Benátskej komisii nie sú jasné dôvody Kolíkovej reformy advokácie a obáva sa jej politizácie

20.10.2021 | 17:37
2
Komisia ďalej upozorňuje, že zverenie dohľadu nad disciplinárnymi konaniami voči advokátom Najvyššiemu správnemu súdu by znížilo úroveň samosprávy v advokácii, pričom "výhody tohto kroku nie sú úplne jasné".

Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné záležitosti, zverejnila v pondelok svoje stanovisko ohľadne možnosti zriadenia viacerých advokátskych komôr a úlohe Najvyššieho správneho súdu pri disciplinárnom konaní voči advokátom. TASR o tom informoval hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez Murphy.

Komisia sa k veci vyjadrila na základe žiadosti slovenskej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.

Ako uvádza komisia Rady Európy, súdna reforma z dielne nového vedenia ministerstva spravodlivosti si stanovila za cieľ reagovať na sériu korupčných škandálov, do ktorých boli údajne zapletení aj sudcovia a prokurátori. V rámci reformy vznikol Najvyšší správny súd, ktorý slúži ako disciplinárny súd voči sudcom a prokurátorom, avšak nie voči advokátom.

Slovenské ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že Slovenská advokátska komora (SAK) - jediné profesné združenie svojho druhu na Slovensku, s povinným členstvom - nepostupovala dostatočne razantne pri porušení zákona u svojich členov. Kolíková teda navrhla, aby Najvyšší správny súd mal možnosť vyhodnocovať disciplinárne konanie voči advokátom.

Súčasná komora by sa zároveň mala rozdeliť na niekoľko nezávislých komôr s dobrovoľným členstvom a na základe oblastí práva a miestnej príslušnosti advokátov.

Benátska komisia pripustila, že existencia niekoľkých advokátskych komôr je v súlade s medzinárodnými štandardmi. To isté platí aj pre disciplinárne konanie voči advokátom prostredníctvom zmiešaných orgánov pozostávajúcich zo sudcov a právnikov.

"Dôvody tejto reformy však nie sú úplne jasné, pričom navrhované riešenia si vyžadujú aj isté záruky," uviedla komisia.

V prípade rozdelenia SAK sa Benátska komisia obáva spolitizovania advokácie, keďže jednotlivé komory by o členov súťažili. Dobrovoľné členstvo by mohlo zároveň viesť k zníženiu profesionálnych štandardov.

Schodnejšou cestou by bolo vytvorenie špecializovaných alebo regionálnych advokátskych komôr. Avšak aj tu je potrebné zabezpečiť jednotné profesionálne štandardy pre celú advokáciu. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom väčšieho štátneho dohľadu a zároveň zníženia nezávislosti komôr, čo však Benátska komisia neodporúča. Ako alternatívu navrhuje zriadenie organizácie združujúcej všetky advokátske komory, ktorá by sama mala právomoci orgánu dohľadu.

Komisia ďalej upozorňuje, že zverenie dohľadu nad disciplinárnymi konaniami voči advokátom Najvyššiemu správnemu súdu by znížilo úroveň samosprávy v advokácii, pričom "výhody tohto kroku nie sú úplne jasné". Ak je cieľom znížiť počet inštancií v procese a urýchliť disciplinárne konanie, dá sa to dosiahnuť aj v rámci súčasného systému, dodáva Benátska komisia.

Zdroj: sme.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Zaujímavosti