Čaputovej protest voči informáciám o dúhovom osvetlení Prezidentského paláca a zneužitie vraždy mladej ženy na presadenie LGBTI agendy

02.12.2019 | 14:54 Prezidentka Zuzana Čaputová je známa svojou podporou Istanbulského dohovoru.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa ohradzuje proti medializovaným informáciám, podľa ktorých je prezidentský palác nasvietený dúhovými farbami.

"Nie je to pravda a mrzí ma, že to preberajú aj seriózne médiá a novinári, hoci im stačí prísť si pozrieť palác a na vlastné oči sa presvedčiť, či a ako je nasvietený. Fotky, ktoré sa takto šíria, sú len fotkami zo skúšky funkčnosti svietidiel," uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec na jej facebookovom profile. Prezidentský palác sa podľa neho rekonštruuje a v týchto dňoch sa testuje a nastavuje aj jeho osvetlenie. Obvykle bude podľa neho palác osvetlený bielym svetlom.

"Dočasne je preto možné vidieť rôzne režimy aj rôzne farebné kombinácie. Nové osvetlenie bude plne rešpektovať to, že budova je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom hlavy štátu, a zvýrazní jej významné architektonické prvky. V budúcnosti bude možné palác výnimočne osvetliť v rôznych farebných tónoch pri špeciálnych príležitostiach," uviedol Strižinec.

Zrejme ako v špeciálnom prípade "poľutovaniahodného kroku" slovenských poslancov, ktorí vo štvrtok schválili uznesenie namierené proti Istanbulskému dohovoru. Aspoň tak sa v reakcii na hlasovanie členov Národnej rady SR vyjadrila generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová-Buričová. Európsky parlament pri tejto príležitosti vyzval Slovensko a ďalších šesť štátov, aby dohovor ratifikovalo. Dúhové osvetlenie paláca sa testovalo zhodou okolností po tom, ako slovenský parlament zamietol Istanbulský dohovor.

 

Ľudí dúhové nasvietenie paláca pobúrilo

Viaceré médiá v súvislosti s dúhovým osvetlením na spôsob LGBTI sfarbenia informovali, že tento krok vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.

 

Portál Bratislavské noviny zverejnil anketu, v ktorej sa zatiaľ 91% respondentov vyjadrilo, že osvetlenie im prekáža a zdá sa im nevkusné.

Čaputová ako podporovateľka Istanbulského dohovoru

Prezidentka Čaputová je známa svojou podporou prijatia Istanbulského dohovoru. Minulý týždeň sa v súvislosti s potrebou prijatia dokumentu, ktorý by zamedzil násiliu páchaného na ženách vyjadrila, že „diskusia o násilí páchaného na ženách sa spravidla otáča k nesúvisiacim ideologickým otázkam a ignoruje sa samotná existencia takéhoto násilia.“

Čaputová neváhala v tejto téme zneužiť prípad vraždy Violy Macákovej, ktorá otriasla v posledných dňoch Slovenskom. „Smrť Violy mi je nesmierne ľúto a jej vražda mnou vážne otriasla. Nesmieme čakať, kým sa situácia stane alarmujúcou, štatistiky ale aj konkrétne obete nám už dnes ukazujú, že je dostatočne vážna na to, aby sme sa jej ako spoločnosť náležite venovali. Musíme prekonať ideologické spory, zomknúť sa a spoločne odsúdiť násilie, s ktorým sa v našej spoločnosti stretávame, rovnako ako aj vytváranie predsudkov, od ktorých je k násiliu veľmi blízko,“ argumentovala prezidentka pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Istanbulské ideologické zlo alebo trójsky kôň LGBTI agendy

Úrad vlády ČR pred niekoľkými mesiacmi zverejnil nový, korektný preklad Istanbulského dohovoru proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, o ktorom sa už dva roky diskutuje.

Prezidentka Únie rodinných advokátov a bývalá ministerka spravodlivosti Daniela Kovářová zverejnila článok v ktorom píše, ako veľmi sa správnym prekladom mení aj právny pohľad na ratifikáciu dohovoru. Ohľadne snáh ratifikovať Istanbulský dohovor uviedla, že v tomto prípade nejde o právo, ale o ideológiu.

Bývalá ministerka spravodlivosti ďalej uvádza:Najprv je potrebné osvetliť, čo dohovor považuje za násilie. Nejde len o násilie fyzické, ktoré pochopiteľne všetci odmietame, ale aj o násilie psychické (čl. 33) a o všetky formy "nežiaduceho verbálneho, ale aj neverbálneho konania sexuálnej povahy" (čl. 40 nazvaný Sexuálne obťažovanie), a to aj v prípadoch, keď má "oprávnený dôvod predpokladať, že čin bol spáchaný alebo ďalšie závažné činy možno očakávať" (čl. 28). Rozumiete? Stačí obava, pokojne aj bez dôkazov.“

Článok 44 ukladá zmluvným stranám povinnosť "prijať potrebné legislatívne opatrenia, aby rozsah pôsobnosti zahŕňal akýkoľvek trestný čin stanovený týmto dohovorom", resp. že štáty "sa budú usilovať o prijatie potrebných legislatívnych opatrení".

Z textu nového prekladu tak predsa jasne vyplýva, že po ratifikácii sa slovné aj neverbálne trestné činy musia zaviesť do nášho právneho poriadku, pretože zatiaľ ich netrestajú, uviedla Kovářová.

Odstrániť obyčaje, tradície a všetky ďalšie zvyklosti

A ako keby toho nebolo dosť, musíme ratifikáciou odsúhlasiť, že muži bijú ženy preto, že sú ženami, že "gender je spoločensky ustanovená rola, správanie, jednanie a vlastnosti, ktoré daná spoločnosť pokladá za primeranú pre ženy a mužov" (čl. 3 ), a že pozerať sa na slabšie pohlavie ako na ženy a na chlapov ako na muža je zlo, pretože "zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na presadzovanie zmien spoločenských a kultúrnych vzorcov, pokiaľ ide o správanie žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, obyčaje, tradície a všetky ďalšie zvyklosti, ktoré sú založené na ... stereotypných úlohách žien a mužov " (čl. 12),“ pokračuje exministerka spravodlivosti.

Viac v článku Istanbulské ideologické zlo alebo trójsky kôň LGBTI agendy

 

Články súvisiace s tematikou:

 

Zdroj: InfoVojna


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti