Ďalší nález Ústavného súdu SR v prospech advokáta Ribára o porušení jeho základných práv, keď ho do väzby poslal dnes už obvinený vyšetrovateľ Ďurka

26.10.2021 | 12:30
0
Špecializovaný trestný súd a ani Najvyšší súd SR sa nezaoberali oprávnenými námietkami obhajcu pri rozhodovaní o väzbe JUDr. Martina Ribára.

Občianske združenie Za demokraciu a právny štát informuje verejnosť, že Ústavný súd SR nálezom zo dňa 30. septembra rozhodol, že uznesením najvyššieho súdu z 11. novembra 2020 bolo porušené základné právo Martina Ribára na osobnú slobodu a právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ústavný súd opätovne vyhovel ústavnej sťažnosti Pavla Antoša, ktorú podal za svojho klienta  Martina Ribára, pričom opätovne skonštatoval porušenie základných práv M. Ribára, pretože ani Špecializovaný trestný súd a ani Najvyšší súd SR sa nezaoberali oprávnenými námietkami obhajcu pri rozhodovaní vo väzobnom konaní o väzbe obvineného, ktorý bol v tom čase už viac ako rok v kolúznej a preventívnej väzbe.

Ako uvádza jeden z iniciátorov občianskeho združenia advokát JUDr. Matej Marhavý (na titulnej snímke): „Ústavný súd SR sa v prípade tejto ústavnej sťažnosti zaoberal  primárne posúdením otázky, či sa Najvyšší súd SR vysporiadal adekvátne a preskúmateľne s právne relevantnou argumentáciou sťažovateľa, či je teda odôvodnenie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR ústavnoprávne akceptovateľné, či bolo zachované právo účastníka konania na také náležité odôvodnenie rozhodnutia o jeho väzbe, ktoré preskúmateľným spôsobom jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany.“

Ako ďalej uvádza M. Marhavý: „Zo samotného nálezu zo dňa 30.9.2021 priamo vyplýva, že Ústavný súd skonštatoval, že napadnuté rozhodnutie Najvyššieho súdu SR samostatne a ani v spojení s napadnutým rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu nedáva odpovede na sťažovateľove relevantné námietky, ktoré by sťažovateľ (M. Ribár) po roku strávenom vo väzbe nepochybne dostať mal“.

„Ústavný súd SR tak ako v predchádzajúcom Náleze z 13.5.2021 III. ÚS 33/2021 opätovne skonštatoval neprípustnosť zjavnej právnej „nadvalifikácie“ skutkov a v súvislosti s názorom Najvyššieho súdu SR o tom, že vo vzťahu ku kvalifikácii skutku bude ťažisko dokazovania pred súdomkonštatuje, že ide o názor z ústavnoprávneho hľadiska neakceptovateľný. Ústavný súd zdôrazňuje, že súd, ktorý o väzbe rozhoduje, je povinný skúmať právnu kvalifikáciu skutku ako jednu z tzv. materiálnych podmienok dôvodov väzby. Ak dokazovanie nepotvrdzuje, že sa stal skutok uvedený v uznesení o vznesení obvinenia, nie je naplnená väzobná podmienka. Takéto skúmanie je dôležité práve z dôvodov, aby sa zabránilo tzv. účelovému „nadkvalifikovaniu“ skutku zo strany polície, čo má za následok napríklad dlhšie trvanie väzby alebo prísnejšie podmienky pre prepustenie z väzby na slobodu, ako to mohlo byť aj vo veci sťažovateľa,“ dodal M. Marhavý. 

Záverom advokát M. Marhavý uvádza: „V mediálnych vyjadreniach týkajúcich sa predchádzajúceho Nálezu Ústavného súdu SR o M. Ribárovi opakovane zaznelo vyjadrenie, že prípad M. Ribára je „výnimkou“ - po tomto ďalšom opätovnom rozhodnutí Ústavného súdu v prospech M. Ribára o porušení jeho základných práv vo väzobnom konaní sa žiaľ ukazuje, že predchádzajúce pochybenia zo strany väzobných súdov a to tak Špecializovaného trestného súdu ako aj Najvyššieho súdu SR neboli „výnimkou“, a že došlo k opakovaným porušeniam základných práv M. Ribára a k jeho nezákonnému väzobnému stíhaniu“.

M. Marhavý napokon konštatuje, že určitá nespokojnosť tu je s nepriznaním finančného zadosťučinenia pre M. Ribára zo strany ústavného súdu v navrhovanej výške 10-tisíc eur, ktoré obhajoba vzhľadom na dĺžku trvania nezákonného väzobného stíhania pokladala za symbolické. „V tomto ohľade plánujeme vykonať v mene M. Ribára ďalšie právne kroky, keďže ide o skonštatovanie opakovaného a dlhotrvajúceho porušovania základných práv u M. Ribára“, dodáva M. Marhavý.

VIDEO: JUDr. Ribár o dvojakom metre voči vyšetrovateľovi Čurillovi a spol., ktorí môžu veselo pokračovať v NAKA a on ako advokát má naďalej pozastavený výkon svojej činnosti

VIDEO: JUDr. Martin Ribár o obvinenom vyšetrovateľovi NAKA Ďurkovi, ktorý ho nezákonne poslal do väzby a najväčšej absurdite, ktorú dokáže napísať len sám život

„Absurdity v slovenskom právnom prostredí súčasných dní. Právny zástupca zadržaného vyšetrovateľa Pavla Ďurku argumentuje rozhodnutím Ústavného súdu, ktoré vyčíta nadkvalifikáciu skutku, podržte sa, práve osobou Pavla Ďurka, ktorý tým konal v mojom prípade nezákonne,“ vysvetlil ešte v septembri tento životný paradox advokát Ribár.

Viac vo videu TU.

Skupina vyšetrovateľov NAKA obvinená Úradom inšpekčnej služby

Vyšetrovateľ ÚIS v polovici septembra 2021 vydal uznesenie o začatí trestného stíhania a vzniesol obvinenia voči dvom príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Jánovi Čurillovi a Pavlovi Ďurkovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

Pokyn na vznesenie obvinenia vydal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Obvinenie sa týka ovplyvňovania výpovedí svedkov.

Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila ďalších dvoch zadržaných vyšetrovateľov NAKA Milana Sabotu a Štefana Mašinu zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Obvinili aj Scholtza, a to zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Všetkých vzal súd do väzby.

Vo vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom NAKA sa okrem iného píše aj to, ako prišiel agent do kancelárie vyšetrovateľa Ďurku, ktorý sledoval tlačovú konferenciu predsedu Smeru Roberta Fica ku kauze advokáta Martina Ribára. To bol v minulosti práve Ďurkov prípad.

Ústavný súd sa vtedy zaoberal sťažnosťou advokáta Martina Ribára, ktorá sa dotýkala jeho neodôvodnenej väzby trvajúcej 20 mesiacov. Následne rozhodol, že celá doterajšia väzba bola protizákonná a v náleze publikovanom 14. mája 2021 nariadil Najvyššiemu súdu SR okamžite prepustiť z väzby na slobodu advokáta Martina Ribára, ktorému bolo porušené právo na osobnú slobodu a bezpečnosť.

„Závažné to nie je len kvôli obsahu tohto rozhodnutia, ktoré diskvalifikuje Špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru, ale nám dáva obraz, ako dnes funguje polícia, prokuratúra a súdy pri rozhodovaní o väzbe. Toto rozhodnutie poukazuje, čo za ohavnosti sa páchajú na ľuďoch za posledný rok,“ uviedol vtedy Robert Fico na tlačovke.

„P. Ďurka povedal, že tieto vyjadrenia nezostanú nepotrestané, a že on o chvíľu uvidí, to povedal tak cez zuby smerom k R. Ficovi potichu. Následne agent povedal P. Ďurkovi, že je kok.t, pričom P. Ďurka reagoval s tým, že to by sa na neho aj J. Čurilla hneval, keby to zostalo nepotrestané,“ konštatuje uznesenie o obvinení Čurillu a Ďurka.

Vyšetrovatelia NAKA chceli v júli začať vyšetrovať podozrenia korupcie na policajnej inšpekcii. Uznesenie o začatí trestného stíhania však na základe paragrafu 363 stopol námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Naopak, policajná inšpekcia zadržala štvoricu členov NAKA na základe toho, že ich chceli obviniť.

Ako dôkazy použila inšpekcia odposluchy, ktoré nainštalovala priamo do kancelárii vyšetrovateľov v budove NAKA. „Skutkový základ uznesenia o vznesení obvinenia bol získaný z doslovných prepisov zvukových záznamov vyhotovených na základe súhlasu Okresného súdu Bratislava III.,” stojí v uznesení.

Z prepisov odposluchov vyplýva, že pri začatí písania obvinenia Čurilla ani Ďurka nevedeli presne z čoho chcú policajtov z inšpekcie obviniť. „Ján Čurilla upozornil príslušníka Policajného zboru Pavla Ďurku, že aby v uvedenom uznesení bolo zrejmé, že príslušníci Úradu inšpekčnej služby to robia na základe toho, že majú zo SIS prisľúbenú finančnú alebo nejakú nenáležitú výhodu vo forme nejakej funkcie na SIS alebo niečo podobné,” píše sa v uznesení.

„V ďalšej časti sa Pavol Ďurka, Ján Čurilla a Milan Sabota bavili o tom, že do uznesenia o začatí trestného stíhania nedajú sabotáž, lebo ju tam nevtesnajú a na korupciu tam musia mať nejaké záznamy, alebo niečo, z čoho to bude vyplývať. Lebo to tam nemôžu dať len preto, že oni vedia, že príslušníci Policajného zboru zaradení na Úrade inšpekčnej služby to nerobili len tak,” uvádza sa ďalej v zápisnici. 

Čurilla mal podľa prepisov odposluchov navrhnúť, aby tam Milan Sabota dokomponoval krivé obvinenie.

„Pavol Ďurka príde s nápadom, že by tam dali vydieranie pričom Ján Čurilla mu to vyhovorí, že oni ešte nevydierajú. V ďalšej časti pri písaní uznesenia o začatí trestného stíhania sa Ján Čurilla pýta, či je tam korupcia len aby bola príslušná “špeciálna” (prokuratúra pozn. red.),” píše sa ďalej v obvinení.

Viac o šokujúcom obsahu odposluchov policajnej inšpekcie sa dozviete v článku TU a TU.

VIDEO: Advokát Ľubomír Hlbočan o špinavom zákulisí policajnej akcie Očistec a vysokopostavených osobách stojacimi za manipuláciami s trestnými konaniami

Obhajca viacerých aktérov v kauze Očistec JUDr. Ľubomír Hlbočan poskytol rozhovor ZVTV, kde komentoval praktiky tímu vyšetrovateľov NAKA vymýšľajúcich si trestnú činnosť voči občanom.

Zdroj: trend.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti