EÚ covid-pasy: Prológ k vytvoreniu digitálnej platformy pre správu sveta?

25.04.2021 | 09:57
6
Môžete ho nazvať ako sa vám páči – pas, certifikát. Je to jedno. Toto je dokument, podľa ktorého sa „bude povoľovať vstup do Európy“, píše vo svojom článku Vladimír Malyšev.

Po dlhých hádkach a rokovaniach Európska komisia predložila dokument názvom „Zelený digitálny certifikát“. Oficiálne oznámeným cieľom je   „podporiť výkon práva na voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie vytvorením spoločného mechanizmu na získavanie a uznávanie osvedčení o očkovaní, testovaní a zotavení sa z koronavírusu . “

Veľa však naznačuje, že „sloboda pohybu“ sa v covidovom  pase zavedenom Európskou úniou zmení na novú neslobodu.

Viceprezident Európskej komisie Margaritis Schinas (Grécko) uviedol, že vypracovaný dokument je digitálnym certifikátom, ktorý sa stane „kľúčom k mobilite“. Certifikát bude mať čiarový kód a bude predstavený v tlačenej i digitálnej podobe. Podľa podpredsedu Európskej komisie tento certifikát „nezavádza povinnosť očkovania, ale zavádza povinnosť osvedčenia o zdravotnom stave cestujúcich Európanov; bude obsahovať informácie o tom, či bol subjekt očkovaný alebo nie, výsledky testu PCR alebo údaj o tom, že držiteľ certifikátu prekonal koronavírus . “

Môžete ho nazvať ako sa vám páči – pas, certifikát. Je to jedno. Toto je dokument, podľa ktorého sa „bude povoľovať vstup do Európy“. Každý certifikát bude mať identifikačné číslo zodpovedajúce číslu výsledku očkovania. Dokument bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia osoby, číslo jeho pasu alebo občianskeho preukazu, názov vakcíny, ktorou bol očkovaný, počet podaných dávok atď. Riešenie technických problémov na zavedenie covidových pasov bude trvať, ako navrhuje Európska komisia, asi tri mesiace … To znamená, že všetko sa stane rýchlo.

Brusel zaručuje, že nový preukaz na cestovanie v krajinách EÚ nespôsobí diskrimináciu. Takéto uistenia však vyznievajú smiešne. Podľa britského premiéra Borisa Johnsona zavedenie COVID-pasov nevyhnutne vytvorí nerovné podmienky pre občanov; tí, ktorí neboli očkovaní, budú mať obmedzený pohyb (môžu to byť tiež ľudia, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov).

Na zavedenie certifikátov  Maďarsko  reagovalo zdržanlivo. A srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý nepovažoval za nutné voliť slová, rovno nazval koncepciu  pasu – priepustky – certifikátu  zavádzaného v Európe „nezmyselným, hanebným a protieurópskym . „

V Belgicku, Francúzsku a Nemecku argumentujú právom Európanov na voľný pohyb v rámci EÚ, ktoré by nemalo závisieť od toho, či má človek prístup k vakcíne. Nový certifikát však takúto závislosť určite vytvorí.

Rozpracovaný plán s covidovými pasmi má aj druhú stránku.  Oľga Četverikova , riaditeľka Centra pre geopolitiku na Inštitúte pre základný a aplikovaný výskum na Moskovskej univerzite pre humanitné vedy tvrdí, že zavedenie covidových pasov sa deje v rámci prípravy globálnej platformy pre digitálny manažment, ktorá je navrhnutá tak, aby mohla nahradiť štruktúry riadenia štátu. „Celý projekt sa realizuje v záujme úzkej skupiny IT a farmaceutických spoločností, za ktorými sú banky, fondy a ďalšie významné finančné štruktúry, jedná sa o globálny projekt. Samotné Covid-pasy  sú malé prvky, malé časti veľkého digitálneho projektu, ktorý sa začal aktívne realizovať s nástupom takzvanej pandémie … “  – hovorí Oľga Četveriková.

Zavedením nových preukazov bude Európa schopná uzavrieť vstup na svoje územie  občanom tých krajín, ktorých dokumenty budú vyhlásené za „nezlučiteľné“ s európskymi normami.

Šéfka Rady federácie Valentina Matvienková uviedla že Rusko neplánuje zaviesť  Covid-pasy. „Je to neprijateľné. Nie je to potrebné… Ja som, samozrejme, kategorickým oponentom takého druhu dokumentov, ” poznamenala Matvienková. A ruský minister zahraničia Sergej Lavrov zdôraznil, že samotná myšlienka zavedenia covidových pasov je v rozpore so zásadou dobrovoľného očkovania prijatou v Rusku.

Autor: Vladimír Malyšev

Zdroj: Fond strategickej kultúry
Preklad: hlavnydennik.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti