Covid certifikát: Pas áno, ale diskriminácia nie

23.03.2021 | 12:45
4
Covid certifikát bude zatiaľ platný len v prípade očkovacích látok schválených Európskou agentúrou pre lieky a sú to látky spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Európska komisia predstavila zelený digitálny certifikát – covid pas. S týmto pasom by mohli cestovať ľudia, ktorí absolvovali obe dávky očkovania, alebo majú negatívny PCR test, alebo prítomnosť protilátok v tele (3 mesiace). Za vydanie osvedčenia bude zodpovedať členský štát EÚ. Môže byť digitálny, alebo ho krajina bude ľuďom vydávať v papierovej podobe. Certifikát bude mať podobu QR kódu, ktorý bude obsahovať meno, dátum narodenia a informáciu o zdravotnom stave človeka vo vzťahu k ochoreniu Covid-19. Covid certifikát bude zatiaľ platný len v prípade očkovacích látok schválených Európskou agentúrou pre lieky a sú to látky spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Platiť bude vo všetkých členských štátoch Európskej únie a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku.

Táto téma však prináša so sebou veľa nezodpovedaných otázok. Ako problematické môžu byť osobné údaje jednotlivca. Obzvlášť citlivé a zneužiteľné sú zdravotné informácie o človeku, ktoré by mali podliehať lekárskemu tajomstvu. V Európskom meradle niektoré komerčné poisťovne sa už nechali počuť, že budú zvažovať poistenie jednotlivca po prekonaní Covid 19. A čo keď sa ukáže, že ešte aktívnejšie budú súkromné firmy, ktoré na podklade údajov uvedených v zelenom certifikáte budú prijímať do zamestnania iba jedincov, ktorí neprekonali covid?

Pocit diskriminácie a rozdielneho prístupu vyvoláva i otázka očkovania. Podľa Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb je doposiaľ v EÚ zaočkovaných len približne 6,4 percenta obyvateľov. Na Slovensku oboma dávkami iba 288 000 obyvateľov. Vakcinácia sa nesmie stať výlučnou podmienkou slobodného pohybu, vznikla by diskriminácia tých, ktorí zaočkovaní nie sú. Sú skupiny ľudí, ktorí zo zdravotného hľadiska ani nemôžu byť zaočkovaní. Vakcín nie je dostatok, firmy znižujú dodávky, zdecimované slovenské zdravotníctvo dlhšiu dobu nemalo ani dostatok striekačiek na podanie vakcín. Očkovanie na Slovensku je pomalé, plné zmätkov a chaosu, hoci do štátneho IT sektora sa dala 1 mld eur. Európska lieková agentúra bazíruje len na ňou schválených vakcínach, vakcína Sputnik leží na Slovensku nevyužitá v skladoch, hoci záujem o očkovanie s ňou je veľký.

Nezodpovedanou otázkou je, ako budú môcť covid pas využívať deti, na ktoré sa očkovanie zatiaľ nevzťahuje. Ľudia hľadajúci si prácu mimo územia republiky, ak nebudú zaočkovaní, si budú musieť platiť za PCR testy, ak budú požadovať covid pas. Pre rodiny, ktoré budú chcieť navštíviť svojich blízkych v zahraniční bude veľkým kritériom i cena PCR testov. Budú mať na to financie, alebo bude žiť bez kontaktu s príbuznými čoraz viacej osamelých a depresívnych ľudí so klonom k samovraždám? Možno s tým počíta i terajšia vláda, ktorá chce vyčleniť na duševné zdravie 100 miliónov eur.

Covid pas nezaručí, že človek nie je prenášačom ochorenia, lebo niektoré varianty vírusu PCR testy neodhalia. Ochorieť môžu aj tí, ktorí covid prekonali, ale nemajú žiadne protilátky. Veľa otázok, ktoré neprinášajú spoľahlivé odpovede. Riešenia sú robené politicky, urýchlene, aby sa zachránila ekonomika krajín EÚ, i tých ktorí žijú z turistického ruchu, športovcov a umelcov. Covid pas sa môže stať „trestom pre neposlušných“. Slovensko by malo čo najskôr pripraviť systém, ktorý bude evidovať osoby a vydávať certifikáty a zároveň urobiť všetko preto, aby nebol obmedzený pohyb tých, ktorí tento pas mať nebudú.

Pas áno, ale diskriminácia nie.

MUDr. Anna Sotaková

Zdroj: davdva.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti