Európska únia a covid vakcíny: 3,964 úmrtí a 162,610 vedľajších účinkov

30.03.2021 | 10:24
Advokátska kancelária Weis & Partners zverejnila oficiálne čísla, ktoré hovoria o negatívnych účinkoch vakcín proti koronavírusu.

Aktuálne čísla podľa európskej databázy EudraVigilance, ktorá je vedená Európskou liekovou agentúrou.

Ak Európska lieková agentúra hovorí, že pri vakcínach prevažujú pozitívne účinky nad negatívnymi, ľudia majú právo poznať aj konkrétne čísla. Tu sú výlučne tie priznané (t.j. reportované a spracované):

Počet vedľajších účinkov experimentálnej „vakcíny“ AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) od Oxford/ AstraZeneca:

451 úmrtí a 54,571 zranení do 13.03.2021

Počet vedľajších účinkov experimentálnej „vakcíny“ Tozinameran (kód BNT162b2, Comirnaty) od BioNTech/ Pfizer: 

2,540 úmrtí a 102,100 zranení do 13.03.2021

Počet vedľajších účinkov experimentálnej„vakcíny“ mRNA-1273 (CX-024414) od Moderna: 

973 úmrtí a 5,939 zranení do 13.03.2021

Detailné dáta:

Pfizer Biontech

Štruktúra:

7 604 Poruchy krvi a lymfatického systému vr. 15 úmrtí
4 636 Poruchy srdca vr. 276 úmrtí
22 Vrodené, rodinné a genetické poruchy vr. 2 úmrtia
2 683 Poruchy ucha a labyrintu
52 Endokrinné poruchy
2 941 Poruchy oka vr. 2 úmrtia
23 074 Poruchy gastrointestinálneho traktu vr. 125 úmrtí
72 072 Celkové poruchy a reakcie v mieste podania vr. 957 úmrtí
102 Poruchy pečene a žlčových ciest vr. 12 úmrtí
1 928 Poruchy imunitného systému vč. 11 úmrtí
6 020 Infekcie a nákazy vč. 275 úmrtí
2 198 Zranenie, otrava a procedurálne komplikácie vr. 32 úmrtí
4 565 vyšetrovaní vč. 111 úmrtí
1 567 Poruchy metabolizmu a výživy vr. 49 úmrtí
37 365 Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva vr. 22 úmrtí
55 Novotvary benígne, malígne a nešpecifikované (vrátane cýst a polypov) vč. 3 úmrtia
44 993 Poruchy nervového systému vr. 185 úmrtí
81 Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne stavy vr. 2 úmrtia
57 Problémy s produktom
3 742 Psychiatrické poruchy vč. 28 úmrtí
525 Poruchy obličiek a močových ciest vr. 37 úmrtí
545 Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
8 788 Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína vr. 294 úmrtí
10 808 Poruchy kože a podkožného tkaniva vr. 18 úmrtí
229 Sociálne okolnosti vr. 6 úmrtí
69 Chirurgické a lekárske zákroky vr. 4 úmrtia
4 820 Cievne poruchy vr. 74 úmrtí

Astra Zeneca

Štruktúra:

1 180 Poruchy krvi a lymfatického systému vr. 11 úmrtí
2 080 Poruchy srdca vr. 63 úmrtí
17 Vrodené, rodinné a genetické poruchy
1 237 Poruchy ucha a labyrintu
41 Endokrinné poruchy
1 977 Poruchy oka vr. 1 smrť
17 491 Poruchy gastrointestinálneho traktu vr. 15 úmrtí
42 367 Celkové poruchy a reakcie v mieste podania vr. 198 úmrtí
32 Poruchy pečene a žlčových ciest vr. 1 smrť
578 Poruchy imunitného systému
Infekcie a nákazy vr. 46 úmrtí
853 Zranenie, otrava a procedurálne komplikácie vr. 2 úmrtia
2 384 vyšetrovaní vr. 3 úmrtí
2 676 Poruchy metabolizmu a výživy vr. 5 úmrtí
22 858 Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva vr. 4 úmrtia
19 Novotvary benígne, malígne a nešpecifikované (vrátane cýst a polypov) vr. 2 úmrtí
32 490 Poruchy nervového systému vr. 41 úmrtí
22 Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne stavy
11 Problémy s produktom
3 105 Psychiatrické poruchy vr. 3 úmrtia
560 Poruchy obličiek a močových ciest vr. 4 úmrtia
266 Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
4 293 Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína vr. 33 úmrtí
6 815 Poruchy kože a podkožného tkaniva vrátane. 2 úmrtia
99 Sociálne okolnosti vr. 2 úmrtia
138 Chirurgické a lekárske zákroky vr. 4 úmrtia
1 656 Cievne poruchy vr. 11 úmrtí


Moderna

Štruktúra:

330 Poruchy krvi a lymfatického systému vr. 9 úmrtí
501 Poruchy srdca vr. 96 úmrtí
1 Vrodené, rodinné a genetické poruchy
116 Poruchy ucha a labyrintu
6 Endokrinné poruchy
181 Poruchy oka vr. 2 úmrtia
1 283 Poruchy gastrointestinálneho traktu vr. 40 úmrtí
4 198 Celkové poruchy a reakcie v mieste podania vr. 393 úmrtí
21 Poruchy pečene a žlčových ciest
219 Poruchy imunitného systému vr. 1 smrť
515 Infekcie a nákazy vr. 57 úmrtí
236 Zranenie, otrava a procedurálne komplikácie vr. 16 úmrtí
411 Vyšetrovanie vr. 36 úmrtí
165 Poruchy metabolizmu a výživy vr. 18 úmrtí
1727 Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva vr. 23 úmrtí
12 Novotvary benígne, malígne a nešpecifikované (vrátane cýst a polypov) vr. 3 úmrtia
2 324 Poruchy nervového systému vr. 111 úmrtí
15 Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne stavy
4 Problémy s produktom
271 Psychiatrické poruchy vr. 14 úmrtí
93 Poruchy obličiek a močových ciest vr. 10 úmrtí
34 Poruchy reprodukčného systému a prsníkov vr. 1 smrť
817 Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína vr. 93 úmrtí
740 Poruchy kože a podkožného tkaniva vr. 11 úmrtí
48 Sociálne okolnosti vr. 3 úmrtia
40 Chirurgické a lekárske zákroky vr. 4 úmrtia
368 Cievne poruchy vr. 32 úmrtí

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti