Big Pharma domovníkem v evropském domě: O utajovaných smlouvách mezi Evropskou komisí a velkými farmaceutickými společnostmi

05.12.2021 | 10:30
5
Po celou dobu jednání EK s velkými farmaceutickými společnostmi byla přítomna třetí strana - zástupci Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Jedná se o organizaci, která má znaky kartelové dohody mezi největšími farmaceutickými společnostmi na světě. EFPIA působí jako jejich lobbista.

Ještě předtím, než se na trhu objevily první vakcíny COVID-19, Brusel rozhodl, že očkování v členských státech EU nelze ponechat náhodě a že je zapotřebí centralizovaný přístup.

Od jara 2020 zahájila Evropská komise (EK) jednání s potenciálními dodavateli léků. Byly to především americké farmaceutické koncerny Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson a Lilly, ale také řada evropských: britsko-švédská AstraZeneca, německá CureVac, francouzská Sanofi a britská GSK (GlaxoSmithKline). Evropskou unii tvoří 27 zemí s celkovým počtem 447 milionů obyvatel (na začátku roku 2021). Každá ze společností pozvaných k jednání s Bruselem doufala, že získá zakázky na dodávky desítek nebo dokonce stovek milionů dávek léků.

Po celou dobu jednání EK s velkými farmaceutickými společnostmi byla přítomna třetí strana - zástupci Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Jedná se o organizaci, která má znaky kartelové dohody mezi největšími farmaceutickými společnostmi na světě. EFPIA působí jako jejich lobbista.

Smlouvy na dodávky vakcín do EU byly překvapivě podepsány ještě před jejich schválením farmaceutickým regulačním orgánem, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Mnoho očkovacích přípravků nabízených EU bylo experimentálních a neprošlo všemi potřebnými klinickými zkouškami. EU nebyla oprávněna udělit licenci pro tyto přípravky na základě stávajících předpisů. Přesto bylo povolení uděleno. Jednalo se o čtyři preparáty firem BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Koncem loňského roku došlo k úniku dokumentů agentury EMA. Z těchto dokumentů vyplývá, že dotyčné očkovací látky neměly být povoleny pro evropský trh, přesto byly v důsledku zákulisního tlaku na evropský farmaceutický regulační orgán EMA byly certifikovány.

Špinavou kuchyni "certifikace" vakcín v Evropské unii odhalil již v lednu francouzský list Le Mond v článku Ce que disent les documents sur les vaccins anti-Covid-19 volés à l'Agence européenne des médicaments (Co říkají dokumenty o vakcínách Covid-19 ukradených z Evropské agentury pro léčivé přípravky). Článek cituje ultimátum šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která požaduje schválení společností Pfizer-BioNTech a Moderna do konce roku 2020.

Mimochodem, Rusko vědělo o těch bezohledných hrách, které se v Bruselu pořádaly kolem certifikace vakcín. Stálý zástupce Ruska v EU Vladimir Čižov prohlásil, že Evropská agentura pro léčivé přípravky má „zkroucené ruce“, aby 21. prosince schválila Pfizer-BioNTech.

Když začaly dodávky vakcín podle těchto smluv a jejich praktická aplikace v EU, stalo se něco neočekávaného. Zaprvé se ukázalo, že se dodavatelé ve smlouvách zavázali k naprosto nereálným objemům dodávek a nebyli schopni dodržovat dohodnuté termíny. Za druhé, očkování mělo mnoho vedlejších účinků, včetně úmrtí. EU má informační systém EudraVigilance, který tyto případy zaznamenává. I oficiální údaje jsou působivé:

Všechna tato úmrtí a zranění byla důsledkem zločinného spolčení úředníků EU, kteří uzavřeli smlouvy na nevyzkoušené očkovací látky a povolili jejich masové užívání. Zdálo se, že tento proces měl být okamžitě zastaven, smlouvy měly být vypovězeny a dodavatelé měli být donuceni uhradit škody.

Jediné, co bylo učiněno, je dočasné pozastavení očkování u společnosti AstraZeneca, ale ne ve všech zemích, ale jen v některých. V březnu pozastavila Francie, Itálie, Španělsko, Německo, Nizozemsko, Slovinsko, Portugalsko, Norsko, Dánsko a několik dalších zemí používání léku. V květnu se většina z nich k užívání drogy vrátila.

Zpět k děsivým statistikám úmrtí a dalším "negativům" užívání léků BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Podle EK bylo do srpna plně očkováno 70 % dospělé populace v Evropské unii. To je asi 200 milionů lidí. Někteří z nich jsou již invalidní, jiní mohou být invalidní (nebo zemřít) v blízké budoucnosti.

Kdo by měl nést odpovědnost za zranění a úmrtí způsobená používáním vakcín a hradit související škody? Právníci tvrdí, že odpověď je třeba hledat ve smlouvách uzavřených mezi EK a velkými farmaceutickými společnostmi. Neexistuje však odpověď na otázku, proč jsou smlouvy... utajované. Nikdo z bruselských úředníků, kteří se podíleli na podpisu dokumentů, je neviděl vcelku. Mnohé části smluv byly začerněny. Big Pharma to považuje za normální (!!!): prý je to kvůli "obchodnímu tajemství". A přesto je ten příběh trestný!

Le Monde píše: „Vědecká validita vakcín nebyla rozhodujícím faktorem evropské strategie pro předběžné zadávání veřejných zakázek; přednost mohla mít jiná kritéria, zejména ekonomická.“ Společnosti Moderna, Pfizer-BioNTech a Johnson & Johnson při jednáních s Evropskou komisí „důrazně požadovaly zproštění odpovědnosti v případech nežádoucích účinků očkování“ (přiznání vysokého úředníka Evropské komise).

Když se politici a novináři ptali na podmínky dodávek vakcín, úředníci EK předložili smlouvy, které byly téměř z poloviny začerněné. To se týkalo zejména těch částí smluv, které se týkaly cen výrobků a odpovědnosti za škodu. Deník New York Times si nemohl odpustit jízlivou poznámku, že Evropa podepisuje smlouvy se zavřenýma očima. V článku Governments Sign Secret Vaccine Deals. Here’s What They Hide (Vlády podepsaly tajné dohody o očkování. Zde je, co skrývají): "Když poslanci Evropského parlamentu zasedli k první veřejně dostupné smlouvě na vakcíny proti koronavirům, všimli si, že tam něco chybí... Cena za dávku? Začerněno. Harmonogram nasazení? Začerněno. Záloha? Začerněno. A tato smlouva mezi německou farmaceutickou společností CureVac a Evropskou unií je považována za jednu z nejtransparentnějších na světě.

Během tohoto roku se podařilo pouze částečně odkrýt začerně části dohod. Brusel obzvláště tvrdošíjně brání tu část smluv, která se týká odpovědnosti za škody způsobené očkovacími látkami. Webové stránky VaccineNews zveřejnily 8. listopadu článek E.U. refusing to disclose secret Big Pharma contract deals covering covid jabs (E.U. odmítá zveřejnit tajné smluvní dohody Big Pharma týkající se covidových injekcí. V článku se píše:

„Skupina znepokojených evropských poslanců obviňuje hluboce zkorumpovanou Evropskou komisi z toho, že umožňuje farmaceutickému průmyslu ‚zjevně obcházet demokracii‘. Vedoucí představitelé Evropské unie (EU) v Bruselu údajně ‚chrání zdraví svých voličů‘ před epidemií a bez jakéhokoli dohledu ze strany zákonodárců nakoupili od různých farmaceutických společností miliony šarží ‚vakcín‘ proti koronaviru Wuhan (Covid-19). Lidé, které si Evropané zvolili, aby je zastupovali, byli ve skutečnosti z dohod zcela vyloučeni. Pouze Komise, která nebyla zvolena, věděla, co obsahují tajné smlouvy, které byly podepsány s Big Pharma [...] Někdo nechce, aby se veřejnost dozvěděla, co se dělo pod rouškou tmy….“

Evropský dům je zkrátka řízen Big Pharma.

Autor: Valentin Jurijevič Katasonov - pôsobil ako konzultant pri OSN, poradca MMF a posledné roky ako profesor na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov MGIMO.

Zdroj: katehon.com
Preklad: zvedavec.org


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti