Chytrosť Moniky Tódovej, klamanie verejnosti o kauze Markíza a (ne)účasti SIS na jej urovnaní

09.03.2020 | 10:00
Novinárka Jana Teleki z portálu Eurorešpekt reaguje na slová redaktorky Denníka N Moniky Tódovej.

Keďže sa mi dostalo pocty pani novinárky Moniky Tódovej nedá mi na jej vyjadrenia nereagovať. 

Nezverejnila som informáciu o listinách zo Slovenskej informačnej služby, ale fotokópie listín pochádzajúcich zo spisu Pavla Ruska vedeného na SIS, z ktorých jednoznačne vyplýva, že na urovnaní kauzy Markíza participovala Slovenská informačná služba.

 

Konšpiračný web

Monika Tódová, ktorá hrdo napísala o portáli Eurorešpekt, že je konšpiračným webom je radená medzi najinformovanejšie novinárky v súvislosti s kauzami Mariána Kočnera, má prístup k spisu, čo priznala v relácii u Sajfu, ale najmä sa zúčastňuje všetkých pojednávaní vo veci zmeniek.  

Na základe vyššie uvedeného je jednoznačné, že Monika Tódová vie, že zverejňujem informácie, ktoré odzneli na pojednávaní. V konečnom dôsledku záznamy z pojednávaní sú dostupné na denníku Sme a čitateľ, podobne ako ja, si medializované pasáže môže kedykoľvek vypočuť.  

Citácie zákonov, ktoré používam v svojich textoch pre jednoduchšie vysvetlenie, tie sú tiež dostupné každému čitateľovi na webe aj bez toho, aby opatroval doma trestný zákon a trestný poriadok.

Skutočne nemusím ani konšpirovať, ani podsúvať čitateľom bludy, ani selektovať informácie, čo je pre čitateľov vhodné, a čo nie je. Dokonca ani na pokyn chlebodarcov vyrábať národných hrdinov a morálne autority, pretože žiadnych nemám.

Kvalitne informovaná Tódová

Monika Tódová je skutočne informovaná viac ako by občan predpokladal, Mirek Tóda totiž patril do skupiny, ktorá pripravovala protesty, ktoré mali viesť k pádu vlády a prevzatiu moci. V súvislosti so sledovaním novinárov, akosi polícia pri oznamovaní bombastickej správy pozabudla uviesť, že sledovanie bolo zamerané na skupinu, ktorá pripravovala protesty vedúce k povaleniu vlády, čiže sledovaní boli novinári, ktorí spolupracovali s organizátormi nepokojov – bolo ich šesť. Do skupiny patrili aj Monika Tódová a jej manžel.

Vyšetrovanie podľa Moniky Tódovej nič také nepotvrdilo ani nedokázalo

Keďže pani Tódová má blízko k orgánom činným v trestnom konaní, je zjavné, že pozná pravdu a v publikovanom texte iba sprosto osočovala a klamala verejnosť.

Všetci vedeli, že kauza Markíza bola pod drobnohľadom Slovenskej  informačnej služby,  v archíve SlS sa nachádza spis Pavla Ruska, ako aj spis ku kauze Markíza. Urovnanie sporu zmenkami sa nachádza aj v spise SIS vedenom o Kováčikovi a Fiľovi.

Aj keď Peter Tóth vo svojej knihe písal o tom, že materiál bol skartovaný oddelením 52, ľudia z prostredia Slovenskej informačnej služby vedeli, že materiál nebol skartovaný, ale iba vsunutý do spisového materiálu evidovaného k osobe Pavla Ruska.

Vedomosť o spise mali aj persóny, ktoré v Apache bare od marca 2017 pripravovali protesty proti korupcii a súbežne intenzívne riešili spacifikovanie Mariána Kočnera.

Peter Zajac sa na jednom stretnutí opýtal Štefana Hríba, či sa Petrovi podarila „ tá vec u Šafárika“. Hríb mu kývol a dodal, že Dano (Lipšic) a Peter (Pčolinský) to tam majú dobre obsadené.”

V súvislosti so šéfom SIS Šafárikom sa na listinách vyskytujú aj výrazy, že bol ošetrený, či zahojený …

O existencii spisu vedel aj JUDr. Štefan Agh, ktorý bol v minulosti dôstojníkom Federálneho ministerstva vnútra ČSSR a neskôr ČSFR a mal vedomosť o tom, že konflikt v Markíze bol pod drobnohľadom Slovenskej informačnej služby, nakoľko televízia bola zo zákona verejnoprospešným zariadením. JUDr. Agh požiadal riaditeľa o odtajnenie časti spisu, súvisiacu s urovnaním sporu. Po prevzatí odpovede zo SIS, ktorá evidentne nemala záujem sprístupniť  informácie, požiadal vyšetrovateľa, aby vyžiadal stanovisko SIS.

Štefanovi Aghovi bolo stanovisko Slovenskej informačnej služby zaslané po vydaní odsudzujúceho rozsudku, ale najmä potom ako som zverejnila správy evidované na SIS.

Chytrá Monika Tódová?

Keby bola Monika Tódová chytrá … vedela by, že nie je možné potvrdiť ani vyšetriť pokiaľ, vyšetrovanie neprebehne.

Vedela by aj to, že preverovanie listín zo spisov SIS nevykonáva vyšetrovateľ a vyšetrovanie je vedené v zmysle zákona o SIS pracovníkom, s previerkou prísne tajné a bezprostredne po zverejnení kópií listín zo spisu SIS.

Keďže je neprípustné, aby civilné osoby disponovali a zverejňovali listiny, na ktoré sa vzťahuje utajenie, mala byť okamžite zvolaná bezpečnostná rada štátu a výbor na kontrolu činnosti SIS. Súbežne som mala byť kontaktovaná ja ako osoba, ktorá zápisnice zo spisu SIS zverejnila.

Na ministerstvo bol 24.2. 2019 doručený materiál, s overenými kópiami listín. Z nezistených príčin nebol posunutý do spisu. Pravdou je, že na vybavenie je lehota. 

Keď som zistila, že Ministerstvo spravodlivosti neodstúpilo listiny, bol súdu deň pred pojednávaním doručený na podateľňu materiál, ktorý mal byť preskúmaný pred vydaním rozsudku.

Materiál sa pravdepodobne nedostal včas k sudcovi, pretože v opačnom prípade by musel opätovne nariadiť dokazovanie.  

 

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti