Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 13.6.2018

12.06.2018 | 20:23Norbert Lichtner Ráno o 9:00.

1. Agentúrky aktuálne
2. Monika Beňová bola prizvaná do Českého rozhlasu k debate o kozmetických firmách, ktoré testujú svoje výrobky na zvieratách. V EÚ je to neprípustné. Monika ale má riešenie, ako to vyriešiť vo svete.
3. sPrávne reči o sPrávnych veciach s Juditou L.
Seriál o fungovaní EÚ, časť druhá:
a) Právomoci EÚ
b) Zásada subsidiarity, proporcionality a loajality
c) Štruktúra inštitucionálneho systému Únie
d) Rozdelenie mocí
4. Tipy poslucháčov

Email do štúdia: rano@infovojna.sk
Telefón do štúdia: 0950 66 11 16

Zaujímavosti