Covid-19 urýchľuje Agendu 2030: Nevídaný vplyv medzinárodných inštitúcií a veľkých korporácií na naše životy

04.05.2021 | 18:16
Agenda 2030 je časovanou bombou umiestnenou pod základmi Zeme, ktorej „udržateľné“ tikanie pomaly, ale neúprosne uvádza ľudstvo do stavu spánku, z ktorého ho prebudí až veľké BUM!

Pod rúškom boja proti koronavírusu nás posadili do vozidla, ktoré naberá rýchlosť a približuje nás k „lepšej“ budúcnosti plánovanej v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj. Problém je v tom, že možnosti jeho ovládania sú čoraz menšie. Ako krajina strácame suverenitu, pretože sa musíme prispôsobiť globálnym trendom, ktoré sú nám zvonka vnucované. Ešte nikdy nebol vplyv medzinárodných inštitúcií a veľkých korporácií na naše životy taký viditeľný ako dnes. Dalo sa to očakávať, pretože realizácia cieľov trvalo udržateľného rozvoja je iba zdanlivo založená na partnerstve. Pred očami máme náhradu globálneho krízového manažmentu. Jej účinky môžeme posúdiť sami. A znova si položiť otázku: Kam smerujeme?

Agenda 2030 je časovanou bombou umiestnenou pod základmi Zeme, ktorej „udržateľné“ tikanie pomaly, ale neúprosne uvádza ľudstvo do stavu spánku, z ktorého ho prebudí až veľké BUM!

Keď sa Angela Merkelová v roku 2019 zmienila o potrebe posilniť a preniesť viac kompetencií na medzinárodné organizácie – s cieľom lepšie riešiť nové výzvy – zdalo sa, že ide o požiadavku, ktorá sa napriek avizovanému urýchleniu realizácie cieľov Agendy 2030 nebude dať uviesť do praxe. Dnes však vidíme, ako rýchlo sa situácia zmenila.

Globálny krízový manažment sa stal realitou vďaka vypuknutiu koronavírusovej epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zohrala rolu hlavného tvorcu hry a vševeda. Práve ona ako prvá prispôsobila definíciu pandémie súčasným potrebám, aby následne mohla stanoviť smerovanie opatrení.

A tak sa štáty zrazu ocitli zoči-voči protivníkovi, ktorého doteraz nepoznali a postupne, jeden po druhom, sa začali podrobovať postupom presadzovaným WHO. Väčšina vlád sa domnievala, že rady medzinárodnej organizácie sú univerzálne a dobré a že budú aj účinné. Začalo sa teda kopírovanie prísnych obmedzení, príkazov a zákazov. Treba však povedať jednu základnú vec: odporúčania zdravotníckej organizácie ďaleko presiahli jej kompetencie, keďže rukami miestnych politikov de facto viedli k zatvoreniu ekonomík. Odporúčanie WHO stačilo na to, aby otriaslo svetovými trhmi a pretvorilo ich. A išlo to celkom ľahko!

Nie div, že sa svet veľkej politiky rozhodol, že postuláty Agendy 2030 treba preniesť do praxe. Medzi ospevovateľmi svetovej revolúcie sa vynímal komunistický vodca Číny, prezident Si Ťin-pching. Urobil tak v januári počas diskusie na Svetovom ekonomickom fóre, kde vyzval medzinárodné orgány, aby budovali spoločnú budúcnosť (pričom dal jasne najavo, že iná cesta prakticky neexistuje).

Stojí za to zastaviť sa pri požiadavkách prezidenta Si, pretože je veľmi pravdepodobné, že čoskoro sa stanú našimi povinnosťami. Predpokladajú zlepšenie koordinácie makroekonomickej politiky, spoločnú podporu silného, udržateľného, vyváženého a inkluzívneho (nech už to znamená čokoľvek) globálneho rastu. Okrem toho zbavenie sa predsudkov, mierové spolunažívanie, preklenutie hlbokých rozdielov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zabezpečenie rastu a blahobytu pre všetkých. To všetko sa má udiať bez nastolenia hierarchie, vlastnej interpretácie histórie, kultúry či spoločenského systému.

Znie to povedome?

A to ešte nie je koniec. Čínsky vodca pridal do balíka nevyhnutných zmien spoločné riešenie globálnych výziev a budovanie lepšej budúcnosti prostredníctvom globálneho riadenia verejného zdravia.

Strašný newspeak, brrr! Ale to nič. Pretože je tu ktosi, kto sa v tom vraj vyzná lepšie a globálne riadenie bude mať na starosti: Svetová zdravotnícka organizácia a Svetová obchodná organizácia. Úspech by mal zabezpečiť zreformovaný medzinárodný finančný a menový systém. Všetko je samozrejme spravované globálne a digitálne. Už neprekvapuje požiadavka ochrany planéty a globálneho rozšírenia tzv. zeleného poriadku – samozrejme s jeho centrálnym riadením.

Požiadavky komunistického politika idú ruka v ruke s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Politik sa tým ani netají. Ba sám vyzýva na implementáciu Agendy 2030. Čerešničkou na „udržateľnej“ čínskej torte bolo vyhlásenie prezidenta Si, že Čína bude spolupracovať s ostatnými krajinami na budovaní otvoreného, inkluzívneho, čistého a krásneho sveta, ktorý sa bude tešiť trvalému mieru, všeobecnej bezpečnosti a spoločnému blahobytu.

Len pre informáciu treba dodať, že prvým a naliehavým globálnym problémom, ktorý je nutné vyriešiť, je samozrejme „koronavírusová pandémia“.

Vďačnosť obdarovaných

„Pandémiou“ sa však plány nekončia. Na rade je výchova – vrátane témy o ľudskej sexualite vo verzii, ktorá ničí detskú psychiku. Aj v tomto prípade má svet vychádzať z dokumentov neomylnej a očividne zodpovednosti sa zbavujúcej Svetovej zdravotníckej organizácie…
Trvalo udržateľný rozvoj je systém spojených nádob. Je to systém závislosti spočívajúci v „darovaní“ výmenou za „vďačnosť“. Tento mechanizmus má veľa tvárí. Prístup k technológiám, lepšej zdravotnej starostlivosti a modernému vzdelávaniu má svoju cenu. Poľsko si tieto zásady vyskúšalo na vlastnej koži, keď sa snažilo uniknúť gilotíne morálneho systému EÚ – stačí spomenúť slávny výkrik: Peniaze za právny štát!

A tento právny štát nie je nič iné ako – až je to ťažké napísať, ale je to fakt – takzvané práva takzvaných žien. To môže zahŕňať všetko od „rovnosti“ až po „nediskrimináciu“. Ak poznáme svetovú nomenklatúru, už vieme, že za týmito heslami sa skrývajú najmä privilégiá pre centrá LGBT+ a požiadavky na legalizáciu potratov bez hraníc či zabíjanie chorých a starých ľudí, klamlivo nazývané eutanázia či „humánne umieranie“.

Len pre zaujímavosť treba dodať –, pretože len čo svet zabudne na koronavírus, hneď si spomenie na klímu -, že medzi nové výzvy, ktoré bude schopné zvládnuť len medzinárodné vedenie, patria aj výzvy týkajúce sa osudu planéty. Každopádne sa doba ekologizmu pomaly vracia. A môže to dokázať opätovná aktivita Grety Thunbergovej. Mladá „ekologička“, ktorá akoby upadla do „pandemického“ spánku, sa už vrátila a vystúpila na tom istom fóre, ako spomínaný prezident Si spolu s politikmi, ktorí udávajú tón svetu, vrátane Vladimíra Putina.

Pripravme sa!

Prichádza „inkluzívny“, „nediskriminačný“, „spravodlivý“, „zdravý“ a „šťastný“ svet. A hoci sa ešte pred rokom zdalo, že ciele Agendy 2030 sú nedosiahnuteľné v načrtnutom časovom horizonte, dnes, obohatení o skúsenosti s „pandemickým riadením sveta“, môžeme povedať, že myšlienka „udržateľného rozvoja“ sa vážne vracia do hry. A to s veľkým elánom. No s národmi, ktoré vírusové obmedzenia značne ochromili, pôjde realizácia plánu určite oveľa ľahšie. Neveríte? Vari ste ešte nepočuli, že vďaka Covidu-19 sa do „normálu“ už nikdy nevrátime?

Autor: Marcin Austyn

Zdroj: christianitas.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti