Čarnogurský: Vystúpenie ministra obrany proti Slovenským brancom je iracionálne

03.09.2018 | 11:29 Bývalý slovenský premiér a terajší predseda Slovensko-ruskej spoločnosti vo svojom príspevku na sociálnej sieti pripomenul, že Slovenskí branci nemajú spojenie so žiadnou politickou stranou.

Požiadal som ministra obrany o informáciu podľa zákona o slobode informácií, či už požiadal generálneho prokurátora o právne zhodnotenie Slovenských brancov a v kladnom prípade, aby mi poslal kópiu svojej žiadosti. Minister má 30 dní na odpoveď, s odpoveďou vás potom oboznámim.

Vystúpenie ministra obrany proti Slovenským brancom je iracionálne. Slovenská armáda má nedostatok vojakov a minister chce zlikvidovať mužov, ktorí dobrovoľne cez víkendy sa pripravujú na obranu vlasti.

Ministra obrany postavila Slovenská národná strana, ktorá si zakladá na obrane. Nech minister radšej dá vypracovať zákon, ktorý právne podchytí aktivity ako pestujú Slovenskí branci. Mimochodom, Slovenskí branci nemajú spojenie so žiadnou politickou stranou. Zažil som v auguste 1968, počas obsadenia republiky armádami Varšavskej zmluvy ako ľudia na ulici spontánne tlieskali, keď sa objavilo auto československej armády. Bol to zážitok, ktorý mi nikdy nezíde z očí. Vtedy som aj ja tlieskal. Link na môj list ministrovi pripájam.

V minulých dňoch sa francúzsky prezident Macron vyjadril, že Európa sa v otázkach bezpečnosti už nemôže spoliehať len na USA a musí nastoliť partnerské vzťahy aj s Ruskom, také aké boli po skončení studenej vojny (vtedy neboli protiruské sankcie – poznámka), to výslovne zdôraznil. Podobne sa vyjadril nemecký minister zahraničných vecí. Akoby sa chystal nejaký prelom. Ale Európska únia akoby nič predĺžila sankcie. Politika EÚ je priam chaotická. Angela Merkelová nech už čím skôr odíde.

Lista Jána Čarnogurského, ktorý sa vo veci Slovenských brancov obrátil na ministra obrany SR

Vec: žiadosť o informáciu podľa zákona čís. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Obraciam sa na ministra obrany Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácie podľa zákona čís. 211/2000 Z. z. v nasledovnej veci:

Médiá priniesli dňa 23. júla t. r. správu, že pán minister sa vyjadril na tému organizácie Slovenskí branci. Mal sa vyjadriť nasledovne: „Jediným legálnym spôsobom, ako sa môžu ľudia pripraviť na obranu vlasti, je vstup do slovenskej armády“. Médiá taktiež priniesli správu, že pán minister hodlá požiadať generálneho prokurátora o stanovisko, či pôsobenie Slovenských brancov je legálne. Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona prosím o informáciu, či pán minister už požiadal generálneho prokurátora o stanovisko v uvedenej veci a v kladnom prípade prosím o kópiu žiadosti pána ministra.

Poznamenávam, že citovaný výrok pána ministra je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Podľa čl. 25 ods. 1 Ústavy, obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov. Zákon ustanoví rozsah brannej povinnosti. Ak je obrana republiky povinnosťou a vecou cti občanov, potom občania musia mať možnosť sa pripravovať na plnenie tejto svojej povinnosti a veci cti, a to nielen minimálne, ako to ustanoví zákon o brannej povinnosti, ale aj viac, ako to považujú za svoju česť a povinnosť, napríklad účasťou na aktivitách Slovenských brancov. V takejto aktivite im nemožno brániť.

Za informáciu Vám vopred ďakujem.

JUDr. Ján Čarnogurský, 22. 8. 2018

Zdroj: Facebook / srspol.sk

Zaujímavosti