Chorvátsky generálny prokurátor odstúpil z funkcie pre členstvo v Slobodomurárskej lóži

21.02.2020 | 12:10 Od 21. marca 2009 majú slobodomurári na Slovensku oficiálne Veľkú Lóžu Slovenska. 

Chorvátska vláda vedená konzervatívnym Chorvátskym demokratickým spoločenstvom (HDZ) vo štvrtok prijala rezignáciu generálneho prokurátora Dražena Jeleniča. Ten sa rozhodol ponúknuť svoj odchod v stredu po tom, ako ho na to samotná vláda vyzvala.

Problémom bolo podľa vlády to, že – ako sa ukázalo – Jelenič je členom Slobodomurárskej lóže. „Rád by som zdôraznil, že to neznamená, že generálny prokurátor postupoval protizákonne alebo nevykonával svoje povinnosti objektívne a nezávisle. Ale na tomto poste nemôžeme mať žiadne pochybnosti o nezávislosti či objektivite,“ vysvetľoval niekoľkodňovú vládnu kampaň za odstúpenie Jeleniča chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.

Tajomstvom opradení slobodomurári

Slobodomurári sú medzinárodnou organizáciou, ktorá vznikla na začiatku 18. storočia s cieľom podporovať sociálnu spravodlivosť a dobročinnosť.

Veľmi málo sa verejne prezentuje, a aj preto je opradená tajomstvom a existuje okolo nej množstvo konšpiračných teórií, podľa ktorých sa toto spoločenstvo snaží tajnými cestami ovládnuť svet.

K slobodomurárom patrili tak rozdielne osobnosti, ako napríklad československí politici Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš a Jan Masaryk, britský premiér Winston Churchill, zakladateľ moderného Turecka Mustafa Kemal Atatürk či americkí prezidenti George Washington a Harry Truman.

Členmi slobodomurárskych lóží boli aj ruský básnik Alexander Puškin, nórsky bádateľ Roald Amundsen, skladatelia Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart a Franz Liszt, spisovatelia Oscar Wilde, Hermann Hesse, Mark Twain a Rudyard Kipling či filozof Jean-Jacques Rousseau.

Do slobodomurárskej lóže patril aj taliansky expremiér Silvio Berlusconi, ktorého však odtiaľ vyhodili v roku 1981, a tiež nórsky krajne pravicový terorista Anders Breivik, ktorého vylúčili po tom, čo v roku 2011 povraždil 77 ľudí.

Slobodomurári na Slovensku

Od 21. marca 2009 majú slobodomurári na Slovensku oficiálne Veľkú Lóžu Slovenska. 

"Po roku fungovania vo forme distriktnej Veľkej lóže Slovenska (VLS) tak slovenské slobodomurárstvo vstupuje do novej etapy. Je to významná historická udalosť, nakoľko slobodomurárstvo a vznik lóží je pre štáty indikátorom rozvoja humanizmu, tolerancie, spolupatričnosti a demokracie. Slovensko sa tak pripája k celosvetovému slobodomurárstvu, keď po prvý krát vo svojej histórii má svoju vlastnú Veľkú Lóžu so svojim Veľmajstrom," hovorí jeden z členov VLS.

Špekulácie, že by slobodomurárom išlo o svetovládu člen VLS odmieta:  "To je absolútny nezmysel. O svetovládu nám nešlo, nejde a ani nepôjde, nemáme ambície ovládnuť ani riadiť svetové dianie. Nemáme k tomu ani filozofické a ani finančné predpoklady. Máme ale snahu dávať svetu pozitívny príklad formou konania našich členov v súlade nielen s písanými, ale aj nepísanými zákonmi, teda etikou a morálkou.

V slobodomurárstve sa hovorí o vláde iba v termíne sebevláda, sebapoznanie, práca na sebe, na svojich slabostiach. Každý člen, pracuje na sebe, snaží sa zo seba odovzdať svetu len to najlepšie a najušľachtilejšie, čo sa v ňom nachádza, tak aby bol svet po jeho odchode krajší, lepší a ušľachtilejší. Každý slobodomurár prisahá na bibliu, prípadne na tóru alebo korán, či iné posvätné hinduistické, alebo budhistické texty ak prináleží k inému náboženstvu, že sa nikdy nezúčastní žiadnej politickej aktivity, ktorá by narúšala štátne zriadenie a nebude nikdy organizovať žiadnu protištátnu aktivitu. Rovnaké heslá obsahuje aj naša ústava. Takže tí, čo by sa chceli podieľať na svetovláde si musia nájsť inú organizáciu, od nás by odišli nespokojní a nenaplnení."

Uznáva však určité tajomno okolo tohto spoločenstva. "Faktom ale zostáva, že sme organizáciu navonok neznámou a s prísnymi výberovými kritériami na našich členov. Tieto kritéria ale platia výhradne na charakter a morálne vlastnosti jedinca, nie na jeho materiálne pozadie. Je známe, že čokoľvek tajné a neverejné tvorí predmet záujmu nezasvätených jedincov, ktorí, kvôli nedostatku objektívnych informácií majú snahu podliehať fámam, polopravdám alebo rovno vymysleným konšpiratívnym teóriám. Neznámo, tajomno a mystika vždy priťahovali a priťahujú ľudí. Toto je zrejme aj dôvodom, prečo sa snažia autori niekedy aj nesprávne použiť úrivky, či fragmenty s náznakom slobodomurárstva."

Mimoriadnej medzinárodnej slávnosti vzniku VLS sa zúčastnilo vyše 230 slobodomurárov z 21 krajín. Slovensko zároveň vyplnilo prázdne miesto na slobodomurárskej mape, nakoľko bolo poslednou krajinou EU, ktorá nemala samostatnú Veľkú Lóžu. "Vznik  Veľkej lóže Slovenska vnímame ako historický medzník, keď tri na Slovensku pracujúce lóže boli zjednotené pod jednou strechou. Týmto okamihom sme dosiahli určitý stupeň vývoja a veríme, že bude čoskoro vidieť výsledky našej práce. Práce každého jednotlivého člena na sebe, tak aby naše spoločné konanie prinieslo Slovensku to najlepšie. Snažíme sa ísť príkladom všetkým ľuďom, ktorých stretneme, príkladom v kultivovanosti prejavu, harmónii, tolerancii a našim konaním, hovorením aj myslením. Nevystupujeme verejne, ale máme právo aj povinnosť informovať verejnosť o tom, že existujeme.  Pri príležitosti vzniku Veľkej lóže Slovenska boli vydané i poštové známky, ktoré dňa 21. marca 2009 mohli byť označené i príležitostnou pečiatkou  - VLS," dodáva člen VLS.

Slovenské slobodomurárstvo zjednotené vo VLS chce pokračovať v práci, ktorá sa začala v roku 1868 a bola prerušená v roku 1938 vznikom Slovenského štátu a nástupom fašizmu, po roku 1945 zas nástupom komunizmu. 

B’nai B’rith (Synovia zmluvy)

So slobodmomurármi je spájaný medzinárodný židovský spolok B’nai B’rith (Synovia zmluvy) pôsobiaci aj na Slovensku.

„Zistiť o B’nai B’rith podrobnejšie informácie je náročné. Na jednej strane tvrdia, že nie sú žiaden tajný spolok, na druhej strane stopy za sebou usilovne zametajú, akoby robili niečo nekalé. Rôzni autori ich spájajú so slobodomurármi, dokonca sú vraj najviac zasvätená časť celého slobodného murárstva. Synovia zmluvy to popierajú, no priznávajú, že ich spolok vznikol ako alternatíva k slobodným murárom v čase, keď títo nedovoľovali židom do ich lóží vstupovať,“ píše autorka článku o B’nai B’rith na portáli Protiprúd.

V článku sa ďalej píše:

B’nai B’rith založil v roku 1843 v New York City Henry Jones spolu s ďalšími jedenástimi nemecko-židovskými imigrantmi. V súčasnosti spolok sídli vo Washington D.C. a pôsobí vo viac než 50 štátoch sveta. Reči o neovplyvňovaní medzinárodnej politiky sa javia vskutku smiešne vo svetle udalostí, ktorých sme denne svedkami. Synovia zmluvy nič nenechávajú na náhodu, v roku 2007 otvorili zastúpenie B’nai B’rith pri Európskej únii v Bruseli, ktoré monitoruje európsku situáciu židov a vzťahy so štátom Izrael, podáva o nich informácie a pozýva členov Európskeho parlamentu a Európskej komisii do diskusií.

Na Slovensku máme hneď dve lóže B’nai B’rith. V októbri 1991 vznikla lóža s názvom Tolerancia a jej prvým prezidentom sa stal MUDr. Pavel Traubner.

Viac sa dočítate TU.

Známi slobodomurári

Známymi slobodomurármi boli George Washington, Benjamin Franklin, Voltaire, Montesquieu,  Diderot, Garibaldi, Goethe, Liszt, Mozart, Haydn, Isaac Newton... teda ľudia, ktorí v danej dobe patrili k elite, mali do značnej miery vplyv. To môže evokovať, že ide o elitársky spolok vplyvných ľudí. Pravdivosť tohto potvrdzuje aj člen VLS: "Áno, väčšina vami uvedených mien boli členmi bratstva. Ako v minulosti, tak aj dnes sú medzi členmi lóží i vplyvní a majetní muži. Tak isto neskrývame, že slobodní murári predstavujú istý druh spoločenskej elity, avšak nie elitu meranú výškou konta alebo majetku, ale elitu ducha, meranú veľkosťou ich morálnych hodnôt, charakteru a talentu. Mozart napísal nesmrteľnú hudbu, ale zomrel ako žobrák. Jeho príklad snáď najlepšie ilustruje, že naše ponímanie elity nie je merané peňažnými jednotkami. Slobodomurári si ctia čestnosť, priamosť, úprimnosť, spravodlivosť. Výsledkom je, že ak Vám niečo sľúbi brat slobodomurár, môžete sa na jeho sľub spoľahnúť, určite ho splní a stačí Vám jeho slovo. Rozvíjanie cností a kultivácia charakteru patria medzi naše cenné úlohy, ktorým sa dobrovoľne a s chuťou venujeme.“

Členmi slobodomurárskych lóží boli aj ruský básnik Alexander Puškin, nórsky bádateľ Roald Amundsen, skladatelia Ludwig van Beethoven a Franz Liszt, spisovatelia Oscar Wilde, Hermann Hesse, Mark Twain a Rudyard Kipling či filozof Jean-Jacques Rousseau.

Do slobodomurárskej lóže patril aj taliansky expremiér Silvio Berlusconi, ktorého však odtiaľ vyhodili v roku 1981, a tiež nórsky krajne pravicový terorista Anders Breivik, ktorého vylúčili po tom, čo v roku 2011 povraždil 77 ľudí.

„Zo slovenských slobodných murárov známych z 30. a 40. rokoch minulého storočia by sme radi uviedli osobnosti ako Vavro Šrobár, Ján Jesenský, Imrich Karvaš, Rudolf Manderla, Emil Stodola, Vladimír Fajnor. V porovnaní s počtom členom bratislavských lóží sa však jedná iba o malý zlomok členov,“ dodáva člen VLS.

K slobodomurárom patrili tak rozdielne osobnosti, ako napríklad československí politici Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš a Jan Masaryk, britský premiér Winston Churchill, zakladateľ moderného Turecka Mustafa Kemal Atatürk či americkí prezidenti George Washington a Harry Truman.

Pozadie vzniku slobodomurárstva

V kresťanskom svete sa udržalo ľudové čarodejníctvo vychádzajúce z pohanstva a šamanizmu tzv. barbarských národov viac, ako z antickej mágie. Napriek tomu je antická inšpirácia mnohokrát viac než zjavná. Pre gramotných záujemcov o mágiu boli k dispozícii grimoáre, knihy zaklínadiel a rituálov, často z nezistiteľných zdrojov. Grimoáre boli veľmi cenné, a preto sa často dostávali do majetku panovníka (najmä na Pyrenejskom polostrove). Jednu z týchto kníh vraj daroval pápež cisárovi Karolovi Veľkému. Z obdobia stredoveku pochádza aj pokus o syntetizáciu prírodných vied (vrátane mágie) z dielne anglického mnícha Rogera Bacona a správy o systematickom magickom výskume Alberta Veľkého (mimochodom učiteľa svätého Tomáša Akvinského). Práve v 12. stor. sa uzavrel ranný vývoj stredovekej mágie.

Od 13. stor. možno badať rozmach inkvizície ako prostriedku namiereného (okrem heretických hnutí) aj proti mágii. Veľmi drastická fyzická likvidácia postihla stovky vzdelaných mágov, ale i ľudových čarodejníkov a liečiteľov. Najslávnejšia reprezentácia sadistickej zvrhlosti stredovekej cirkvi, Kladivo na čarodejnice, odsudzuje napr. všetkých tých, ktorí uctievajú Bohyňu (ej, ej, wiccania!), alebo veštia pomocou rituálov posadnutosti. Rovnakou obeťou inkvizičného besnenia v 15.-18. stor. bola však aj veda (G. Bruno, G. Galilei, a i.).

Silnejúci útlak spôsobil, že magické praktiky a teórie museli hľadať útočisko v heretických hnutiach (napr. albigenských) a tajných lóžach. V 15. storočí údajne vzniká silná a vyspelá skupina rosekruciánov. Pod hlavičkou Ruže a kríža sa však až dodnes skrýva okrem skutočných zasvätencov aj množstvo šarlatánov a podvodníkov. Od 10. storočia (možno už skôr) dochádza k rozkvetu potulných kamenárskych skupín, ktoré pri stavbe chrámov (najmä gotických katedrál) používali na tú dobu neobvyklé matematické a fyzikálne znalosti. Okrem toho sa vyznačovali aj starobylou symbolikou (ich pôvod podľa mýtov siaha k staviteľom Šalamúnovho chrámu) a znalosťou mágie. Postupne z nich vyrástli slobodomurárske lóže, dodnes ovplyvňujúce politickú, ekonomickú a kultúrnu sféru našej civilizácie. Od konca 18. stor. až do polovice 20. stor. zasahovala Európu vlna zakladania tajných spoločností, ktorých činnosťou mala byť práve mágia. Za všetky spomeňme napr. O.T.O., Rád zlatého úsvitu, či československú lóžu Universalia.

Viac v článku TU.

Zdroj: SITA / aktuality.sk / InfoVojna


Zaujímavosti