal aktuálne nachádzať. Povedal mi, že o azyl požiadal už na letisku, ale prístup kompetentných orgánov v Nórsku, bol napriek severskej klíme vlažný. Poskytli mu síce základné prostriedky, ale veci sa údajne nehýbali. Zvrat podľa Forischových slov nastal, až keď istému úradníkovi oznámil meno Kuciak. „To sa už začali veci veľmi rýchlo dávať do pohybu“, povedal mi Forisch. Po týchto slovách ma poprosil, aby sme ukončili rozhovor, nakoľko sa mu ťažko rozprávalo a bol už unavený. Celý náš hovor trval asi pätnásť minút.

O pár dní po tomto rozhovore už k Pavlovi Forischovi nikoho nepúšťali a mám informácie, že bol už údajne strážený nórskymi zložkami. Taktiež sa už s ním nedalo spojiť a ani nijako inak skontaktovať.

Zhrnutie aktivít dvojice Forisch – Žiaran 

Ako je už notoricky známe, dvojica Forisch – Žiaran sa netajila a ani netají tým, že podala viac ako 50 trestných oznámení. Väčšina z nich má spojitosť s aktivitami finančnej skupiny Penta. Forisch a Žiaran verejne niekoľkokrát vyhlásili, že disponujú dôkazmi, ktoré poskytli aj OČTK o trestnej činnosti spoločností patriacich pod skupinu Penta. Azda najznámejšou kauzou je žiadosť o vyhlásenie konkurzu na spoločnosť Mecom Humenné. Celý tento dlhý proces, v ktorom sa firma Mekom Ukrajina domáha svojich peňazí, je sprevádzaný veľmi zvláštnym prístupom zo strany OČTK.

Ako mi povedal Stanislav Žiaran, spoločnosť Mecom Humenné predávala v minulosti výrobky napadnuté smrteľnou baktériou Listeria Monocytogenes: „ktorej výskyt sme preukázali na základe testov, vypracovaných na vlastné náklady v Českej republike a po opakovanom preukázaní jej výskytu vo výrobkoch Mecom sme vedenie spoločnosti o zisteniach informovali“. Ďalší problém, ktorý sa vyskytol počas konkurzného konania bol fakt, že spoločnosť Mecom dodala súdu falošné bankové výpisy. Túto skutočnosť potvrdzuje znalecký posudok, ktorý dal Stanislav Žiaran vypracovať taktiež na vlastné náklady.

Na oba prípady, pochádzajúce z dielne Mecom, podali Forisch a Žiaran niekoľko trestných oznámení. Podľa slov Stanislava Žiarana sa postupne všetky zamietajú, niektoré dokonca po niekoľkoročnej odmlke ničnerobenia. „Napríklad v prípade falošných bankových výpisov si polícia nedala žiadnu námahu porovnať sporné výpisy s originálmi z banky alebo urobiť vlastný znalecký posudok“ , povedal mi p. Žiaran. Ďalej mi povedal, že čo sa týka Listerie, čiže všeobecného ohrozenia, nakoľko sa tento fakt dlhodobo kryl aj zo strany štátnych orgánov sa tiež pomaly a potichu dostal do stratena. Napriek tomu, že o ňom informovali aj najvyšších štátnych predstaviteľov.

Čerešničkou na torte zvanej spravodlivosť po slovensky je to, že kvôli týmto zisteniam, ktoré sa vôbec neprešetrili, sú Forisch a Žiaran obvinení z vydierania spoločnosti Mecom a hrozí im trest odňatia slobody až na 25 rokov !

A na záver ešte pripomeniem aj fakt, o ktorom písala vo svojich článkoch aj Jana Teleki. Jedná sa o to, že Pavol Forisch poskytol niekoľko dôkazov aj vyšetrovacím tímom, zaoberajúcimi sa Gorilou, či vraždou novinára. V článkoch Jana Teleki spomína, že by sa Pavol Forisch mohol zaradiť medzi kľúčových svedkov napríklad v procese vraždy Jána a Martiny. Samotný Forisch sa verejne v reláciách, v ktorých bol so Žiaranom hosťom vyjadril, že chce vypovedať a vyzval kompetentných na zbavenie mlčanlivosti, nakoľko je bývalým príslušníkom SIS.

Takže si odpovedzme svorne na otázku – komu Forisch, ale i Žiaran prekážajú natoľko, že je potrebné vyradiť ich z prevádzky?

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:


Zaujímavosti