Covid: Manipulace strachem a ohrožení dětí

27.09.2021 | 11:11
0
Strach vždycky byl a stále je obrovskou hybnou silou. Právě manipulace strachem může způsobit, že někteří nebudou váhat sáhnout až k totalitním represím, k obětování svobody a zdraví druhých.

Když jsem ve svém blogu Děti jsou to nejcennější co máme vysvětloval, že zavření škol je součin neracionality, zbabělosti a hlouposti, tedy dokonce třetí mocnina špatnosti, skutečně jsem nečekal, že v krátké době budeme svědky ještě horší zhůvěřilosti. Covidoví inkvizitoři dnes chtějí očkovat proti Covidu již děti od pěti let, někteří dokonce i kojence.

Přitom víme, že samotný covid životy ani zdraví dětí neohrožuje, až na absolutní výjimky (které bychom naočkovali). Jak vůbec může někdo chtít experimentovat s imunitou našich dětí vakcínou, kterou děti nepotřebují? Jsme opravdu ochotni kvůli svému strachu nebo dokonce jen za cenu svého pohodlí ohrozit zdraví našich dětí?

Strach ze smrti, strach o vlastní život, o vlastní bezpečí a pohodlí, strach z neznámého. Strach vždycky byl a stále je obrovskou hybnou silou. Právě manipulace strachem může způsobit, že někteří nebudou váhat sáhnout až k totalitním represím, k obětování svobody a zdraví druhých. Manipulace strachem může vést až k tomu nejhoršímu, co bych si dříve ani nedokázal představit: k účelovému ohrožení vlastních dětí.

Morálka obětování

Co je to vlastně oběť? Je nutné rozlišovat mezi obětí osobní, ke které člověka nenutí strach, ale třeba jeho víra nebo přesvědčení, a obětováním někoho jiného, k němuž nás právě strach nebo nějaký druh fanatismu může dohnat. Pokud obětuji sám sebe ve prospěch rodiny, své pravdy či přesvědčení, je to vždy mé osobní rozhodnutí, a tato oběť může být dokonce vysoce morální. Obětovat někoho druhého, což je i případ zabití nepřítele ve válce, může být v některých případech, například v sebeobraně, morálně obhajitelné. Naproti tomu, obětování ve jménu ideologie, jak to známe v případě holokaustu nebo genocidy, je zločin, který nelze nijak a před nikým obhájit. Kromě současné situace si ovšem nejsem vědom žádného jiného případu, kdy by společnost byla ochotna takovým způsobem riskovat zdraví svých dětí. V tomto smyslu to vnímám až na úrovni obětování našich vlastních děti, jakkoliv by se takové označení mohlo v současnosti považovat za přehnané.

Odmítněme covidové inkvizitory

Současní hlasatelé "jediné pravdy", často samozvaní “odborníci”, jež zřejmě žene primárně jejich ego či mocenské ambice, které jim covidová epidemie přinesla, nás nyní k riziku obětování zdraví našich dětí nabádají. Uzavření škol byl první krok. Dnes nás ti největší fanatici nutí k očkování stále mladších dětí. Dětí, jimž žádné riziko kvůli onemocnění nehrozí.

Očkování dětí se může stát zločinem ze sobectví

Nelze jinak popsat situaci, kdy očkujeme naše děti, abychom chránili sami sebe. Hlavním argumentem je, že k dosažení kolektivní imunity potřebujeme proočkovat děti, protože se nám nedaří přesvědčit 521 tisíc seniorů a asi čtvrtinu dospělé populace k očkování. Dospělí jsou, stejně jako senioři, dospělí, a jsou strůjci svého vlastního štěstí. Přenášet riziko na děti, kterým přitom očkování nijak nepomáhá, je mnohem horší než jen zbabělost.

Je navíc zcestné chtít očkovat děti, abychom dosáhli toho, co nazýváme kolektivní imunita. Očkování neudělá “tečku” za Covidem, protože i očkovaní mohou nemoc přenášet, mohou se nakazit, mohou mít stejnou virovou nálož jako neočkovaní, mohou mít vážný průběh, či na Covid zemřít. I kdyby covidoví inkvizitoři naočkovali všechny děti od narození, stejně by se jim nepodařilo Covidu zbavit.

Je absolutně nemorální vyvíjet na děti nátlak, aby se nechaly očkovat. Děti se nemohou bránit a důvěřují nám. Bohužel si někteří rodiče neuvědomují možná rizika a podlehnou strachu, nátlaku či kolektivní hysterii.

Co s jistotou víme

Děti očkování nepotřebují, šíří virus méně než dospělí, mají nižší virovou nálož a nemoc se u nich projevuje převážně asymptomaticky či s velmi lehkým projevem. Navíc je žádoucí, abychom dětem nechali prostor vybudovat si přirozenou buněčnou imunitu k dalšímu z koronavirů, který s námi už zůstane. Očkování u chlapců přináší častější závažné vedlejší účinky, než riziko hospitalizace na Covid. Ovšem hlavním důvodem pro neočkování dětí je nejistota ohledně potenciálních dlouhodobých vedlejších účinků vakcín, které by mohly mít potenciálně až velmi vážný dopad na jejich zdraví.

WHO, FDA či ECDC nedoporučují očkování dětí do 12 let a zkoumání vakcín pro děti teprve probíhá. Dlouhodobé účinky vakcín proti Covidu obecně nemohou být po roce zkoumání efektů probádané.

Moje přesvědčení

Považuji za vysoce pravděpodobné, že mRNA vakcíny mohou být ve zdravotnictví skvělou inovací, která nám pomůže bojovat nejen proti koronaviru, ale třeba i proti rakovině. Na rozdíl od covidových inkvizitorů, kteří by nejraději očkovali i nemluvňata, dokážu ovšem racionálně uvážit jak pro tak proti.

Jako matematik a expert na teorii pravděpodobnosti a řízení rizik jasně říkám: Je absolutně nepřijatelné ze sobeckého strachu o sebe hazardovat se zdravím a životy našich dětí. Takové riziko, poničení zdraví našich dětí, není morálně přípustné.

Karel Janeček - autor volebního systému D21 - Janečkova metoda, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci, Nadačního fondu pomoci a Nadace Karla Janečka, zakladatel Nadačního fondu Neuron a Nadace Science 21.

Zdroj: blog.aktualne.cz


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti